Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 5 z 16
Liczba pozycji: 318


81.Zarządzenie Nr 250/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie nabycia udziałów w nieruchomościach do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-250
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-250

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-18
Na stronie biuletynu od:   2023-04-18   do   2026-04-18
Data zarządzenia:   2023-04-14


82.ZARZĄDZENIE NR 249/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2024 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-249
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-249

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-18
Na stronie biuletynu od:   2023-04-18   do   2026-04-18
Data zarządzenia:   2023-04-14


83.Zarządzenie Nr 248/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej 46.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-13
Na stronie biuletynu od:   2023-04-13   do   2026-04-13
Data zarządzenia:   2023-04-12


84.Zarządzenie Nr 247/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-247
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-247

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-13
Na stronie biuletynu od:   2023-04-13   do   2026-04-13
Data zarządzenia:   2023-04-11


85.ZARZĄDZENIE NR 246/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-246
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-246

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-13
Na stronie biuletynu od:   2023-04-13   do   2026-04-13
Data zarządzenia:   2023-04-07


86.Zarządzenie Nr 244/2023 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie bieżni lekkoatletycznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz rzutni do pchnięcia kulą przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu 12 Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-244
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-244

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-12
Na stronie biuletynu od:   2023-04-12   do   2026-04-12
Data zarządzenia:   2023-04-07


87.Zarządzenie Nr 243/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2023.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-243
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-243

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-07
Na stronie biuletynu od:   2023-04-07   do   2026-04-07
Data zarządzenia:   2023-04-06


88.Zarządzenie Nr 242/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-242
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-242

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-13
Na stronie biuletynu od:   2023-04-13   do   2026-04-13
Data zarządzenia:   2023-04-06


89.Zarządzenie Nr 241/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie użyczenia Spółdzielni Mieszkaniowej DOBRZEC sześciu sztuk osłon piankowych na słupy do koszykówki.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-241
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-241

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-13
Na stronie biuletynu od:   2023-04-13   do   2026-04-13
Data zarządzenia:   2023-04-06


90.Zarządzenie Nr 240/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-240
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-240

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-07
Na stronie biuletynu od:   2023-04-07   do   2026-04-07
Data zarządzenia:   2023-04-06


91.Zarządzenie Nr 239/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie części Plaży Miejskiej zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Wał Piastowski 3a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-239
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-239

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-11
Na stronie biuletynu od:   2023-04-11   do   2026-04-11
Data zarządzenia:   2023-04-06


92.Zarządzenie Nr 237/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji na realizację zadania publicznego „Wsparcie inwestycji związanej z realizacją zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym wraz z udzieleniem dotacji na jego realizację w 2023 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-12
Na stronie biuletynu od:   2023-04-12   do   2026-04-12
Data zarządzenia:   2023-04-05


93.ZARZĄDZENIE Nr 236/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia postępowań w trybie udzielania zamówień na badania specjalistyczne, psychologiczne oraz obserwację szpitalną na potrzeby komisji lekarskiej orzekającej o zdolności do służby wojskowej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-236
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-236

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-06
Na stronie biuletynu od:   2023-04-06   do   2026-04-06
Data zarządzenia:   2023-04-05


94.ZARZĄDZENIE NR 235/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-235
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-235

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-06
Na stronie biuletynu od:   2023-04-06   do   2026-04-06
Data zarządzenia:   2023-04-04


95.Zarządzenie Nr 234/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-12
Na stronie biuletynu od:   2023-04-12   do   2026-04-12
Data zarządzenia:   2023-04-04


96.Zarządzenie Nr 233/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na udostępnienie terenu za bramką na Stadionie Sportowym w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-233
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-233

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-05
Na stronie biuletynu od:   2023-04-05   do   2026-04-05
Data zarządzenia:   2023-04-04


97.Zarządzenie Nr 232/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-232
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-232

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-11
Na stronie biuletynu od:   2023-04-11   do   2026-04-11
Data zarządzenia:   2023-04-04


98.Zarządzenie Nr 231/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-11
Na stronie biuletynu od:   2023-04-11   do   2026-04-11
Data zarządzenia:   2023-04-04


99.Zarządzenie Nr 230/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-230
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-230

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-11
Na stronie biuletynu od:   2023-04-11   do   2026-04-11
Data zarządzenia:   2023-04-04


100.Zarządzenie Nr 229/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie pomieszczeń w obiekcie przy ul. Wał Piastowski 3 w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-229
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-229

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-11
Na stronie biuletynu od:   2023-04-11   do   2026-04-11
Data zarządzenia:   2023-04-04


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 773 razy, aktualnie na stronie przebywa: 23 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl