Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 16
Liczba pozycji: 318


61.Zarządzenie Nr 272/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-272
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-272

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-04
Na stronie biuletynu od:   2023-05-04   do   2026-05-04
Data zarządzenia:   2023-04-26


62.Zarządzenie Nr 271/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za I kwartał 2023 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-271
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-271

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


63.Zarządzenie Nr 270/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-270
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-270

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


64.Zarządzenie Nr 269/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, dwóch samodzielnych lokali niemieszkalnych oraz udziału w nieruchomości zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-269
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-269

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


65.Zarządzenie Nr 268/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


66.Zarządzenie Nr 267/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokali mieszkalnego, samodzielnego lokalu niemieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-267
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-267

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


67.Zarządzenie Nr 266/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-266
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-266

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


68.Zarządzenie Nr 265/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 kwietnia 2023 r. w sprawie organizacji Trzeciomajówki w Parku Miejskim w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-265
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-265

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-09
Na stronie biuletynu od:   2023-05-09   do   2026-05-09
Data zarządzenia:   2023-04-26


69.Zarządzenie Nr 263/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-263
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-263

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-26
Na stronie biuletynu od:   2023-04-26   do   2026-04-26
Data zarządzenia:   2023-04-21


70.Zarządzenie Nr 262/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-262
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-262

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-26
Na stronie biuletynu od:   2023-04-26   do   2026-04-26
Data zarządzenia:   2023-04-21


71.Zarządzenie Nr 261/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz trzech samodzielnych lokali niemieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-261
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-261

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-26
Na stronie biuletynu od:   2023-04-26   do   2026-04-26
Data zarządzenia:   2023-04-21


72.Zarządzenie Nr 259/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku administracyjnym Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19 - 29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-259
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-259

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-21
Na stronie biuletynu od:   2023-04-21   do   2026-04-21
Data zarządzenia:   2023-04-20


73.Zarządzenie Nr 258/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-258
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-258

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-21
Na stronie biuletynu od:   2023-04-21   do   2026-04-21
Data zarządzenia:   2023-04-19


74.Zarządzenie Nr 257/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-257
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-257

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-21
Na stronie biuletynu od:   2023-04-21   do   2026-04-21
Data zarządzenia:   2023-04-19


75.Zarządzenie Nr 256/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-256
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-256

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-21
Na stronie biuletynu od:   2023-04-21   do   2026-04-21
Data zarządzenia:   2023-04-19


76.Zarządzenie Nr 255/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-255
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-255

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-21
Na stronie biuletynu od:   2023-04-21   do   2026-04-21
Data zarządzenia:   2023-04-19


77.Zarządzenie Nr 254/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 kwietna 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i terminu rekrutacji dzieci do żłobków prowadzonych przez Miasto Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-21
Na stronie biuletynu od:   2023-04-21   do   2026-04-21
Data zarządzenia:   2023-04-19


78.Zarządzenie Nr 253/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-253
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-253

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-18
Na stronie biuletynu od:   2023-04-18   do   2026-04-18
Data zarządzenia:   2023-04-18


79.Zarządzenie Nr 252/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-252
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-252

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-18
Na stronie biuletynu od:   2023-04-18   do   2026-04-18
Data zarządzenia:   2023-04-18


80.Zarządzenie Nr 251/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-251
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-251

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-04-18
Na stronie biuletynu od:   2023-04-18   do   2026-04-18
Data zarządzenia:   2023-04-14


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 872 772 razy, aktualnie na stronie przebywa: 35 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 01 czerwca 2023 o godz. 18:33   kontakt: agoral@um.kalisz.pl