Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Modernizacja boisk sportowych w Zespole Szkół Ekonomicznych przy ulicy Legionów 6 w Kaliszu (termin składania ofert: 09.05.2019r.)

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 09-05-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.26MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 23-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.61MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 23-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.21MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 23-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ. - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 402MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 23-04-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

      - nie dotyczy

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.12MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 10-05-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 18-06-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 18-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2019-04-23

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-04-23 do: 2019-07-25

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.13.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 179 996 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 03 czerwiec 2020 o godz. 20:00   kontakt: agoral@um.kalisz.pl