Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 33
Liczba pozycji: 643


81.Zarządzenie Nr 621/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu Nr 1 w Kaliszu środka trwałego oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-621
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-621

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-22
Na stronie biuletynu od:   2021-10-22   do   2024-10-22
Data zarządzenia:   2021-10-20


82.Zarządzenie Nr 620/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Kalisz dla Ziemi – edukacja ekologiczna mieszkańców Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-620
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-620

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-20
Na stronie biuletynu od:   2021-10-20   do   2024-10-20
Data zarządzenia:   2021-10-19


83.Zarządzenie Nr 619/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji konkursu pod nazwą „Zbieramy makulaturę”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-619
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-619

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-20
Na stronie biuletynu od:   2021-10-20   do   2024-10-20
Data zarządzenia:   2021-10-19


84.Zarządzenie Nr 618/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-618
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-618

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-20
Na stronie biuletynu od:   2021-10-20   do   2024-10-20
Data zarządzenia:   2021-10-18


85.Zarządzenie Nr 617/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kaliskiej Rady Kobiet
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-617
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-617

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-22
Na stronie biuletynu od:   2021-10-22   do   2024-10-22
Data zarządzenia:   2021-10-19


86.Zarządzenie Nr 616/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-616
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-616

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-26
Na stronie biuletynu od:   2021-10-26   do   2024-10-26
Data zarządzenia:   2021-10-19


87.Zarządzenie Nr 615/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-615
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-615

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-18


88.Zarządzenie Nr 614/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Chęcińskiej, ul. Malborskiej oraz ul. Opatowieckiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-614
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-614

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-20
Na stronie biuletynu od:   2021-10-20   do   2024-10-20
Data zarządzenia:   2021-10-18


89.Zarządzenie Nr 612/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie organizacji konkursu informatycznego "Aplikacja dla Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-612
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-612

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-20
Na stronie biuletynu od:   2021-10-20   do   2024-10-20
Data zarządzenia:   2021-10-18


90.Zarządzenie Nr 611/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-611
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-611

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-18


91.Zarządzenie Nr 610/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 roku w sprawie powołania członka Komisji merytorycznej do przeprowadzenia inwentaryzacji mienia Skarbu Państwa przekazywanego przez instytucje lub jednostki organizacyjne Miastu Kalisz – miastu na prawach powiatu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-610
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-610

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-15


92.Zarządzenie Nr 609/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Prastarej 21 i 27 na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-609
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-609

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-15


93.Zarządzenie Nr 608/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-608
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-608

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-15


94.Zarządzenie Nr 607/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Komendanta Straży Miejskiej Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-607
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-607

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-15


95.Zarządzenie Nr 606/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-606
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-606

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-15


96.ZARZĄDZENIE NR 605/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 14 października 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-605
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-605

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-14


97.Zarządzenie Nr 604/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 października 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-604
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-604

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-18
Na stronie biuletynu od:   2021-10-18   do   2024-10-18
Data zarządzenia:   2021-10-13


98.Zarządzenie Nr 603/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku, na którym gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-603
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-603

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-12


99.Zarządzenie Nr 602/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie przyjęcia od Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu środka trwałego na ewidencję Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-602
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-602

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-14
Na stronie biuletynu od:   2021-10-14   do   2024-10-14
Data zarządzenia:   2021-10-12


100.Zarządzenie Nr 601/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 października 2021 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria przydziału lokali mieszkalnych wybudowanych przez Kaliskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. oraz zawierania umów najmu lokali mieszkalnych przy ul. Stawiszyńskiej 4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-601
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-601

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-19
Na stronie biuletynu od:   2021-10-19   do   2024-10-19
Data zarządzenia:   2021-10-12


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 681 707 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 27 listopada 2021 o godz. 03:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl