Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 20
Liczba pozycji: 398


101.Zarządzenie Nr 324/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Zagorzynek 34a na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-18


102.Zarządzenie Nr 323/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniające w sprawie ustalenia Regulaminu Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-24
Na stronie biuletynu od:   2020-06-24   do   2023-06-24
Data zarządzenia:   2020-06-18


103.Zarządzenie Nr 322/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-17


104.Zarządzenie Nr 321/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-17


105.Zarządzenie Nr 320/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-17


106.Zarządzenie Nr 319/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-17


107.Zarządzenie Nr 318/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-17


108.Zarządzenie Nr 316/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-316
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-316

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2023-06-16
Data zarządzenia:   2020-06-16


109.Zarządzenie Nr 315/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia biurowego w budynku znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2023-06-16
Data zarządzenia:   2020-06-15


110.Zarządzenie Nr 314/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-15


111.Zarządzenie Nr 313/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2023-06-16
Data zarządzenia:   2020-06-15


112.Zarządzenie Nr 312/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-312
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-312

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-17
Na stronie biuletynu od:   2020-06-17   do   2023-06-17
Data zarządzenia:   2020-06-15


113.Zarządzenie Nr 311/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-17
Na stronie biuletynu od:   2020-06-17   do   2023-06-17
Data zarządzenia:   2020-06-15


114.Zarządzenie Nr 310/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 czerwca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2023-06-16
Data zarządzenia:   2020-06-12


115.Zarządzenie Nr 309/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz – 2020"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2023-06-18
Data zarządzenia:   2020-06-10


116.Zarządzenie Nr 308/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2020 ˗ Roku Rodziny Fibigerów w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2023-06-16
Data zarządzenia:   2020-06-10


117.Zarządzenie Nr 306/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-306
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-306

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-12
Na stronie biuletynu od:   2020-06-12   do   2023-06-12
Data zarządzenia:   2020-06-10


118.Zarządzenie Nr 305/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-305
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-305

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-12
Na stronie biuletynu od:   2020-06-12   do   2023-06-12
Data zarządzenia:   2020-06-10


119.Zarządzenie Nr 304/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-304
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-304

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-12
Na stronie biuletynu od:   2020-06-12   do   2023-06-12
Data zarządzenia:   2020-06-10


120.Zarządzenie Nr 303/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej niezabudowanych nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Skarszewskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-12
Na stronie biuletynu od:   2020-06-12   do   2023-06-12
Data zarządzenia:   2020-06-10


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 244 838 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 05 sierpień 2020 o godz. 03:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl