Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 18 z 33
Liczba pozycji: 653


341.Zarządzenie Nr 337/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


342.Zarządzenie Nr 335/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


343.Zarządzenie Nr 334/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-21
Na stronie biuletynu od:   2021-06-21   do   2024-06-21
Data zarządzenia:   2021-06-17


344.Zarządzenie Nr 333/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


345.Zarządzenie Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-16


346.Zarządzenie Nr 331/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-15


347.Zarządzenie Nr 330/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024 oraz określenia regulaminu jego pracy
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-15


348.Zarządzenie Nr 329/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-329
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-329

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-14


349.Zarządzenie Nr 328/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-14
Na stronie biuletynu od:   2021-06-14   do   2024-06-14
Data zarządzenia:   2021-06-14


350.Zarządzenie Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-14
Na stronie biuletynu od:   2021-06-14   do   2024-06-14
Data zarządzenia:   2021-06-10


351.Zarządzenie Nr 326/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-326
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-326

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


352.Zarządzenie Nr 325/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-325
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-325

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-10


353.Zarządzenie Nr 324/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


354.Zarządzenie Nr 323/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


355.Zarządzenie Nr 322/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


356.Zarządzenie Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-10


357.Zarządzenie Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


358.Zarządzenie Nr 319/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


359.Zarządzenie Nr 318/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


360.Zarządzenie Nr 317/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-21
Na stronie biuletynu od:   2021-06-21   do   2024-06-21
Data zarządzenia:   2021-06-10


<< Poprzednia  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 685 893 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 listopada 2021 o godz. 12:49   kontakt: agoral@um.kalisz.pl