Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 28
Liczba pozycji: 560


41.Zarządzenie Nr 571/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-571
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-571

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-29


42.Zarządzenie Nr 570/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej przy ul. Niecałej 7 w Kaliszu, do oddania w dzierżawę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-570
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-570

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-08
Na stronie biuletynu od:   2021-10-08   do   2024-10-08
Data zarządzenia:   2021-09-28


43.Zarządzenie Nr 569/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-569
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-569

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-28


44.Zarządzenie Nr 568/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie przekazania środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych Zarządowi Dróg Miejskich w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-568
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-568

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-28


45.Zarządzenie Nr 567/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-567
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-567

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-10-01
Na stronie biuletynu od:   2021-10-01   do   2024-10-01
Data zarządzenia:   2021-09-28


46.Zarządzenie Nr 566/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-566
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-566

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-24


47.Zarządzenie Nr 565/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 września 2021 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki „AQUAPARK KALISZ” spółka z o.o.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-565
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-565

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-10-11
Na stronie biuletynu od:   2021-10-11   do   2024-10-11
Data zarządzenia:   2021-09-24


48.Zarządzenie Nr 564/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2021- 2022 zadania publicznego pn. prowadzenie sklepu socjalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-564
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-564

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-23


49.Zarządzenie Nr 563/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 września 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-563
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-563

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-23


50.Zarządzenie Nr 561/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-561
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-561

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-22


51.Zarządzenie Nr 560/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-560
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-560

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-22


52.Zarządzenie Nr 559/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-559
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-559

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-22


53.Zarządzenie Nr 558/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zaopatrzenia pracowników Urzędu Miasta Kalisza w środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, środki higieny osobistej oraz ekwiwalentu za artykuły piśmienne.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-558
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-558

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-22


54.Zarządzenie Nr 557/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-557
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-557

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-22


55.Zarządzenie Nr 556/2021r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 września 2021 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w Kaliszu przy ul. Wrzosowej 2a i ul. Wrzosowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-556
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-556

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-22


56.Zarządzenie Nr 555/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 września 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-555
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-555

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-24
Na stronie biuletynu od:   2021-09-24   do   2024-09-24
Data zarządzenia:   2021-09-20


57.Zarządzenie Nr 554/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-554
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-554

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-17


58.Zarządzenie Nr 553/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-553
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-553

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-17


59.Zarządzenie Nr 552/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-552
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-552

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-17


60.Zarządzenie Nr 551/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 września 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-551
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-551

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-09-22
Na stronie biuletynu od:   2021-09-22   do   2024-09-22
Data zarządzenia:   2021-09-17


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 649 059 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 20 października 2021 o godz. 20:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl