Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 14 z 33
Liczba pozycji: 653


261.Zarządzenie Nr 435/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-23
Na stronie biuletynu od:   2021-07-23   do   2024-07-23
Data zarządzenia:   2021-07-22


262.Zarządzenie Nr 434/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2021 roku w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-434
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-434

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-23
Na stronie biuletynu od:   2021-07-23   do   2024-07-23
Data zarządzenia:   2021-07-22


263.Zarządzenie Nr 433/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wyłączenia z zarządzania przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu budynku położonego w Kaliszu przy ul. Niecałej 7.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-433
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-433

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-22


264.Zarządzenie Nr 432/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 lipca r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-05
Na stronie biuletynu od:   2021-08-05   do   2024-08-05
Data zarządzenia:   2021-07-21


265.Zarządzenie Nr 431/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości gruntowej zabudowanej oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-431
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-431

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-22
Na stronie biuletynu od:   2021-07-22   do   2024-07-22
Data zarządzenia:   2021-07-20


266.Zarządzenie Nr 430/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-22
Na stronie biuletynu od:   2021-07-22   do   2024-07-22
Data zarządzenia:   2021-07-20


267.Zarządzenie Nr 429/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-22
Na stronie biuletynu od:   2021-07-22   do   2024-07-22
Data zarządzenia:   2021-07-20


268.Zarządzenie Nr 428/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-22
Na stronie biuletynu od:   2021-07-22   do   2024-07-22
Data zarządzenia:   2021-07-20


269.Zarządzenie Nr 427/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu w lokalach stanowiących mieszkaniowy zasób Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-20


270.Zarządzenie Nr 426/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie przekazania Publicznemu Przedszkolu Nr 1 w Kaliszu środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-22
Na stronie biuletynu od:   2021-07-22   do   2024-07-22
Data zarządzenia:   2021-07-20


271.Zarządzenie Nr 425/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-425
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-425

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-20
Na stronie biuletynu od:   2021-07-20   do   2024-07-20
Data zarządzenia:   2021-07-20


272.Zarządzenie Nr 424/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-20
Na stronie biuletynu od:   2021-07-20   do   2024-07-20
Data zarządzenia:   2021-07-20


273.Zarządzenie Nr 423/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonych rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Solidarnościowego na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-20


274.Zarządzenie Nr 422/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-22
Na stronie biuletynu od:   2021-07-22   do   2024-07-22
Data zarządzenia:   2021-07-16


275.Zarządzenie Nr 421/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2021 r. zarządzenie w sprawie wyznaczenia administratorów lokalnych do nadawania, dokonywania zmian i odbierania uprawnień do aplikacji eTW w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-421
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-421

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-23
Na stronie biuletynu od:   2021-07-23   do   2024-07-23
Data zarządzenia:   2021-07-16


276.Zarządzenie Nr 420/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem części parkingu zlokalizowanego obok Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-420
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-420

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-23
Na stronie biuletynu od:   2021-07-23   do   2024-07-23
Data zarządzenia:   2021-07-16


277.Zarządzenie Nr 417/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2021 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-16
Na stronie biuletynu od:   2021-07-16   do   2024-07-16
Data zarządzenia:   2021-07-16


278.Zarządzenie Nr 416/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-20
Na stronie biuletynu od:   2021-07-20   do   2024-07-20
Data zarządzenia:   2021-07-16


279.ZARZĄDZENIE NR 415/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-20
Na stronie biuletynu od:   2021-07-20   do   2024-07-20
Data zarządzenia:   2021-07-15


280.Zarządzenie Nr 414/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-15
Na stronie biuletynu od:   2021-07-15   do   2024-07-15
Data zarządzenia:   2021-07-14


<< Poprzednia  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 685 868 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 listopada 2021 o godz. 12:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl