Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Jednostki oświatowe 


I. Szkoły ponadpodstawowe


 1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 
 2.  Adres:  ul. Grodzka 1 
   Dyrektor jednostki:  Urszula Janczar 
   tel/fax:  +48 62 7573403
  +48 62 7572943  
   e-mail:  1lo@um.kalisz.pl 

    
   https://1lokalisz.bip.wikom.pl/ 


 3.  II Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki 
 4.  Adres:  ul. Szkolna 5 
   Dyrektor jednostki:  Maria Żubrowska-Gil 
   tel/fax:  +48 62 7676657
  +48 62 7573361  
   e-mail:  2lo@um.kalisz.pl 

    
   https://1lokalisz.bip.wikom.pl/ 


 5.  III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika 
 6.  Adres:  ul. Kościuszki 10 
   Dyrektor jednostki:  Anna Narewska  
   tel/fax:  +48 62 7672036
  +48 62 7672037  
   e-mail:  3lo@um.kalisz.pl 

    
   http://bip.kopernik.kalisz.pl 


 7.  IV Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego 
 8.  Adres:  ul. Widok 96a  
   Dyrektor jednostki:  Joanna Dolna 
   tel/fax:  +48 62 7668534
  +48 62 7667976  
   e-mail:  4lo@um.kalisz.pl 

    
   https://4lokalisz.bip.gov.pl/ 


 9.  V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego  
 10.  Adres:  ul.Piskorzewie 6  
   Dyrektor jednostki:  Beata Szulc  
   tel/fax:  +48 62 5016161   e-mail:  5lo@um.kalisz.pl 

    
   http://5lo.bip.gov.pl 


 11.  Zespół Szkół Ekonomicznych  
 12.  Adres:  ul. Legionów 6  
   Dyrektor jednostki:  Agnieszka Korotczuk  
   tel/fax:  +48 62 5029444
  +48 62 5029455  
   e-mail:  zse@um.kalisz.pl 

    
   https://zsekalisz.bip.wikom.pl/ 


 13.  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im.Janka Bytnara "Rudego" 
 14.  Adres:  ul. Wodna 11/13  
   Dyrektor jednostki:  Dorota Szaleniec-Plichta 
   tel/fax:  +48 62 5016072
  +48 62 5016056  
   e-mail:  zsgh@um.kalisz.pl 

    
   https://zsgh.bip.gov.pl 


 15.  Zespół Szkół Ponadpodstawowych 
 16.  Adres:  ul. Rzemieślnicza 6  
   Dyrektor jednostki:  Janusz Matuszewski 
   tel/fax:  +48 62 7677650
  +48 62 76665513 
   e-mail:  zspp@um.kalisz.pl 

    
   http://zsp2kalisz.bip-e.pl/ 


 17.  Zespół Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica 
 18.  Adres:  ul. 3 Maja 18 
   Dyrektor jednostki:  Tomasz Stępniak  
   tel/fax:  +48 62 7575382   e-mail:  zss@um.kalisz.pl 

    
   http://zss-kalisz.bip-e.pl 


 19.  Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych 
 20.  Adres:  ul. Częstochowska 99  
   Dyrektor jednostki:  Mariusz Pawlak 
   tel/fax:  +48 62 7533950
  +48 62 7533960 
   e-mail:  zste@um.kalisz.pl 

    
   http://e-bip.pl/Start/23566 


 21.  Zespół Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru 
 22.  Adres:  ul. Wąska 13 
   Dyrektor jednostki:  Agata Dziedzic 
   tel/fax:  tel.+48 62 5976011,
  tel. kom. +48 799 845 842
   
   e-mail:  zs@um.kalisz.pl 

    
   https://zsz_kalisz.bip.gov.pl/ 


II. Zespoły szkół


 1.  Zespół Szkół Nr 9  
   Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 24 im. Jana Pawła II - VII Liceum Ogólnokształcące - Szkoła Mistrzostwa Sportowego


 2.  Adres:  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24  
   Dyrektor jednostki:  Ewa Szymczak 
   tel/fax:  +48 62 7685470
  +48 62 7685480 
   e-mail:  zs9@um.kalisz.pl 

    
   https://zs9kalisz.bip.gov.pl/ III. Szkoły podstawowe


 1.  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja  
 2.  Adres:  ul. 3 Maja 16  
   Dyrektor jednostki:  Beata Zalewska  
   tel/fax:  +48 62 5018488
  +48 62 5018499  
   e-mail:  sp1@um.kalisz.pl 

    
   https://sp1kalisz.bip.gov.pl 


 3.  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II  
 4.  Adres:  ul. Tuwima 4  
   Dyrektor jednostki:  Joanna Patrzykąt 
   tel/fax:  +48 62 7678942
  +48 62 7678943 
   e-mail:  sp2@um.kalisz.pl 

    
   https://sp2kalisz.bip.wikom.pl/ 


 5.  Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Juliusza Słowackiego  
 6.  Adres:  ul. Ciasna 16  
   Dyrektor jednostki:  Katarzyna Garnuszewska 
   tel/fax:  +48 62 7676747  e-mail:  sp3@um.kalisz.pl 

    
    http://gim2kalisz.szkolnybip.pl/ 


 7.  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej 
 8.  Adres:  ul. Polna 17  
   Dyrektor jednostki:  Izabela Kurek 
   tel/fax:  +48 62 7662983  e-mail:  sp4@um.kalisz.pl 

    
   http://www.sp4.kalisz.bip-e.pl 


 9.  Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza 
 10.  Adres:  ul. Robotnicza 5  
   Dyrektor jednostki:  Małgorzata Waszczyńska 
   tel/fax:  +48 62 7574607
  +48 62 7571771  
   e-mail:  sp7@um.kalisz.pl 

    
   http://sp7kalisz.biposwiata.pl/ 


 11.  Szkoła Podstawowa Nr 8 im. Bohaterów Westerplatte  
 12.  Adres:  ul. Serbinowska 22a 
   Dyrektor jednostki:  Waldemar Olszyna 
   tel/fax:  +48 62 7646893  e-mail:  sp8@um.kalisz.pl 

    
   http://sp8kalisz.nbip.pl/sp8kalisz/ 


 13.  Szkoła Podstawowa Nr 9 im. 25 Dywizji Piechoty Ziemi Kaliskiej 
 14.  Adres:  ul. Żwirki i Wigury 13  
   Dyrektor jednostki:  Emil Jesiołowski 
   tel/fax:  +48 62 5021195   e-mail:  sp9@um.kalisz.pl 

    
   https://www.e-bip.org.pl/sp9kalisz/ 


 15.  Szkoła Podstawowa Nr 10 im.Marii Konopnickiej  
 16.  Adres:  ul. Karpacka 3  
   Dyrektor jednostki:  Beata Prus  
   tel/fax:  +48 62 5011727
  +48 62 5011761  
   e-mail:  sp10@um.kalisz.pl 

    
   http://www.bip.sp10.kalisz.pl/ 


 17.  Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Wojciecha Bogusławskiego  
 18.  Adres:  ul.Pomorska 7  
   Dyrektor jednostki:  Bogumiła Zimna  
   tel/fax:  +48 62 7602032   e-mail:  sp11@um.kalisz.pl 

    
   http://bipsp11kalisz.pl/ 


 19.  Szkoła Podstawowa Nr 12 im.księcia Bolesława Pobożnego  
 20.  Adres:  ul. Długosza 14  
   Dyrektor jednostki:  p.o. Marcin Urbaniak 
   tel/fax:  +48 62 7574807
  +48 62 7574863  
   e-mail:  sp12@um.kalisz.pl 

    
   https://sp12kalisz.bip.gov.pl 


 21.  Szkoła Podstawowa Nr14 im.Władysława Broniewskiego  
 22.  Adres:  ul. Mickiewicza 11  
   Dyrektor jednostki:  Dagmara Zimoch 
   tel/fax:  +48 62 7661455   e-mail:  sp14@um.kalisz.pl 

    
   https://szkola14kalisz.bip.gov.pl/ 


 23.  Szkoła Podstawowa Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 
 24.  Adres:  ul. Fabryczna 13-15  
   Dyrektor jednostki:  Agnieszka Wańka 
   tel/fax:  +48 62 7572898   e-mail:  sp16@um.kalisz.pl 

    
   http://www.sp16kalisz.szkolnastrona.pl/bip 


 25.  Szkoła Podstawowa Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc – Rogozińskiego  
 26.  Adres:  ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 3b  
   Dyrektor jednostki:  Kinga Pisula  
   tel/fax:  +48 62 7653433, 7649744   e-mail:  sp17@um.kalisz.pl 

    
   http://www.sp17.kalisz.pl/stronabip/ 


 27.  Szkoła Podstawowa Nr 18 im. Janusza Kusocińskiego 
 28.  Adres:  ul. Podmiejska 9a  
   Dyrektor jednostki:  Aleksandra Stawicka 
   tel/fax:  +48 62 7531132, 5011121   e-mail:  sp18@um.kalisz.pl 

    
   http://bip.sp18.kalisz.pl/index2.php 


 29.  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 19 
 30.  Adres:  ul. Budowlanych 2  
   Dyrektor jednostki:  Sylwia Baranowska 
   tel/fax:  +48 62 5032544   e-mail:  sp19@um.kalisz.pl 

    
   http://bip.sps19.kalisz.pl/ 


 31.  Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 20 przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym im. Ludwika Perzyny  
 32.  Adres:  ul. Poznańska 79  
   Dyrektor jednostki:  Maria Figlak  
   tel/fax:  +48 62 7651282
  +48 62 7651283 
   e-mail:  sp20@um.kalisz.pl 

    
   http://www.sp20szpitalna.szkolnastrona.pl/bip 


 33.  Szkoła Podstawowa Nr 23 im. Eligiusza Kor-Walczaka  
 34.  Adres:  ul. Sulisławicka 108 - 110 
   Dyrektor jednostki:  Beata Raczak  
   tel/fax:  +48 62 7623547   e-mail:  sp23@um.kalisz.pl 

    
   http://bipsp23kalisz.pl/ IV. Przedszkola


 1.  Publiczne Przedszkole Nr 1  
 2.  Adres:  ul. Pułaskiego 52  
   Dyrektor jednostki:  Dorota Muszyńska 
   tel/fax:  +48 62 7575742   e-mail:  pp1@um.kalisz.pl 

    
   https://pp1kalisz.bip.wikom.pl/ 


 3.  Publiczne Przedszkole Nr 9  
 4.  Adres:  ul. Handlowa 4  
   Dyrektor jednostki:  Agnieszka Przybyłowska  
   tel/fax:  +48 62 5030301
  +48 62 5030350  
   e-mail:  pp9@um.kalisz.pl 

    
   http://pp9kalisz.bip.gov.pl/ 


 5.  Publiczne Przedszkole Nr 12 im."Koszałka Opałka"  
 6.  Adres:  ul. Bankowa 5  
   Dyrektor jednostki:  Katarzyna Jarzembska 
   tel/fax:  +48 62 7573953   e-mail:  pp12@um.kalisz.pl 

    
   https://pp12kalisz.bip.wikom.pl/ 


 7.  Publiczne Przedszkole Nr 18 "Chatka Puchatka" 
 8.  Adres:  ul. Serbinowska 5a  
   Dyrektor jednostki:  Żaneta Żeśko 
   tel/fax:  +48 62 7532461, 7533050  e-mail:  pp18@um.kalisz.pl 

    
   https://pp18kalisz.bip.wikom.pl/ 


 9.  Publiczne Przedszkole Nr 19 z Oddziałami Integracyjnymi "Razem"  
 10.  Adres:  ul. Widok 98a  
   Dyrektor jednostki:  Elżbieta Szefer  
   tel/fax:  +48 62 7532315   e-mail:  pp19@um.kalisz.pl 

    
   https://pp19kalisz.bip.wikom.pl/ 


 11.  Publiczne Przedszkole Nr 27 "Radość"  
 12.  Adres:  ul. Władysława Reymonta 29 
   Dyrektor jednostki:  Beata Kulawinek  
   tel/fax:  +48 62 7603991  e-mail:  pp27@um.kalisz.pl 

    
   https://pp27kalisz.bip.wikom.pl/ 


 13.  Publiczne Przedszkole Nr 28 "Bajka"  
 14.  Adres:  ul. Cmentarna 1-3  
   Dyrektor jednostki:  Ilona Perlik  
   tel/fax:  +48 62 7644601   e-mail:  pp28@um.kalisz.pl 

    
   https://pp28kalisz.bip.wikom.pl/ 


 15.  Publiczne Przedszkole Nr 30 "Krasnala Hałabały"  
 16.  Adres:  ul. Legionów 29  
   Dyrektor jednostki:  Izabela Szymańska  
   tel/fax:  +48 62 7536260  e-mail:  pp30@um.kalisz.pl 

    
   https://pp30kalisz.bip.gov.pl/ V. Zespoły szkolno-przedszkolone


 1.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 
   Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 15 im.Szarych Szeregów
  - Publiczne Przedszkole Nr 21 im."Ekoludek"


 2.  Adres:  ul. Wykopaliskowa 45  
   Dyrektor jednostki:  Beata Knop 
   tel/fax:  +48 62 7663934, 7663903   e-mail:  zsp1@um.kalisz.pl 

    
   https://zsp1kalisz.bip.gov.pl 


 3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2  
   Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 21 im. Legionów Józefa Piłsudskiego
  - Publiczne Przedszkole Nr 22


 4.  Adres:  25 Pułku Artylerii 4-8  
   Dyrektor jednostki:  Jacek Konopczyński  
   tel/fax:  +48 62 7687119  e-mail:  zsp2@um.kalisz.pl 

    
   http://zspnr2kalisz.nsbip.pl/pl 


 5.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 
   Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 22 im.Józefa Piłsudskiego
  - Publiczne Przedszkole Nr 31


 6.  Adres:  ul. Św. Michała 1  
   Dyrektor jednostki:  Beata Frontczak-Skrzypińska 
   tel/fax:  +48 62 7649185   e-mail:  zsp3@um.kalisz.pl 

    
   http://www.zsp3.szkolnybip.pl/ 


 7.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 4   
   Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Władysława Kościelniaka
  - Publiczne Przedszkole Nr 4


 8.  Adres:  ul. Kordeckiego 34  
   Dyrektor jednostki:  Radosław Szczap 
   tel/fax:  +48 62 7663206   e-mail:  zsp4@um.kalisz.pl 

    
   http://sp13kalisz.bip.gov.pl/  


 9.  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6  
   Szkoły:   - Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
  - Publiczne Przedszkole Nr 20


 10.  Adres:  ul. Chełmska 18  
   Dyrektor jednostki:  Donata Kamińska 
   tel/fax:  +48 62 7670229   e-mail:  sp6@um.kalisz.pl 

    
   http://www.sp6kalisz.naszbip.pl/ VI. Pozostałe jednostki oświatowe


 1.  Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 1  
 2.  Adres:  ul. Augustyna Kordeckiego 19  
   Dyrektor jednostki:  Katarzyna Pakuła - Sobczak 
   tel/fax:  +48 62 501-01-19   e-mail:  ppp@um.kalisz.pl 

    
   http://www.bip.ppp1kalisz.wikom.pl/ 


 3.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 im. Janusza Korczaka 
 4.  Adres:  ul. Kordeckiego 17a  
   Dyrektor jednostki:  Magdalena Majchrzak 
   tel/fax:  +48 62 5023390   e-mail:  sosw1@um.kalisz.pl 

    
   http://bip.sosw1kalisz.pl 


 5.  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 im. Plutonu Głuchoniemych AK  
 6.  Adres:  ul.Kordeckiego 19  
   Dyrektor jednostki:  Katarzyna Hybś  
   tel/fax:  +48 62 5023555, 5023267   e-mail:  sosw2@um.kalisz.pl 

    
   https://soswnr2kalisz.bip.gov.pl/ 


 7.  Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu  
 8.  Adres:  ul. Handlowa 9  
   Dyrektor jednostki:  Marcin Szymczak 
   tel/fax:  +48 62 7571812, 7532247   e-mail:  ckziu@um.kalisz.pl 

    
   http://bip.ckziu.kalisz.pl/ 


 9.  Młodzieżowy Dom Kultury im. Władysława Broniewskiego 
 10.  Adres:  ul. Teatralna 3  
   Dyrektor jednostki:  Beata Paszak 
   tel/fax:  +48 62 7672521   e-mail:  mdk@um.kalisz.pl 

    
   https://mdkkalisz.bip.gov.pl/ 


 11.  Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im.Henryka Melcera  
 12.  Adres:  Plac Jana Pawła II 9  
   Dyrektor jednostki:  Magdalena Nowak 
   tel/fax:  +48 62 7571686
  +48 62 7664424 
   e-mail:  psm@um.kalisz.pl 

    
   http://bip.psm.kalisz.pl/ od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 902 695 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 22 czerwca 2024 o godz. 07:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl