Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji budynku przy ulicy Nowy Świat 2a na Akcelerator Kultury w ramach Centrum Aktywności Mieszkańców.

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 16-07-2019 godz. 14:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.6MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 27-06-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.39MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.38MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 30-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.93MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 27-06-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 65.94MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 27-06-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.3MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 27-06-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.41MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 09-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.3MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 16-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.46MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 04-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Świerk Radosław data wprowadzenia: 2019-06-27

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-06-27 do: 2019-10-14

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.11.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 042 331 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 14 październik 2019 o godz. 16:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl