Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 33
Liczba pozycji: 652


61.Zarządzenie Nr 645/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Częstochowskiej 146 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-645
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-645

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


62.Zarządzenie Nr 644/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny samochodu osobowego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-644
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-644

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-20


63.Zarządzenie Nr 643/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-643
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-643

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-20


64.Zarządzenie Nr 642/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-642
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-642

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-20


65.Zarządzenie Nr 641/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-641
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-641

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


66.Zarządzenie Nr 640/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-640
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-640

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


67.Zarządzenie Nr 638/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-638
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-638

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-19


68.Zarządzenie nr 637/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Kalisza oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-19


69.Zarządzenie Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-636
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-636

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-19


70.Zarządzenie Nr 635/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-635
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-635

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-18
Na stronie biuletynu od:   2019-11-18   do   2022-11-18
Data zarządzenia:   2019-11-18


71.Zarządzenie Nr 634/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-634
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-634

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-18


72.Zarządzenie Nr 633/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-633
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-633

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-15


73.Zarządzenie Nr 632/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Miasta Kalisza na lata 2020 - 2039
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-632
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-632

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-15


74.Zarządzenie Nr 631/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-631
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-631

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-15


75.Zarządzenie Nr 630/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-630
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-630

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-14


76.Zarządzenie Nr 629/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej oraz wskazania osób sprawujących nadzór nad realizacją udzielonego zamówienia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-629
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-629

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-14


77.Zarządzenie Nr 628/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątku ruchomego jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza uczestniczącym w projekcie „Innowacje dla integracji cyfrowej-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-628
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-628

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-13


78.Zarządzenie Nr 627/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie rzeczowych składników majątku ruchomego uczestnikom projektu „Innowacje dla integracji cyfrowej-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie K@lisza” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, Oś priorytetowa 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-627
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-627

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-13


79.Zarządzenie Nr 626/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych przy ul. Księdza Józefa Sieradzan Nr 4 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-626
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-626

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-13


80.Zarządzenie Nr 625/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2020 roku wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-625
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-625

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-13


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 080 274 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 14 grudzień 2019 o godz. 03:50   kontakt: agoral@um.kalisz.pl