Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 4 z 21
Liczba pozycji: 404


61.Zarządzenie Nr 375/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2019 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na uzupełnienie nieruchomości przyległej, prawa użytkowania wieczystego gruntów, położonych przy ul. Wrocławskiej i ul. Wrocławskiej 2 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-15
Na stronie biuletynu od:   2019-07-15   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-07-12


62.Zarządzenie Nr 374/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-374
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-374

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-15
Na stronie biuletynu od:   2019-07-15   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-07-12


63.Zarządzenie Nr 373/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-15
Na stronie biuletynu od:   2019-07-15   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-07-11


64.Zarządzenie Nr 372/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-15
Na stronie biuletynu od:   2019-07-15   do   2022-07-15
Data zarządzenia:   2019-07-11


65.Zarządzenie Nr 371/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie dokonania darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Nowy Świat 5a.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-11


66.Zarządzenie Nr 370/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Donaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-16
Na stronie biuletynu od:   2019-07-16   do   2022-07-16
Data zarządzenia:   2019-07-11


67.Zarządzenie Nr 369/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-369
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-369

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-10


68.Zarządzenie Nr 368/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie boiska sportowego zlokalizowanego na terenie rekreacyjno-sportowym „Majkowskie Wembley” w Kaliszu przy ul. Tuwima 2-4.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-368
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-368

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-10


69.Zarządzenie Nr 367/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-367
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-367

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-10


70.ZARZĄDZENIE Nr 366/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-366
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-366

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-10


71.Zarządzenie Nr 364/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach projektu pn. „ Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, III Oś Priorytetowa: Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-364
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-364

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-10


72.Zarządzenie Nr 363/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-363
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-363

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-10


73.Zarządzenie Nr 362/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-362
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-362

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-09


74.Zarządzenie Nr 361/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego, samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-361
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-361

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-12
Na stronie biuletynu od:   2019-07-12   do   2022-07-12
Data zarządzenia:   2019-07-09


75.Zarządzenie Nr 360/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Granicznej 54-58.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-360
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-360

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-09


76.Zarządzenie Nr 359/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji nieruchomości położonej w Kaliszu, przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-359
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-359

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-09


77.Zarządzenie Nr 358/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-358
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-358

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-09


78.Zarządzenie Nr 357/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-357
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-357

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-11
Na stronie biuletynu od:   2019-07-11   do   2022-07-11
Data zarządzenia:   2019-07-09


79.Zarządzenie Nr 356/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-356
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-356

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-09


80.Zarządzenie Nr 355/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-355
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-355

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-10
Na stronie biuletynu od:   2019-07-10   do   2022-07-10
Data zarządzenia:   2019-07-09


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 644 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 09:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl