Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych wykonywanych w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców’’ w podziale na 3 Części.

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 03-06-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.38MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 24-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.75MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 24-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: 24-05-2019

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.33MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 24-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: 24-05-2019

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

      - nie dotyczy

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.22MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-06-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w zakresie Części 1-3 - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.2MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 27-08-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 3 - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.15MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 06-09-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.22MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-10-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2019-05-24

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-05-24 do: 2019-10-15

 Podstawa wprowadzenia: Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.17.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 180 253 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 03 czerwiec 2020 o godz. 21:29   kontakt: agoral@um.kalisz.pl