Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 21
Liczba pozycji: 404


81.Zarządzenie Nr 354/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-354
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-354

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-08
Na stronie biuletynu od:   2019-07-08   do   2022-07-08
Data zarządzenia:   2019-07-08


82.Zarządzenie Nr 353/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-353
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-353

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-08
Na stronie biuletynu od:   2019-07-08   do   2022-07-08
Data zarządzenia:   2019-07-08


83.Zarządzenie Nr 352/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2019 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-352
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-352

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2022-07-09
Data zarządzenia:   2019-07-05


84.Zarządzenie Nr 351/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-351
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-351

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2022-07-09
Data zarządzenia:   2019-07-05


85.Zarządzenie Nr 350/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2019 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-350
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-350

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2022-07-09
Data zarządzenia:   2019-07-05


86.Zarządzenie Nr 349/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-349
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-349

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2022-07-09
Data zarządzenia:   2019-07-05


87.Zarządzenie Nr 348/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2022-07-09
Data zarządzenia:   2019-07-05


88.Zarządzenie Nr 347/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2019 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-09
Na stronie biuletynu od:   2019-07-09   do   2022-07-09
Data zarządzenia:   2019-07-05


89.Zarządzenie Nr 346/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-346
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-346

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-05


90.Zarządzenie Nr 345/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-05


91.Zarządzenie nr 344/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Miasta Kalisza w Dziedzinie Kultury w sezonie 2018/2019
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-344
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-344

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-05


92.Zarządzenie Nr 343/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-05


93.ZARZĄDZENIE Nr 342/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania samochodu osobowego Komendzie Miejskiej Policji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-05


94.Zarządzenie Nr 341/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2019 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-341
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-341

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-03


95.Zarządzenie Nr 340/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół, publicznego przedszkola i publicznej placówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-05
Na stronie biuletynu od:   2019-07-05   do   2022-07-05
Data zarządzenia:   2019-07-03


96.Zarządzenie Nr 339/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-03
Na stronie biuletynu od:   2019-07-03   do   2022-07-03
Data zarządzenia:   2019-07-03


97.Zarządzenie Nr 338/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-338
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-338

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-02
Na stronie biuletynu od:   2019-07-03   do   2022-07-03
Data zarządzenia:   2019-07-02


98.Zarządzenie Nr 337/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Wschodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-04
Na stronie biuletynu od:   2019-07-04   do   2022-07-04
Data zarządzenia:   2019-07-02


99.Zarządzenie Nr 336/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokalu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-336
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-336

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-02
Na stronie biuletynu od:   2019-07-02   do   2022-07-02
Data zarządzenia:   2019-07-02


100.Zarządzenie Nr 333/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz – 2019"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-02
Na stronie biuletynu od:   2019-07-03   do   2022-07-03
Data zarządzenia:   2019-06-28


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 634 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 08:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl