Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 33
Liczba pozycji: 641


81.Zarządzenie Nr 613/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz do nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-613
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-613

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-13
Na stronie biuletynu od:   2019-11-13   do   2022-11-13
Data zarządzenia:   2019-11-06


82.Zarządzenie Nr 612/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-612
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-612

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-06


83.Zarządzenie Nr 611/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-611
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-611

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-06


84.ZARZĄDZENIE Nr 610/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-11-06


85.Zarządzenie Nr 609/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-11-04


86.Zarządzenie Nr 608/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-11-04


87.Zarządzenie Nr 607/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


88.Zarządzenie Nr 605/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie wspierania rehabilitacji osób niepełnosprawnych, w tym działalności warsztatów terapii zajęciowej oraz innych placówek prowadzących działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


89.ZARZĄDZENIE Nr 604/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Kalisz dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-10-31


90.Zarządzenie Nr 603/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


91.Zarządzenie Nr 602/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2019 r. w sprawie ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2019 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-31


92.Zarządzenie Nr 600/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-600
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-600

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-05
Na stronie biuletynu od:   2019-11-05   do   2022-11-05
Data zarządzenia:   2019-10-30


93.Zarządzenie Nr 599/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miasta Kalisza w 2019r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-599
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-599

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-31
Na stronie biuletynu od:   2019-10-31   do   2022-10-31
Data zarządzenia:   2019-10-30


94.Zarządzenie Nr 598/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2019 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-598
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-598

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-31
Na stronie biuletynu od:   2019-10-31   do   2022-10-31
Data zarządzenia:   2019-10-30


95.Zarządzenie Nr 597/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-597
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-597

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-10-30


96.Zarządzenie Nr 596/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-596
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-596

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-04
Na stronie biuletynu od:   2019-11-04   do   2022-11-04
Data zarządzenia:   2019-10-30


97.Zarządzenie Nr 595/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-595
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-595

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-04
Na stronie biuletynu od:   2019-11-04   do   2022-11-04
Data zarządzenia:   2019-10-29


98.ZARZĄDZENIE NR 593/2019 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zainicjowania i przeprowadzenia Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-593
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-593

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-31
Na stronie biuletynu od:   2019-10-31   do   2022-10-31
Data zarządzenia:   2019-10-29


99.Zarządzenie Nr 592/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania projektu miejscowego planu rewitalizacji Jabłkowskiego -Podgórze
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-592
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-592

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-10-30
Na stronie biuletynu od:   2019-10-30   do   2022-10-30
Data zarządzenia:   2019-10-29


100.Zarządzenie Nr 591/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-591
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-591

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-07
Na stronie biuletynu od:   2019-11-07   do   2022-11-07
Data zarządzenia:   2019-10-29


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 078 267 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 11 grudzień 2019 o godz. 22:04   kontakt: agoral@um.kalisz.pl