Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 9
Liczba pozycji: 173


41.Zarządzenie Nr 138/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-04
Na stronie biuletynu od:   2020-03-05   do   2023-03-05
Data zarządzenia:   2020-03-04


42.Zarządzenie Nr 137/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 marca 2020 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-04
Na stronie biuletynu od:   2020-03-04   do   2023-03-04
Data zarządzenia:   2020-03-04


43.Zarządzenie Nr 135/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przetargu ustnego ograniczonego i powołania Komisji do przygotowania i przeprowadzenia przetargu na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości, położonej w Kaliszu przy Głównym Rynku, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-04
Na stronie biuletynu od:   2020-03-04   do   2023-03-04
Data zarządzenia:   2020-03-03


44.Zarządzenie Nr 134/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-06
Na stronie biuletynu od:   2020-03-06   do   2023-03-06
Data zarządzenia:   2020-03-03


45.Zarządzenie Nr 133/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie uchylenia zarządzenia.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-03-02


46.ZARZĄDZENIE Nr 132/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-132
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-132

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-04
Na stronie biuletynu od:   2020-03-04   do   2023-03-04
Data zarządzenia:   2020-03-02


47.Zarządzenie Nr 131/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-131
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-131

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-03-02


48.ZARZĄDZENIE NR 130/2020 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2020 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-130
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-130

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-03-02


49.Zarządzenie Nr 129/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-129
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-129

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-04
Na stronie biuletynu od:   2020-03-04   do   2023-03-04
Data zarządzenia:   2020-03-02


50.Zarządzenie Nr 128/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-128
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-128

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-03-02


51.Zarządzenie Nr 127/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń wraz z urządzeniami w budynku znajdującym się w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-127
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-127

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-02
Na stronie biuletynu od:   2020-03-02   do   2023-03-02
Data zarządzenia:   2020-02-28


52.Zarządzenie Nr 126/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-28
Na stronie biuletynu od:   2020-02-28   do   2023-02-28
Data zarządzenia:   2020-02-27


53.Zarządzenie nr 125/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie sposobu przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Tomczyk
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-28
Na stronie biuletynu od:   2020-02-28   do   2023-02-28
Data zarządzenia:   2020-02-27


54.Zarządzenie Nr 124/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z prawami związanymi z własnością lokalu oraz użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


55.Zarządzenie Nr 123/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. programu polityki zdrowotnej- profilaktyki stomatologicznej wśród dzieci pięcioletnich zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


56.Zarządzenie Nr 122/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2020r. programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci w wieku 6 lat zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-122
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-122

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


57.Zarządzenie Nr 121/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-27


58.Zarządzenie Nr 120/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-03
Na stronie biuletynu od:   2020-03-03   do   2023-03-03
Data zarządzenia:   2020-02-27


59.Zarządzenie Nr 119/2020 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych wraz z prawami związanymi z własnością lokali.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-119
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-119

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-25


60.Zarządzenie Nr 118/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Babina 13-13a w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2020-118
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2020-118

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-27
Na stronie biuletynu od:   2020-02-27   do   2023-02-27
Data zarządzenia:   2020-02-25


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7 8 9   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 144 266 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 04 kwiecień 2020 o godz. 15:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl