Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 17 z 21
Liczba pozycji: 418


321.Zarządzenie Nr 101/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-101
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-101

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-08


322.Zarządzenie Nr 100/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania pn. "Popularyzacja kształcenia zawodowego, odpowiadającego na wyzwanie współczesnego rynku pracy w 2024 roku"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-100
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-100

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-07


323.Zarządzenie Nr 99/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-099
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-099

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-07


324.Zarządzenie Nr 98/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-098
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-098

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-07


325.Zarządzenie Nr 96/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Jednostki Samorządu Terytorialnego – Miasta Kalisza będącego Centralą w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-096
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-096

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-07


326.ZARZĄDZENIE NR 95/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 7 lutego 202 4r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 3 w Kaliszu w roku 2024
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-095
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-095

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-07


327.ZARZĄDZENIE NR 94/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 2 w Kaliszu w roku 2024
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-094
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-094

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-07


328.ZARZĄDZENIE NR 93/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 1 w roku 2024
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-093
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-093

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-07


329.ZARZĄDZENIE NR 92/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 6 lutego 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-092
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-092

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-06


330.Zarządzenie Nr 91/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad udzielania zezwoleń na wjazd i postój pojazdów na Głównym Rynku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-091
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-091

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-05


331.Zarządzenie Nr 90/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-090
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-090

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-02-05


332.Zarządzenie Nr 89/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu konsultacyjnego ds. ochrony zdrowia
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-089
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-089

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-06
Na stronie biuletynu od:   2024-02-06   do   2027-02-06
Data zarządzenia:   2024-02-05


333.Zarządzenie Nr 88/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-088
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-088

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-06
Na stronie biuletynu od:   2024-02-06   do   2027-02-06
Data zarządzenia:   2024-02-05


334.Zarządzenie Nr 87/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem Hali Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, na rzecz Dariusza Sułkowskiego, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Dariusz Sułkowski Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe "Impresariat"
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-087
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-087

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-06
Na stronie biuletynu od:   2024-02-06   do   2027-02-06
Data zarządzenia:   2024-02-05


335.Zarządzenie Nr 86/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Kaliskiej Radzie Seniorów holu w hali widowiskowo – sportowej przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-086
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-086

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-06
Na stronie biuletynu od:   2024-02-06   do   2027-02-06
Data zarządzenia:   2024-02-05


336.Zarządzenie Nr 85/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie przekazania Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu pozostałych środków trwałych będących wyposażeniem sal laboratoryjnych z projektu „Czas Zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” stanowiących majątek Miasta Kalisza na podstawie umowy nr RU_DE-0078/23 z dnia 25.10.2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-085
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-085

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-16
Na stronie biuletynu od:   2024-02-16   do   2027-02-16
Data zarządzenia:   2024-02-02


337.Zarządzenie Nr 84/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-084
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-084

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-02
Na stronie biuletynu od:   2024-02-02   do   2027-02-02
Data zarządzenia:   2024-02-02


338.Zarządzenie Nr 83/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 lutego 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2024 roku działań rehabilitacyjnych i zapobiegających wykluczeniu społecznemu dla bezdomnych mężczyzn z problemem alkoholowym, posiadających ostatnie miejsce zameldowania w Kaliszu wraz z zapewnieniem im całodobowego schronienia na terenie miasta Kalisza (30 miejsc)
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-083
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-083

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-02
Na stronie biuletynu od:   2024-02-02   do   2027-02-02
Data zarządzenia:   2024-02-01


339.Zarządzenie Nr 82/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-082
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-082

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-01
Na stronie biuletynu od:   2024-02-01   do   2027-02-01
Data zarządzenia:   2024-01-31


340.Zarządzenie Nr 81/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-081
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-081

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-01
Na stronie biuletynu od:   2024-02-01   do   2027-02-01
Data zarządzenia:   2024-01-30


<< Poprzednia  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 954 715 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 18 lipca 2024 o godz. 19:25   kontakt: agoral@um.kalisz.pl