Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 21
Liczba pozycji: 418


41.Zarządzenie Nr 390/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie ogłoszenia III konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadań z zakresu rozwoju sportu obejmujących rozgrywki ligowe.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


42.Zarządzenie Nr 389/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia opinii w zakresie Regulaminu Organizacyjnego Filharmonii Kaliskiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


43.Zarządzenie Nr 388/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w ramach realizacji zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności w perspektywie finansowej 2021-2027.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


44.Zarządzenie Nr 387/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Stawiszyńskiej 58, w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


45.Zarządzenie Nr 386/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Jodłowej 13 i 15.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


46.Zarządzenie Nr 385/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 czerwca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-21


47.Zarządzenie Nr 384/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-20


48.Zarządzenie Nr 383/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne udostępnienie obiektów sportowych Ośrodka Sportu Rehabilitacji i Rekreacji znajdujących się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 i ul. Wyszyńskiego 22-24
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-03
Na stronie biuletynu od:   2024-07-03   do   2027-07-03
Data zarządzenia:   2024-06-20


49.Zarządzenie Nr 382/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-20


50.Zarządzenie Nr 381/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-20


51.Zarządzenie Nr 380/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-20


52.Zarządzenie Nr 378/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-20


53.Zarządzenie Nr 377/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


54.Zarządzenie Nr 376/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-26
Na stronie biuletynu od:   2024-06-26   do   2027-06-26
Data zarządzenia:   2024-06-19


55.Zarządzenie Nr 375/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-375
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-375

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


56.Zarządzenie Nr 374/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-374
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-374

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-25
Na stronie biuletynu od:   2024-06-25   do   2027-06-25
Data zarządzenia:   2024-06-19


57.Zarządzenie Nr 373/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-373
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-373

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


58.Zarządzenie Nr 372/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Kalisza na lata 2024-2028 .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-372
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-372

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


59.Zarządzenie Nr 371/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 czerwca 2024 r. w sprawie nabycia do zasobu Miasta Kalisza udziału 4/288 części nieruchomości w drodze licytacji komorniczej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-371
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-371

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-19


60.Zarządzenie Nr 370/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-370
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-370

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-06-20
Na stronie biuletynu od:   2024-06-20   do   2027-06-20
Data zarządzenia:   2024-06-17


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 973 291 razy, aktualnie na stronie przebywa: 12 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 25 lipca 2024 o godz. 04:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl