Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 29
Liczba pozycji: 561


81.Zarządzenie Nr 532/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-532
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-532

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-23
Na stronie biuletynu od:   2022-08-23   do   2025-08-23
Data zarządzenia:   2022-08-22


82.Zarządzenie Nr 531/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 sierpnia 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Strategii rozwoju Kalisza do 2030 roku z perspektywą do 2035 roku” oraz ogłoszenia informacji o konsultacjach
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-531
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-531

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-23
Na stronie biuletynu od:   2022-08-23   do   2025-08-23
Data zarządzenia:   2022-08-22


83.Zarządzenie Nr 530/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-530
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-530

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-23
Na stronie biuletynu od:   2022-08-23   do   2025-08-23
Data zarządzenia:   2022-08-19


84.Zarządzenie Nr 529/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu w stosunku do 71 lokali mieszkalnych i 6 lokali niemieszkalnych (garaże).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-529
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-529

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-19
Na stronie biuletynu od:   2022-08-19   do   2025-08-19
Data zarządzenia:   2022-08-19


85.Zarządzenie Nr 528/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2022 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-528
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-528

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-19
Na stronie biuletynu od:   2022-08-19   do   2025-08-19
Data zarządzenia:   2022-08-19


86.Zarządzenie Nr 527/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-527
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-527

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-19
Na stronie biuletynu od:   2022-08-19   do   2025-08-19
Data zarządzenia:   2022-08-19


87.Zarządzenie Nr 526/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-526
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-526

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-24
Na stronie biuletynu od:   2022-08-24   do   2025-08-24
Data zarządzenia:   2022-08-18


88.Zarządzenie Nr 525/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-525
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-525

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-17
Na stronie biuletynu od:   2022-08-17   do   2025-08-17
Data zarządzenia:   2022-08-17


89.Zarządzenie Nr 524/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-524
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-524

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-17
Na stronie biuletynu od:   2022-08-17   do   2025-08-17
Data zarządzenia:   2022-08-17


90.Zarządzenie Nr 523/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora miejskiego programu polityki zdrowotnej w 2022 roku - programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców miasta Kalisza powyżej 60 roku życia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-523
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-523

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-12
Na stronie biuletynu od:   2022-08-12   do   2025-08-12
Data zarządzenia:   2022-08-11


91.Zarządzenie Nr 522/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania laptopów dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe realizujące pozalekcyjne programy opiekuńczowychowawcze zawierające elementy socjoterapii .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-522
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-522

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-12
Na stronie biuletynu od:   2022-08-12   do   2025-08-12
Data zarządzenia:   2022-08-11


92.Zarządzenie Nr 519/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-519
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-519

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-12
Na stronie biuletynu od:   2022-08-12   do   2025-08-12
Data zarządzenia:   2022-08-11


93.Zarządzenie Nr 518/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-518
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-518

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-11
Na stronie biuletynu od:   2022-08-11   do   2025-08-11
Data zarządzenia:   2022-08-10


94.Zarządzenie Nr 517/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-517
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-517

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-11
Na stronie biuletynu od:   2022-08-11   do   2025-08-11
Data zarządzenia:   2022-08-10


95.Zarządzenie Nr 516/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej pozostającej w użytkowaniu wieczystym zabudowanej garażem
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-516
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-516

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-11
Na stronie biuletynu od:   2022-08-11   do   2025-08-11
Data zarządzenia:   2022-08-10


96.ZARZĄDZENIE NR 515/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 9 sierpnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-515
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-515

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-11
Na stronie biuletynu od:   2022-08-11   do   2025-08-11
Data zarządzenia:   2022-08-09


97.Zarządzenie Nr 514/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-514
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-514

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-08
Na stronie biuletynu od:   2022-08-08   do   2025-08-08
Data zarządzenia:   2022-08-05


98.Zarządzenie Nr 512/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-512
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-512

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-04
Na stronie biuletynu od:   2022-08-04   do   2025-08-04
Data zarządzenia:   2022-08-03


99.Zarządzenie Nr 511/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-511
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-511

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-04
Na stronie biuletynu od:   2022-08-04   do   2025-08-04
Data zarządzenia:   2022-08-03


100.Zarządzenie Nr 510/2022 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-510
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-510

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-08-04
Na stronie biuletynu od:   2022-08-04   do   2025-08-04
Data zarządzenia:   2022-08-03


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 656 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:54   kontakt: agoral@um.kalisz.pl