Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 6 z 33
Liczba pozycji: 653


101.Zarządzenie Nr 610/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 roku w sprawie powołania członka Komisji merytorycznej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego przez instytucje lub jednostki organizacyjne Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-15


102.Zarządzenie Nr 609/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Prastarej 21 i 27 na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-15


103.Zarządzenie Nr 608/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-15


104.Zarządzenie Nr 607/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-15


105.Zarządzenie Nr 606/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-606
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-606

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-15


106.ZARZĄDZENIE NR 605/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-14


107.Zarządzenie Nr 604/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-13


108.Zarządzenie Nr 603/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-12


109.Zarządzenie Nr 602/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


110.Zarządzenie Nr 601/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej 4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-601
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-601

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-12


111.Zarządzenie Nr 600/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


112.Zarządzenie Nr 599/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu pisemnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w najem na czas oznaczony pomieszczeń o łącznej powierzchni 16m2 przyległych do Sali Biura Obsługi Interesanta budynku „B” Urzędu Miasta Kalisza, położonych w Kaliszu przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


113.Zarządzenie Nr 598/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na ewidencję księgową Miasta Kalisza oraz Urzędu Miasta Kalisza - jako jednostki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-598
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-598

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


114.Zarządzenie Nr 597/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-597
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-597

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-12
Na stronie biuletynu od:   2021-10-12   do   2024-10-12
Data zarządzenia:   2021-10-12


115.Zarządzenie Nr 595/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-12
Na stronie biuletynu od:   2021-10-12   do   2024-10-12
Data zarządzenia:   2021-10-11


116.Zarządzenie Nr 594/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-594
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-594

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-12
Na stronie biuletynu od:   2021-10-12   do   2024-10-12
Data zarządzenia:   2021-10-08


117.Zarządzenie Nr 593/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-593
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-593

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-08


118.Zarządzenie Nr 592/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Rynek 10 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-07


119.Zarządzenie Nr 591/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-591
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-591

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-06


120.Zarządzenie Nr 589/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-589
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-589

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-10-05


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 685 882 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 listopada 2021 o godz. 12:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl