Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 34
Liczba pozycji: 678


101.Zarządzenie Nr 642/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 28 im. Bajka w Kaliszu w przypadku jego nieobecności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-642
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-642

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-30


102.Zarządzenie Nr 641/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 12 im. Koszałka Opałka w Kaliszu w przypadku jego nieobecności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-641
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-641

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-30


103.Zarządzenie Nr 640/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu w przypadku jego nieobecności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-640
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-640

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-30


104.Zarządzenie Nr 639/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2022 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kaliszu w przypadku jego nieobecności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-639
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-639

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-30


105.Zarządzenie Nr 638/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2022 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-638
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-638

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-07
Na stronie biuletynu od:   2022-10-07   do   2025-10-07
Data zarządzenia:   2022-09-30


106.Zarządzenie Nr 637/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-07
Na stronie biuletynu od:   2022-10-07   do   2025-10-07
Data zarządzenia:   2022-09-30


107.Zarządzenie Nr 635/2022 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-635
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-635

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-07
Na stronie biuletynu od:   2022-10-07   do   2025-10-07
Data zarządzenia:   2022-09-29


108.Zarządzenie Nr 634/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru wniosków o udzielenie w 2023 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-634
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-634

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-29


109.Zarządzenie Nr 633/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-633
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-633

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-29


110.Zarządzenie Nr 632/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-632
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-632

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-28


111.Zarządzenie Nr 630/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 września 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie krytej pływalni w obiekcie znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-630
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-630

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-27


112.Zarządzenie Nr 629/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 września 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-629
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-629

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-07
Na stronie biuletynu od:   2022-10-07   do   2025-10-07
Data zarządzenia:   2022-09-26


113.Zarządzenie Nr 627/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia procedury przyjęcia niepodjętych w terminie depozytów Biura Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza na stan Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-627
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-627

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-07
Na stronie biuletynu od:   2022-10-07   do   2025-10-07
Data zarządzenia:   2022-09-23


114.Zarządzenie Nr 626/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-626
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-626

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


115.Zarządzenie Nr 625/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-625
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-625

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


116.Zarządzenie Nr 624/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-624
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-624

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


117.Zarządzenie Nr 623/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-623
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-623

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-03
Na stronie biuletynu od:   2022-10-03   do   2025-10-03
Data zarządzenia:   2022-09-23


118.Zarządzenie Nr 622/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-622
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-622

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


119.Zarządzenie Nr 620/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-620
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-620

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


120.ZARZĄDZENIE NR 619/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-619
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-619

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-09-26
Na stronie biuletynu od:   2022-09-26   do   2025-09-26
Data zarządzenia:   2022-09-23


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 354 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 19:11   kontakt: agoral@um.kalisz.pl