Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Uchwała Krajobrazowa 
Kontakt:
Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - Plastyk Miejski - Hanna Zalewska
Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20
tel. 62 7654355
e-mail: hzalewska@um.kalisz.pl


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.OBWIESZCZENIE o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uchwały w sprawie ustalenia „Zasad i warunków sytuowania na terenie miasta Kalisza obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego:

 pobierz ogłoszeniePobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801874
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Hanna Zalewska   Data wytworzenia:   21-09-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   24-09-2021
Na stronie biuletynu od:   24-09-2021    do   24-11-2021
Na podstawie:   WBUA.671.0001.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Uchwała Rady Miasta Kalisza o zasadach i warunkach sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń dla miasta Kalisza. PROJEKT z dnia 10 września 2021r. Uwaga! Szczegółowy podgląd załącznika graficznego do projektu uchwały jest dostępny w systemie informacji przestrzennej Miasta Kalisza - RZIIP AKO (Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej) pod adresem https://mapa.akoportal.pl w profilu Zagospodarowanie przestrzenne – Uchwała krajobrazowa.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801873
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   11-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   11-10-2021
Na stronie biuletynu od:   11-10-2021    do   24-11-2021
Na podstawie:   WBUA.671.0001.2016 D2021.09.02265
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Broszura informacyjna.

 pobierzPobierz
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801875
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki i Architektury Sławomir Miłek   Data wytworzenia:   11-10-2021
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   11-10-2021
Na stronie biuletynu od:   11-10-2021    do   24-11-2021
Na podstawie:   WBUA.671.0001.2016 D2021.09.02265
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   - >> Archiwum

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 645 190 razy, aktualnie na stronie przebywa: 15 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 18 października 2021 o godz. 16:14   kontakt: agoral@um.kalisz.pl