Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 7
Liczba pozycji: 139


101.Zarządzenie Nr 39/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-039
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-039

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-25
Na stronie biuletynu od:   2024-01-25   do   2027-01-25
Data zarządzenia:   2024-01-18


102.Zarządzenie Nr 38/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-038
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-038

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-16


103.Zarządzenie Nr 37/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Kaliskiej Radzie Seniorów holu w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-037
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-037

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-16


104.ZARZĄDZENIE Nr 36/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowań w trybie udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-036
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-036

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-19
Na stronie biuletynu od:   2024-01-19   do   2027-01-19
Data zarządzenia:   2024-01-15


105.Zarządzenie Nr 35/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-035
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-035

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-15


106.Zarządzenie Nr 34/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-034
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-034

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-15


107.Zarządzenie Nr 33/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-033
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-033

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-12


108.Zarządzenie Nr 32/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-032
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-032

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-12


109.Zarządzenie Nr 31/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-031
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-031

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-12


110.Zarządzenie Nr 30/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-030
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-030

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-12


111.Zarządzenie Nr 29/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-029
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-029

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-12


112.Zarządzenie Nr 28/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-028
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-028

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-19
Na stronie biuletynu od:   2024-01-19   do   2027-01-19
Data zarządzenia:   2024-01-12


113.Zarządzenie Nr 27/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie powołania Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kaliszu na kadencję w latach 2022 - 2026
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-027
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-027

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-19
Na stronie biuletynu od:   2024-01-19   do   2027-01-19
Data zarządzenia:   2024-01-12


114.Zarządzenie Nr 26/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2024 roku"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-026
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-026

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-19
Na stronie biuletynu od:   2024-01-19   do   2027-01-19
Data zarządzenia:   2024-01-11


115.Zarządzenie Nr 25/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania namiotu ekspresowego reklamowego oraz zestawu cateringowego FETA (stół + 2 ławki) dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy Jantar w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-025
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-025

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-11


116.Zarządzenie Nr 24/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Dobrzeckiej 55 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-024
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-024

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-12
Na stronie biuletynu od:   2024-01-12   do   2027-01-12
Data zarządzenia:   2024-01-11


117.Zarządzenie Nr 23/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-023
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-023

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-12
Na stronie biuletynu od:   2024-01-12   do   2027-01-12
Data zarządzenia:   2024-01-11


118.Zarządzenie Nr 22/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-022
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-022

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-12
Na stronie biuletynu od:   2024-01-12   do   2027-01-12
Data zarządzenia:   2024-01-11


119.Zarządzenie Nr 21/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 stycznia 2024 r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-021
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-021

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-17
Na stronie biuletynu od:   2024-01-17   do   2027-01-17
Data zarządzenia:   2024-01-11


120.Zarządzenie Nr 20/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-020
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-020

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-11
Na stronie biuletynu od:   2024-01-11   do   2027-01-11
Data zarządzenia:   2024-01-10


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 272 razy, aktualnie na stronie przebywa: 39 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 05:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl