Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 17 z 33
Liczba pozycji: 643


321.Zarządzenie Nr 348/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-348
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-348

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-23


322.Zarządzenie Nr 347/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-347
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-347

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-23


323.Zarządzenie Nr 346/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-346
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-346

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-23


324.Zarządzenie Nr 345/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-345
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-345

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-22


325.Zarządzenie Nr 344/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-344
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-344

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-22


326.Zarządzenie Nr 343/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego dotyczącego sprzedaży na własność nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, położonej przy ul. Górnośląskiej 19/14 w Kaliszu za obniżoną cenę.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-343
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-343

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-22


327.Zarządzenie Nr 342/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2021r. w sprawie określenia procedury przygotowania informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-342
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-342

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-18


328.Zarządzenie Nr 340/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania zespołu do oceny i weryfikacji dokumentów składanych przez przedsiębiorców ubiegających się o zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla przedsiębiorców realizujących inwestycje początkowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-340
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-340

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-01
Na stronie biuletynu od:   2021-07-01   do   2024-07-01
Data zarządzenia:   2021-06-18


329.Zarządzenie Nr 339/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-339
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-339

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-21
Na stronie biuletynu od:   2021-06-21   do   2024-06-21
Data zarządzenia:   2021-06-18


330.Zarządzenie Nr 338/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-338
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-338

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


331.Zarządzenie Nr 337/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych pozostających w użytkowaniu wieczystym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-337
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-337

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


332.Zarządzenie Nr 335/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-335
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-335

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


333.Zarządzenie Nr 334/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-21
Na stronie biuletynu od:   2021-06-21   do   2024-06-21
Data zarządzenia:   2021-06-17


334.Zarządzenie Nr 333/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 czerwca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-17
Na stronie biuletynu od:   2021-06-17   do   2024-06-17
Data zarządzenia:   2021-06-17


335.Zarządzenie Nr 332/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-16


336.Zarządzenie Nr 331/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-15


337.Zarządzenie Nr 330/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Zespołu Roboczego ds. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Miasta Kalisza na lata 2021-2024 oraz określenia regulaminu jego pracy
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-24
Na stronie biuletynu od:   2021-06-24   do   2024-06-24
Data zarządzenia:   2021-06-15


338.Zarządzenie Nr 329/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-329
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-329

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-14


339.Zarządzenie Nr 328/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-14
Na stronie biuletynu od:   2021-06-14   do   2024-06-14
Data zarządzenia:   2021-06-14


340.Zarządzenie Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-14
Na stronie biuletynu od:   2021-06-14   do   2024-06-14
Data zarządzenia:   2021-06-10


<< Poprzednia  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 681 709 razy, aktualnie na stronie przebywa: 21 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 27 listopada 2021 o godz. 03:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl