Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 24
Liczba pozycji: 472


61.Zarządzenie Nr 455/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 15 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Główny Rynek 8, wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-455
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-455

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-04


62.Zarządzenie Nr 454/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie naboru kandydatów na członków Kaliskiej Rady Seniorów
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-454
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-454

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-04


63.Zarządzenie Nr 453/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji do oceny wniosków i wyboru najemców
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-453
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-453

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-07   do   2025-07-07
Data zarządzenia:   2022-07-04


64.Zarządzenie Nr 452/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka nr 4 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-452
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-452

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-04


65.Zarządzenie Nr 451/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2022 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-451
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-451

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-07
Na stronie biuletynu od:   2022-07-08   do   2025-07-08
Data zarządzenia:   2022-07-01


66.Zarządzenie Nr 450/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-450
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-450

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-12
Na stronie biuletynu od:   2022-07-12   do   2025-07-12
Data zarządzenia:   2022-07-01


67.Zarządzenie Nr 449/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza będącymi w dyspozycji Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu oraz ustalenie opłat za usługi świadczone przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-449
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-449

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-11
Na stronie biuletynu od:   2022-07-11   do   2025-07-11
Data zarządzenia:   2022-07-01


68.Zarządzenie Nr 448/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-448
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-448

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


69.Zarządzenie Nr 447/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-447
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-447

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


70.Zarządzenie Nr 446/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-446
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-446

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


71.Zarządzenie Nr 445/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lipca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-445
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-445

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-07-01


72.Zarządzenie nr 444/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-06
Na stronie biuletynu od:   2022-07-06   do   2025-07-06
Data zarządzenia:   2022-06-30


73.Zarządzenie Nr 443/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powierzenia Miejskiemu Zarządowi Budynków Mieszkalnych w Kaliszu zarządzania i administrowania nieruchomością gruntową zabudowaną oraz przekazania na ewidencję księgową środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-443
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-443

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-30


74.Zarządzenie Nr 442/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-442
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-442

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-05
Na stronie biuletynu od:   2022-07-05   do   2025-07-05
Data zarządzenia:   2022-06-30


75.Zarządzenie Nr 441/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Mieście Kaliszu”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-441
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-441

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


76.Zarządzenie Nr 440/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wypłaty odszkodowania za działki gruntu położone w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-440
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-440

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


77.Zarządzenie Nr 439/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


78.Zarządzenie Nr 438/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


79.Zarządzenie Nr 437/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2022 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


80.Zarządzenie Nr 436/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2022 rok (po zmianach)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-07-01
Na stronie biuletynu od:   2022-07-01   do   2025-07-01
Data zarządzenia:   2022-06-30


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 320 595 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 13 sierpnia 2022 o godz. 05:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl