Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 33
Liczba pozycji: 641


41.Zarządzenie Nr 654/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 3 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-654
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-654

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-27


42.Zarządzenie Nr 653/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-653
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-653

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-26


43.Zarządzenie Nr 652/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2020 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-652
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-652

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-26


44.Zarządzenie Nr 651/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczenia w budynku administracyjnym znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-651
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-651

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-25


45.Zarządzenie Nr 650/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie przekazania Szkole Podstawowej Nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Kaliszu środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-650
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-650

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-28
Na stronie biuletynu od:   2019-11-28   do   2022-11-28
Data zarządzenia:   2019-11-25


46.Zarządzenie Nr 649/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2019 w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-649
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-649

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-21


47.Zarządzenie Nr 648/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-648
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-648

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-21


48.Zarządzenie Nr 647/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie przekazania V Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu pozostałych środków trwałych zakupionych w ramach otrzymanej dotacji z Ministerstwa Obrony Narodowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-647
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-647

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-21


49.Zarządzenie Nr 646/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-646
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-646

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


50.Zarządzenie Nr 645/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie oddania w drodze bezprzetargowej w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej, położonej przy ul. Częstochowskiej 146 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-645
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-645

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


51.Zarządzenie Nr 644/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania w formie darowizny samochodu osobowego Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-644
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-644

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-20


52.Zarządzenie Nr 643/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-643
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-643

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-20


53.Zarządzenie Nr 642/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-642
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-642

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-20


54.Zarządzenie Nr 641/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-641
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-641

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


55.Zarządzenie Nr 640/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-640
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-640

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-20


56.Zarządzenie Nr 638/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-638
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-638

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-19


57.Zarządzenie nr 637/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia zasad powoływania członków Rady Sportu Miasta Kalisza oraz ustalenia regulaminu jej działania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-637
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-637

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-22
Na stronie biuletynu od:   2019-11-22   do   2022-11-22
Data zarządzenia:   2019-11-19


58.Zarządzenie Nr 636/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-636
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-636

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-26
Na stronie biuletynu od:   2019-11-26   do   2022-11-26
Data zarządzenia:   2019-11-19


59.Zarządzenie Nr 635/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-635
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-635

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-11-18
Na stronie biuletynu od:   2019-11-18   do   2022-11-18
Data zarządzenia:   2019-11-18


60.Zarządzenie Nr 634/2019 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2019-634
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2019-634

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2019-11-19
Na stronie biuletynu od:   2019-11-19   do   2022-11-19
Data zarządzenia:   2019-11-18


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 078 256 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 11 grudzień 2019 o godz. 21:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl