Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 21
Liczba pozycji: 404


101.Zarządzenie Nr 332/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego-Podgórze
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-02
Na stronie biuletynu od:   2019-07-02   do   2022-07-02
Data zarządzenia:   2019-06-27


102.Zarządzenie Nr 331/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-28
Na stronie biuletynu od:   2019-06-28   do   2022-06-28
Data zarządzenia:   2019-06-27


103.Zarządzenie Nr 330/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-06-27


104.Zarządzenie Nr 329/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-329
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-329

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-28
Na stronie biuletynu od:   2019-06-28   do   2022-06-28
Data zarządzenia:   2019-06-27


105.Zarządzenie Nr 328/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych zarządzania i administrowania udziałem w nieruchomości oraz przekazania na ewidencję księgową środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-28
Na stronie biuletynu od:   2019-06-28   do   2022-06-28
Data zarządzenia:   2019-06-27


106.Zarządzenie Nr 327/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-28
Na stronie biuletynu od:   2019-06-28   do   2022-06-28
Data zarządzenia:   2019-06-27


107.Zarządzenie Nr 325/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-325
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-325

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-06-27


108.Zarządzenie Nr 324/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-01
Na stronie biuletynu od:   2019-07-01   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-06-27


109.Zarządzenie Nr 323/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-01
Na stronie biuletynu od:   2019-07-01   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-06-27


110.Zarządzenie Nr 322/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-28
Na stronie biuletynu od:   2019-06-28   do   2022-06-28
Data zarządzenia:   2019-06-27


111.Zarządzenie Nr 321/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-27
Na stronie biuletynu od:   2019-06-27   do   2022-06-27
Data zarządzenia:   2019-06-26


112.Zarządzenie Nr 320/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-27
Na stronie biuletynu od:   2019-06-27   do   2022-06-27
Data zarządzenia:   2019-06-25


113.Zarządzenie Nr 319/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do pięciu samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-25


114.Zarządzenie Nr 318/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-26
Na stronie biuletynu od:   2019-06-26   do   2022-06-26
Data zarządzenia:   2019-06-25


115.Zarządzenie Nr 317/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-25


116.Zarządzenie Nr 315/2019 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-27
Na stronie biuletynu od:   2019-06-27   do   2022-06-27
Data zarządzenia:   2019-06-19


117.Zarządzenie Nr 314/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-26
Na stronie biuletynu od:   2019-06-26   do   2022-06-26
Data zarządzenia:   2019-06-19


118.ZARZĄDZENIE NR 313/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-19


119.Zarządzenie Nr 312/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-312
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-312

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-25
Na stronie biuletynu od:   2019-06-25   do   2022-06-25
Data zarządzenia:   2019-06-18


120.Zarządzenie Nr 311/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-06-18
Na stronie biuletynu od:   2019-06-18   do   2022-06-18
Data zarządzenia:   2019-06-18


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 637 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:07   kontakt: agoral@um.kalisz.pl