Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 33
Liczba pozycji: 643


61.Zarządzenie Nr 645/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-645
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-645

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


62.Zarządzenie Nr 644/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za III kwartały 2021 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-644
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-644

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


63. Zarządzenie Nr 643/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 roku w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2022 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, nie stanowiących jego wyłącznej własności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-643
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-643

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


64.Zarządzenie Nr 639/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-639
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-639

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


65.Zarządzenie Nr 638/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-638
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-638

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


66.Zarządzenie Nr 637/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Spółki Kaliskie Linie Autobusowe Sp. z o. o.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


67.Zarządzenie Nr 636/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-636
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-636

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


68.Zarządzenie Nr 635/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2021 r. w sprawie przyjęcia środków trwałych z Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu na ewidencję księgową Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-635
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-635

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-28


69.Zarządzenie Nr 634/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-634
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-634

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-28
Na stronie biuletynu od:   2021-10-28   do   2024-10-28
Data zarządzenia:   2021-10-27


70.Zarządzenie Nr 633/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2021 r. w sprawie nabycia zabudowanej nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-633
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-633

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-28
Na stronie biuletynu od:   2021-10-28   do   2024-10-28
Data zarządzenia:   2021-10-27


71.Zarządzenie Nr 632/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych diagnozy strategicznej Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-632
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-632

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-28
Na stronie biuletynu od:   2021-10-28   do   2024-10-28
Data zarządzenia:   2021-10-26


72.Zarządzenie Nr 631/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-631
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-631

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-28
Na stronie biuletynu od:   2021-10-28   do   2024-10-28
Data zarządzenia:   2021-10-26


73.Zarządzenie Nr 630/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-630
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-630

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-26
Na stronie biuletynu od:   2021-10-26   do   2024-10-26
Data zarządzenia:   2021-10-26


74.Zarządzenie Nr 629/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-629
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-629

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-26
Na stronie biuletynu od:   2021-10-26   do   2024-10-26
Data zarządzenia:   2021-10-26


75.Zarządzenie Nr 628/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-628
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-628

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-26
Na stronie biuletynu od:   2021-10-26   do   2024-10-26
Data zarządzenia:   2021-10-26


76.zarządzenie Nr 626/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-626
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-626

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-29
Na stronie biuletynu od:   2021-10-29   do   2024-11-30
Data zarządzenia:   2021-10-26


77.Zarządzenie Nr 625/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 października 2021 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-625
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-625

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-26
Na stronie biuletynu od:   2021-10-26   do   2024-10-26
Data zarządzenia:   2021-10-22


78.Zarządzenie Nr 624/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 października 2021r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Wrocławskiej i Alei Wojska Polskiego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-624
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-624

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-22
Na stronie biuletynu od:   2021-10-22   do   2024-10-22
Data zarządzenia:   2021-10-22


79.Zarządzenie Nr 623/2021 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-623
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-623

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-22
Na stronie biuletynu od:   2021-10-22   do   2024-10-22
Data zarządzenia:   2021-10-21


80.Zarządzenie Nr 622/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 października 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-622
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-622

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-22
Na stronie biuletynu od:   2021-10-22   do   2024-10-22
Data zarządzenia:   2021-10-20


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 680 841 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 27 listopada 2021 o godz. 03:05   kontakt: agoral@um.kalisz.pl