Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 21
Liczba pozycji: 404


41.Zarządzenie Nr 395/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-395
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-395

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-24
Na stronie biuletynu od:   2019-07-24   do   2022-07-24
Data zarządzenia:   2019-07-23


42.Zarządzenie Nr 394/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie organizacji i zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Kalisza sprawowanej w formie żłobka
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-394
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-394

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-23
Na stronie biuletynu od:   2019-07-23   do   2022-07-23
Data zarządzenia:   2019-07-22


43.Zarządzenie Nr 393/3029 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-393
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-393

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-22
Na stronie biuletynu od:   2019-07-22   do   2022-07-22
Data zarządzenia:   2019-07-19


44.Zarządzenie Nr 392/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie przekazania Zespołowi Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu pozostałego środka trwałego zakupionego w ramach projektu pn. „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej - II EDYCJA” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014–2020.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-392
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-392

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-23
Na stronie biuletynu od:   2019-07-23   do   2022-07-23
Data zarządzenia:   2019-07-19


45.Zarządzenie Nr 391/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-391
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-391

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


46.Zarządzenie Nr 390/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Szolc-Rogozińskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-390
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-390

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


47.Zarządzenie Nr 389/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 16 im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-389
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-389

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


48.Zarządzenie Nr 388/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-388
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-388

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


49.Zarządzenie Nr 387/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-387
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-387

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


50.Zarządzenie Nr 386/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Jana Pawła II w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-386
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-386

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


51.Zarządzenie Nr 385/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja 16 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-385
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-385

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


52.Zarządzenie Nr 384/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 27 „Radość” w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-384
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-384

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-17


53.Zarządzenie Nr 383/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
[Wyłączenie jawności załącznika w zakresie danych osobowych, na podstawie art. 5 ust. 2 z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jawność wyłączyła Katarzyna Tomczyk - Główny Specjalista]
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-383
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-383

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-31
Na stronie biuletynu od:   2019-07-31   do   2022-07-31
Data zarządzenia:   2019-07-17


54.Zarządzenie Nr 382/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-382
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-382

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-18
Na stronie biuletynu od:   2019-07-18   do   2022-07-18
Data zarządzenia:   2019-07-17


55.Zarządzenie Nr 381/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-381
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-381

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-18
Na stronie biuletynu od:   2019-07-18   do   2022-07-18
Data zarządzenia:   2019-07-17


56.Zarządzenie Nr 380/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lipca 2019r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-380
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-380

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-17
Na stronie biuletynu od:   2019-07-17   do   2022-07-17
Data zarządzenia:   2019-07-17


57.Zarządzenie Nr 379/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-379
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-379

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-19
Na stronie biuletynu od:   2019-07-19   do   2022-07-19
Data zarządzenia:   2019-07-16


58.Zarządzenie Nr 378/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Zachodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-378
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-378

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-08-02
Na stronie biuletynu od:   2019-08-02   do   2022-08-02
Data zarządzenia:   2019-07-16


59.Zarządzenie Nr 377/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-377
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-377

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-17
Na stronie biuletynu od:   2019-07-17   do   2022-07-17
Data zarządzenia:   2019-07-16


60.Zarządzenie Nr 376/ 2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie powołania Sądu Konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu Konkursowego w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno–urbanistycznej zagospodarowania Głównego Rynku oraz Nowego Rynku wraz z łączącą je ulicą Kanonicką w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-376
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-376

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-07-17
Na stronie biuletynu od:   2019-07-17   do   2022-07-17
Data zarządzenia:   2019-07-15


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 010 626 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 18 sierpień 2019 o godz. 08:21   kontakt: agoral@um.kalisz.pl