Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 3 z 7
Liczba pozycji: 123


41.Zarządzenie Nr 86/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-086
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-086

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-08
Na stronie biuletynu od:   2021-02-08   do   2024-02-08
Data zarządzenia:   2021-02-05


42.Zarządzenie Nr 85/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2021r. w sprawie przekazania Ośrodkowi Sportu Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu pozostałego środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-085
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-085

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2024-02-09
Data zarządzenia:   2021-02-05


43.Zarządzenie Nr 83/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania alkomatów dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-083
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-083

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-08
Na stronie biuletynu od:   2021-02-08   do   2024-02-08
Data zarządzenia:   2021-02-03


44.Zarządzenie Nr 82/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-082
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-082

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2024-02-03
Data zarządzenia:   2021-02-03


45.Zarządzenie Nr 81/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-081
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-081

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2024-02-03
Data zarządzenia:   2021-02-03


46.Zarządzenie Nr 80/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-080
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-080

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2024-02-03
Data zarządzenia:   2021-02-02


47.ZARZĄDZENIE NR 79/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-079
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-079

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2024-02-03
Data zarządzenia:   2021-02-02


48.Zarządzenie Nr 78/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-02
Na stronie biuletynu od:   2021-02-02   do   2024-02-02
Data zarządzenia:   2021-02-01


49.Zarządzenie Nr 77/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2020 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-02
Na stronie biuletynu od:   2021-02-02   do   2024-02-02
Data zarządzenia:   2021-01-29


50.Zarządzenie Nr 76/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za doskonalenie zawodowe nauczycieli oraz form i specjalności kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2021 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2024-02-03
Data zarządzenia:   2021-01-29


51.ZARZĄDZENIE NR 75/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-02
Na stronie biuletynu od:   2021-02-02   do   2024-02-02
Data zarządzenia:   2021-01-29


52.Zarządzenie Nr 74/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-29


53.Zarządzenie Nr 73/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-29


54.Zarządzenie Nr 72/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-072
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-072

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-29


55.Zarządzenie Nr 71/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-28


56.Zarządzenie Nr 70/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2021r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-28


57.Zarządzenie Nr 69/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2021r. w Kaliszu miejskiego programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-069
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-069

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-28


58.Zarządzenie Nr 68/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w 2021r. w Kaliszu „ Programu polityki zdrowotnej- wczesnego wykrywania raka jelita grubego 2020-2022” oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-28


59.Zarządzenie Nr 66/2021 Prezydent Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-066
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-066

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-29
Na stronie biuletynu od:   2021-01-29   do   2024-01-29
Data zarządzenia:   2021-01-27


60.Zarządzenie Nr 65/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w roku 2021 w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-065
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-065

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-01-28
Na stronie biuletynu od:   2021-01-28   do   2024-01-28
Data zarządzenia:   2021-01-27


<< Poprzednia  1 2 3 4 5 6 7   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 451 146 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 28 luty 2021 o godz. 12:52   kontakt: agoral@um.kalisz.pl