Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 16
Liczba pozycji: 318


41.Zarządzenie Nr 294/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-18
Na stronie biuletynu od:   2023-05-18   do   2026-05-18
Data zarządzenia:   2023-05-11


42.Zarządzenie Nr 293/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-293
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-293

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-12
Na stronie biuletynu od:   2023-05-12   do   2026-05-12
Data zarządzenia:   2023-05-11


43.Zarządzenie Nr 292/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-12
Na stronie biuletynu od:   2023-05-12   do   2026-05-12
Data zarządzenia:   2023-05-09


44.Zarządzenie Nr 291/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-12
Na stronie biuletynu od:   2023-05-12   do   2026-05-12
Data zarządzenia:   2023-05-09


45.ZARZĄDZENIE NR 290/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-12
Na stronie biuletynu od:   2023-05-12   do   2026-05-12
Data zarządzenia:   2023-05-08


46.Zarządzenie nr 289/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. "Organizacja letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2023 roku".
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-09
Na stronie biuletynu od:   2023-05-09   do   2026-05-09
Data zarządzenia:   2023-05-08


47.Zarządzenie Nr 288/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-04
Na stronie biuletynu od:   2023-05-04   do   2026-05-04
Data zarządzenia:   2023-05-02


48.Zarządzenie Nr 286/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 13 usytuowanego w budynku położonym w Kaliszu przy ul. Łaziennej 11, wraz z pomieszczeniem przynależnym i z udziałem w nieruchomości wspólnej, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-286
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-286

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-09
Na stronie biuletynu od:   2023-05-09   do   2026-05-09
Data zarządzenia:   2023-05-02


49.Zarządzenie Nr 285/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 maja 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-12
Na stronie biuletynu od:   2023-05-12   do   2026-05-12
Data zarządzenia:   2023-05-02


50.Zarządzenie Nr 284/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-09
Na stronie biuletynu od:   2023-05-09   do   2026-05-09
Data zarządzenia:   2023-04-28


51.Zarządzenie Nr 283/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-09
Na stronie biuletynu od:   2023-05-09   do   2026-05-09
Data zarządzenia:   2023-04-28


52.Zarządzenie Nr 281/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-281
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-281

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-28


53.Zarządzenia Nr 280/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości opłat za najem lokali, dzierżawę gruntów i opłat komunalnych dla nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Poznańskiej 183-185 i ul. Żołnierskiej 24 na terenie Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-280
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-280

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-04
Na stronie biuletynu od:   2023-05-04   do   2026-05-04
Data zarządzenia:   2023-04-28


54.Zarządzenie Nr 279/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem na rzecz Fundacji „Akademia Zdrowia” z siedzibą w Danowcu 25, 62-831 Korzeniew rowerów wodnych wraz z akcesoriami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-279
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-279

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-04
Na stronie biuletynu od:   2023-05-04   do   2026-05-04
Data zarządzenia:   2023-04-28


55.Zarządzenie Nr 278/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-278
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-278

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-28


56.Zarządzenie Nr 277/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-277
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-277

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-27


57.Zarządzenie Nr 276/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-276
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-276

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-27


58.Zarządzenie Nr 275/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-275
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-275

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-27


59.Zarządzenie Nr 274/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-274
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-274

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-27


60.Zarządzenie Nr 273/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 kwietnia 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu przy ulicy Zakopiańskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-273
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-273

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-05-02
Na stronie biuletynu od:   2023-05-02   do   2026-05-02
Data zarządzenia:   2023-04-26


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 872 719 razy, aktualnie na stronie przebywa: 38 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 01 czerwca 2023 o godz. 16:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl