Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 14 z 24
Liczba pozycji: 474


261.Zarządzenie Nr 237/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-237
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-237

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-04
Na stronie biuletynu od:   2022-04-04   do   2025-04-04
Data zarządzenia:   2022-04-04


262.Zarządzenie Nr 236/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-236
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-236

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-06
Na stronie biuletynu od:   2022-04-06   do   2025-04-06
Data zarządzenia:   2022-04-01


263.Zarządzenie Nr 235/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-235
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-235

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-11
Na stronie biuletynu od:   2022-04-11   do   2025-04-11
Data zarządzenia:   2022-04-01


264.Zarządzenie Nr 234/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-234
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-234

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-01


265.Zarządzenie Nr 233/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022r. w sprawie powołania zespołu projektowego ds. przygotowania i realizacji przedsięwzięcia/projektu dotyczącego wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-233
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-233

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-01


266.Zarządzenie Nr 232/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-232
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-232

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-01


267.Zarządzenie Nr 231/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 kwietnia 2022 r. w sprawie powierzenia przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-231
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-231

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-01


268.Zarządzenie Nr 230/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-230
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-230

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-31


269.Zarządzenie Nr 229/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia trybu pracy Kapituły ds. przyznawania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-229
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-229

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-31


270.Zarządzenie Nr 228/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-31


271.Zarządzenie Nr 226/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-226
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-226

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


272. Zarządzenie Nr 224/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonych w Kaliszu przy ulicy Piwonickiej 31 i 33 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-224
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-224

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


273.Zarządzenie Nr 223/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Szczypiornickiej 46 do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-223
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-223

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


274. Zarządzenie Nr 222/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności samodzielnego lokalu użytkowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-222
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-222

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-30


275.Zarządzenie Nr 221/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2021 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-221
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-221

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-02
Na stronie biuletynu od:   2022-05-02   do   2025-05-02
Data zarządzenia:   2022-03-30


276. Zarządzenie Nr 219/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania laptopów dla podmiotów prowadzących świetlice środowiskowe realizujące pozalekcyjne programy opiekuńczowychowawcze zawierające elementy socjoterapii .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-219
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-219

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-04-30


277.Zarządzenie Nr 217/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-217
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-217

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-01
Na stronie biuletynu od:   2022-04-01   do   2025-04-01
Data zarządzenia:   2022-03-30


278.Zarządzenie Nr 216/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-216
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-216

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-04-11
Na stronie biuletynu od:   2022-04-11   do   2025-04-11
Data zarządzenia:   2022-03-30


279.Zarządzenie Nr 215/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa za 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-215
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-215

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-29


280.ZARZĄDZENIE NR 214/2022 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-214
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-214

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-03-31
Na stronie biuletynu od:   2022-03-31   do   2025-03-31
Data zarządzenia:   2022-03-29


<< Poprzednia  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 349 066 razy, aktualnie na stronie przebywa: 25 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 19 sierpnia 2022 o godz. 15:36   kontakt: agoral@um.kalisz.pl