Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 17 z 29
Liczba pozycji: 561


321.Zarządzenie Nr 268/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-268
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-268

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-15
Na stronie biuletynu od:   2022-04-15   do   2025-04-15
Data zarządzenia:   2022-04-14


322.Zarządzenie Nr 267/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2022 r. zmieniające w sprawie powołania komisji konkursowych dla przeprowadzenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół ponadpodstawowych i publicznego zespołu szkolno – przedszkolnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-267
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-267

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-22
Na stronie biuletynu od:   2022-04-22   do   2025-04-22
Data zarządzenia:   2022-04-14


323.Zarządzenie Nr 266/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ulicy Sudeckiej oraz ulicy Babiogórskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-266
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-266

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-15
Na stronie biuletynu od:   2022-04-15   do   2025-04-15
Data zarządzenia:   2022-04-13


324. Zarządzenie Nr 265/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-265
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-265

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-15
Na stronie biuletynu od:   2022-04-15   do   2025-04-15
Data zarządzenia:   2022-04-13


325.Zarządzenie Nr 264/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-264
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-264

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-15
Na stronie biuletynu od:   2022-04-15   do   2025-04-15
Data zarządzenia:   2022-04-13


326.Zarządzenie Nr 263/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-263
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-263

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-15
Na stronie biuletynu od:   2022-04-15   do   2025-04-15
Data zarządzenia:   2022-04-13


327.Zarządzenie Nr 262/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-262
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-262

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-15
Na stronie biuletynu od:   2022-04-15   do   2025-04-15
Data zarządzenia:   2022-04-12


328.Zarządzenie Nr 261/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-261
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-261

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-20
Na stronie biuletynu od:   2022-04-20   do   2025-04-20
Data zarządzenia:   2022-04-12


329.Zarządzenie NR 259/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia odpłatności za poszczególne usługi Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu dla osób bez skierowania Dyrektora MOPS w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-259
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-259

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-12


330.Zarządzenie Nr 258/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Józefa Raciborskiego 50-96 na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-258
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-258

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-11


331.Zarządzenie Nr 257/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” im. Bogdana Jareckiego w Kaliszu za rok 2021
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-257
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-257

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-11


332.Zarządzenie Nr 256/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za rok 2021
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-256
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-256

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-11


333.Zarządzenie Nr 255/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za rok 2021
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-255
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-255

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-11


334.Zarządzenie Nr 254/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2021
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-254
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-254

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-11


335.Zarządzenie Nr 251/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-251
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-251

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-08


336.Zarządzenie Nr 250/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-250
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-250

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-11
Na stronie biuletynu od:   2022-04-11   do   2025-04-11
Data zarządzenia:   2022-04-08


337.Zarządzenie Nr 249/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-249
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-249

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-11
Na stronie biuletynu od:   2022-04-11   do   2025-04-11
Data zarządzenia:   2022-04-08


338.Zarządzenie Nr 248/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-248
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-248

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-11
Na stronie biuletynu od:   2022-04-11   do   2025-04-11
Data zarządzenia:   2022-04-08


339.ZARZĄDZENIE NR 246/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-246
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-246

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-13
Na stronie biuletynu od:   2022-04-13   do   2025-04-08
Data zarządzenia:   2022-04-08


340.Zarządzenie Nr 245/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2022 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-245
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-245

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-06
Na stronie biuletynu od:   2022-04-06   do   2025-04-06
Data zarządzenia:   2022-04-05


<< Poprzednia  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 658 razy, aktualnie na stronie przebywa: 18 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 05:12   kontakt: agoral@um.kalisz.pl