Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 34
Liczba pozycji: 678


41.Zarządzenie Nr 711/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2023 roku wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-711
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-711

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-11-03


42.Zarządzenie Nr 710/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Sudeckiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-710
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-710

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-11-03


43.Zarządzenie Nr 709/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-709
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-709

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-11-03


44.Zarządzenie Nr 708/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji do sprawowania nadzoru nad przebiegiem konwencji i ustalenia wyników głosowania konwencji wyborczej dokonującej wyboru członków Kaliskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego –przedstawicieli organizacji pozarządowych w dniu 3 listopada 2022r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-708
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-708

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-11-03


45.Zarządzenie Nr 707a/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie ustalenia logo Programu „Kaliskiej Karty Mieszkańca” oraz Regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Kaliskiej Karty Mieszkańca” wraz z wzorem Karty oraz wzorem wniosku o wydanie Karty.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-707
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-707

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-09
Na stronie biuletynu od:   2022-11-09   do   2025-11-09
Data zarządzenia:   2022-11-02


46.Zarządzenie Nr 707/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Głogowskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-707
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-707

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-11-02


47.Zarządzenie Nr 706/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2022 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-706
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-706

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-31


48.Zarządzenie Nr 705/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 października 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-705
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-705

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-31


49.Zarządzenie Nr 703/2022 r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-703
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-703

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-28


50.Zarządzenie Nr 702/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji z budżetu Kalisza w 2023 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie miasta Kalisza, niestanowiących jego wyłącznej własności.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-702
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-702

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-28


51.Zarządzenie Nr 701/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-701
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-701

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-28


52.Zarządzenie Nr 700/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie uruchomienia procedury wyłonienia członków Młodzieżowej Rady Miasta Kalisza kadencji 2023-2025
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-700
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-700

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-28


53.Zarządzenie Nr 699/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 października 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-699
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-699

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-28


54.Zarządzenie Nr 698/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-698
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-698

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-27


55.Zarządzenie Nr 697/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2022 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-697
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-697

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-27


56.Zarządzenie Nr 696/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-696
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-696

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-27


57.Zarządzenie Nr 695/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 października 2022 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Pamięci Historycznej Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-695
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-695

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-28
Na stronie biuletynu od:   2022-10-28   do   2025-10-28
Data zarządzenia:   2022-10-27


58.Zarządzenie Nr 693/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) na rzecz Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe sp. z o. o. w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-693
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-693

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-26


59.Zarządzenie Nr 692/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2022 r. w sprawie przyjęcia środków trwałych z Zarządu Dróg Miejskich w Kaliszu na ewidencję księgową Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-692
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-692

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2022-11-07
Na stronie biuletynu od:   2022-11-07   do   2025-11-07
Data zarządzenia:   2022-10-26


60.Zarządzenie Nr 691/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 października 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie boiska głównego z dwiema szatniami oraz pomieszczeniem sędziowskim znajdującym się w Hali Kalisz Arena na rzecz SWWS SPORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-691
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-691

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-10-28
Na stronie biuletynu od:   2022-10-28   do   2025-10-28
Data zarządzenia:   2022-10-26


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 482 317 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 29 listopada 2022 o godz. 17:55   kontakt: agoral@um.kalisz.pl