Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Budżet 2015  

Uchwała Nr V/27/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3021.1.2015
informację wytworzyła: Janina Walkowska

Uchwała Nr V/28/2014 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2015 rok.
Data ostatniej aktualizacji: 20 stycznia 2015 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3021.1.2015
informację wytworzyła: Janina Walkowska

Uchwała Nr SO – 0957/53/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kalisza.
Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2014 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3020.15.2014, BBA.3020.16.2014, BBA.3020.17.2014
informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 16 grudnia 2014 roku.

Uchwała Nr SO – 0952/50/1/Ka/2014 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie: wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi Miasta Kalisza na 2015 rok.
Data ostatniej aktualizacji: 16 grudnia 2014 roku
przez: Maciej Matecki
na podstawie: BBA.3020.15.2014, BBA.3020.16.2014, BBA.3020.17.2014
informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 16 grudnia 2014 roku.

Założenia do projektu budżetu na 2015 rok
Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3020.10.2014
informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 19 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 576/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2014 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2015-2029.
Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3020.10.2014
informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 17 listopada 2014 r.

Zarządzenie Nr 577/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2014 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Data ostatniej aktualizacji: 20 listopada 2014 roku
przez: Aleksander Góral
na podstawie: BBA.3020.10.2014
informację wytworzyła: Janina Walkowska dnia: 19 listopada 2014 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 685 886 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 listopada 2021 o godz. 12:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl