Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 14 z 17
Liczba pozycji: 335


261.Zarządzenie Nr 77/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2024 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-30


262.Zarządzenie Nr 76/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-30


263.Zarządzenie Nr 75/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-29


264.Zarządzenie Nr 74/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2024 roku w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2024 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-01
Na stronie biuletynu od:   2024-02-01   do   2027-02-01
Data zarządzenia:   2024-01-29


265.Zarządzenie Nr 73/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2024 zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-29


266.Zarządzenie Nr 72/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2024 zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-072
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-072

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-29


267.Zarządzenie Nr 71/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie wyboru ofert i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji w roku 2024 zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-29


268.Zarządzenie NR 70/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-06
Na stronie biuletynu od:   2024-02-06   do   2027-02-06
Data zarządzenia:   2024-01-29


269.Zarządzenie Nr 69/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-069
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-069

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-26


270.Zarządzenie Nr 68/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-26


271.Zarządzenie Nr 67/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Opiekuńczo- Mieszkalnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-067
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-067

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-26


272.Zarządzenie Nr 66/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2024 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2023 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-066
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-066

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-26


273.Zarządzenie Nr 65/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem związanym z własnością budynku - garażu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-065
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-065

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-25


274.Zarządzenie Nr 64/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych szkół i publicznych placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-064
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-064

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-25


275.Zarządzenie Nr 63/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali Kalisz Arena przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, spółce Knockout Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-063
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-063

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-12
Na stronie biuletynu od:   2024-02-12   do   2027-02-12
Data zarządzenia:   2024-01-25


276.Zarządzenie Nr 62/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Kalisza w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w postaci zadań pn. zapewnienie gorącego posiłku w ramach zbiorowego żywienia dla osób tego potrzebujących, pomoc żywnościowa dla osób i rodzin tego potrzebujących, pomoc rzeczowa dla najuboższych mieszkańców oraz zapewnienie usług opiekuńczych, w tym także usług sąsiedzkich dla osób wymagających pomocy ze strony innych osób na terenie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-062
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-062

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-02-06
Na stronie biuletynu od:   2024-02-06   do   2027-02-06
Data zarządzenia:   2024-01-24


277.Zarządzenie Nr 61/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie przeznaczenia do oddania w dzierżawę gruntu położonego w Kaliszu przy ul. Sobótki 42.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-24


278.Zarządzenie Nr 60/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-23


279.Zarządzenie Nr 59/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia planu finansowego na 2024 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-059
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-059

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-31
Na stronie biuletynu od:   2024-01-31   do   2027-01-31
Data zarządzenia:   2024-01-23


280.Zarządzenie Nr 58/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 stycznia 2024 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 1 w Kaliszu nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Handlowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-058
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-058

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-01-29
Na stronie biuletynu od:   2024-01-29   do   2027-01-29
Data zarządzenia:   2024-01-23


<< Poprzednia  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 880 004 razy, aktualnie na stronie przebywa: 26 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 13 czerwca 2024 o godz. 11:41   kontakt: agoral@um.kalisz.pl