Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 14 z 29
Liczba pozycji: 565


261.Zarządzenie Nr 328/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-14
Na stronie biuletynu od:   2021-06-14   do   2024-06-14
Data zarządzenia:   2021-06-14


262.Zarządzenie Nr 327/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-14
Na stronie biuletynu od:   2021-06-14   do   2024-06-14
Data zarządzenia:   2021-06-10


263.Zarządzenie Nr 326/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-326
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-326

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


264.Zarządzenie Nr 325/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany składu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-325
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-325

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-10


265.Zarządzenie Nr 324/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


266.Zarządzenie Nr 323/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


267.Zarządzenie Nr 322/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


268.Zarządzenie Nr 321/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2024-06-16
Data zarządzenia:   2021-06-10


269.Zarządzenie Nr 320/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


270.Zarządzenie Nr 319/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania właścicieli procesów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


271.Zarządzenie Nr 318/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


272.Zarządzenie Nr 317/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-21
Na stronie biuletynu od:   2021-06-21   do   2024-06-21
Data zarządzenia:   2021-06-10


273.Zarządzenie Nr 316/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 roku w sprawie określenia procedury kontroli i rozliczenia dotacji udzielonych z budżetu Miasta Kalisza .
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-316
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-316

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


274.ZARZĄDZENIE Nr 315/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


275.Zarządzenie Nr 314/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Komisji do oceny ofert na wybór podmiotu, który zorganizuje emisję obligacji Miasta Kalisza w 2021 roku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-11
Na stronie biuletynu od:   2021-06-11   do   2024-06-11
Data zarządzenia:   2021-06-10


276.Zarządzenie Nr 313/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-09
Na stronie biuletynu od:   2021-06-09   do   2024-06-09
Data zarządzenia:   2021-06-08


277.Zarządzenie Nr 311/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-311
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-311

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-09
Na stronie biuletynu od:   2021-06-09   do   2024-06-09
Data zarządzenia:   2021-06-07


278.Zarządzenie Nr 310/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziałów w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-310
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-310

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-09
Na stronie biuletynu od:   2021-06-09   do   2024-06-09
Data zarządzenia:   2021-06-04


279.Zarządzenie Nr 309/202 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 4 w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 34
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-309
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-309

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-09
Na stronie biuletynu od:   2021-06-09   do   2024-06-09
Data zarządzenia:   2021-06-02


280.Zarządzenie Nr 308/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Żłobka Nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-308
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-308

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-09
Na stronie biuletynu od:   2021-06-09   do   2024-06-09
Data zarządzenia:   2021-06-02


<< Poprzednia  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 652 281 razy, aktualnie na stronie przebywa: 22 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Niedziela, 24 października 2021 o godz. 16:58   kontakt: agoral@um.kalisz.pl