Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


W dziale zamieszczane są informacje dotyczące przebiegu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybach: negocjacji bez ogłoszenia, zapytania o ocenę, zamówienia z wolnej ręki. W tych trybach ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje zamieszczania informacji o wszczęciu postępowania.

Dział Zamówień Publicznych w budowie
w chwili obecnej zapraszamy do ogłoszeń o zamówieniach publicznych po staremu - link


Zamówienia Publiczne wyszukujemy uzupełniając odpowiednie pola edycyjne parametry zamówień: typ zamówienia, rodzaj zamówienia lub słowo kluczowe wynikające z tytułu ogłoszenia.
Brak podania kryteriów wyszukiwania powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień publicznych.

 
 
 
 Rodzaj ogłoszenia:  Ogłoszenia aktualne,
 Wszystkie ogłoszenia.
 
 
 
 Typ zamówienia:  Dialog techniczny,
 Przetarg nieograniczony,
 Zapytanie ofertowe,
 Zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę,
 Zamówienia publiczne na usługi społeczne oraz zamów. z art.4d ust. Pzp.
 
 
 
 Data zamówienia: 
 od: 

(dzień.miesiąc.rok)

 do: 

(dzień.miesiąc.rok)

 
 
 
 
 Słowo kluczowe

(tytuł ogłoszenia):

max. 160 znaków.

 
 
 

    


Opcje sortowania:

Sortuj według daty wprowadzenia:   RosnącoMalejąco
Liczba zamówień spełniające zadane kryteria filtrowania: 30 1. Usunięcie usterek w budynku domu przedpogrzebowego przy ul. Poznańskiej 189-199 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 2. informacje o zamówieniu publicznym

 3. Zapytanie ofertowe na: na wykonanie zadania polegającego na budowie fontanny posadzkowej dla zadania pn. „WINIARSKIE ZMIANY- PŁUCA KALISZA”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 4. informacje o zamówieniu publicznym

 5. Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie / zapewnienie miejsc w organizowanych przez Wykonawcę szkoleniach /kurs ach zawodowych i kursach prawa jazdy, w podziale na 4 Części dla uczestniczek i uczestników projektu pn. „Kalisz przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05 30 0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego d o potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO (zwanego dalej projektem)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 6. informacje o zamówieniu publicznym

 7. Zapytanie ofertowe na na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: Utworzenie nowego punktu alarmowego na osiedlu Majków (dz. 6/2 obręb 144 Majków)” w podziale na 2 Części
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 8. informacje o zamówieniu publicznym

 9. Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń w ramach zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Kalisza”
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 10. informacje o zamówieniu publicznym

 11. Przebudowa budynku Publicznego Przedszkola nr 21 im. Ekoludek należącego do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO).
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 12. informacje o zamówieniu publicznym

 13. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych na terenie miasta Kalisza w podziale na 4 Części
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 14. informacje o zamówieniu publicznym

 15. Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulic w centrum miasta (ul. Śródmiejska, ul. Zamkowa, ul. Piskorzewska) w ramach projektu pn. „Kalisz – kurs na rewitalizację”” w podziale na 4 Części
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 16. informacje o zamówieniu publicznym

 17. Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn.: „Dostosowanie budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK w Kaliszu do wymogów przeciwpożarowych” w podziale na 2 Części.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 18. informacje o zamówieniu publicznym

 19. Zapytanie ofertowe na: na wykonanie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Podmiejskiej w Kaliszu
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 20. informacje o zamówieniu publicznym

 21. Miasto Kalisz (Zamawiający), Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz zaprasza zgodnie z art. 4 pkt.8 ustawy Prawo zamówień publicznych (zamówienie o wartości nieprzekraczającej 30000 euro) do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Udostępnienie stałego połączenia do internetu w latach 2020-2022 dla obiektów Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Poznańskiej i Warszawskiej”. Zamówienie obejmuje udostępnienie stałego połączenia do Internetu w okresie od 1 stycznia 2020r do 31 grudnia 2022r i składa się z 2 oddzielnych zadań: udostępnienie połączenia do Internetu – ul. Poznańska 183-187 - Biuro Cmentarza Komunalnego oraz udostępnienie połączenia do Internetu – ul. Warszawska 95 - Biuro Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 22. informacje o zamówieniu publicznym

 23. Usunięcie usterek na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 24. informacje o zamówieniu publicznym

 25. Przebudowa dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 15 im. Szarych szeregów należącego do zespoły szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Kaliszu przy ul. Wykopaliskowej 45 (BO)
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 26. informacje o zamówieniu publicznym

 27. Dostawa wyposażenia w celu utworzenia ekspozycji poświęconej dziedzictwu historyczno-kulturowemu Kalisza i regionu w pomieszczeniach zabytkowego ratusza miejskiego w podziale na 3 Części.
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 28. informacje o zamówieniu publicznym

 29. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn.: „Adaptacja lokalu przy ul. Szkolnej 4/9 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów” w podziale na 3 Czesci.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 30. informacje o zamówieniu publicznym

 31. "Modernizacja ogrodzenia terenu Żłobka nr 4 w Kaliszu" Termin składania ofert: 21.10.2019r. godzina 12:009
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 32. informacje o zamówieniu publicznym

 33. Zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń doskonalących dla nauczycieli /nauczycielek Zespołu Szkół Samochodowych w Kaliszu w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17)
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 34. informacje o zamówieniu publicznym

 35. Zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. "Adaptacja lokalu przy ul. Szkolnej 4/9 w Kaliszu w ramach pomocy dla repatriantów". Uwaga! Zmiana terminu składania ofert z 11 października na 14 października 2019r. godzina pozostaje bez zmian tj. do godz. 12:00.
  [Typ: Zapytanie ofertowe]
 36. informacje o zamówieniu publicznym

 37. Przebudowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 10 w Kaliszu
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 38. informacje o zamówieniu publicznym

 39. Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów/uczennic Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych biorących udział w projekcie "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA"
  [Typ: Przetarg nieograniczony]
 40. informacje o zamówieniu publicznymLiczba zamówień publicznych spełniające zadane kryteria filtrowania: 30


1 2   Nastepna >>
od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 045 087 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 18 październik 2019 o godz. 15:38   kontakt: agoral@um.kalisz.pl