Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 17
Liczba pozycji: 335


101.Zarządzenie Nr 241/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2024 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-241
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-241

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-16


102.Zarządzenie Nr 240/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-240
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-240

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-16


103.Zarządzenie Nr 239/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu na rzecz Uczniowskiego Klubu Sportowego 12 Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-239
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-239

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


104.Zarządzenie Nr 238/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Kruczej w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-238
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-238

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


105.Zarządzenie Nr 237/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


106.Zarządzenie Nr 236/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-236
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-236

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


107.Zarządzenie Nr 235/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-235
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-235

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


108.Zarządzenie Nr 234/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


109.Zarządzenie Nr 233/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 kwietnia 2024 r. w sprawie przekwalifikowania lokali mieszkalnych na tymczasowe pomieszczenia oraz tymczasowego pomieszczenia na lokal mieszkalny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-233
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-233

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-15


110.Zarządzenie Nr 232/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Fryderyka Chopina 13, 15 i 17.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-232
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-232

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-12


111.Zarządzenie Nr 231/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-12


112.Zarządzenie Nr 230/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-230
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-230

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-11


113.Zarządzenie Nr 229/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-229
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-229

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-10


114.Zarządzenie Nr 228/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-10


115.Zarządzenie Nr 227/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie czasowego przedłużenia terminu obowiązywania obniżonych stawek czynszowych dla najemców lokali użytkowych korzystających w roku 2023 z ulg przyznanych zgodnie z Zarządzeniem Nr 226/2016 Prezydenta Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-227
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-227

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


116.Zarządzenie Nr 226/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie sali konferencyjnej w obiekcie OSRiR „Majkowskie Wembley” przy ul. Tuwima 2 w celu prowadzania zajęć z gimnastyki dla seniorów 60+.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-226
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-226

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


117.Zarządzenie Nr 225/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali widowiskowo - sportowej ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, na rzecz Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-225
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-225

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


118.Zarządzenie Nr 224/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie terenu za bramką na Stadionie Sportowym w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-224
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-224

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-09


119.Zarządzenie Nr 223/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2024 r. zmieniające zarządzenie nr 592/2023 z dnia 27 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem kortu tenisowego („Kort Centralny”) znajdującego się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-223
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-223

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-08


120.Zarządzenie Nr 222/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie Fundacji Wychowanie Przez Sport bieżni lekkoatletycznej przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-222
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-222

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-19
Na stronie biuletynu od:   2024-04-19   do   2027-04-19
Data zarządzenia:   2024-04-05


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 149 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 12:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl