Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 14 z 29
Liczba pozycji: 561


261.Zarządzenie Nr 334/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-334
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-334

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-24
Na stronie biuletynu od:   2022-05-24   do   2025-05-24
Data zarządzenia:   2022-05-19


262.Zarządzenie Nr 333/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-333
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-333

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-18


263.Zarządzenie Nr 332/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-332
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-332

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-18


264.Zarządzenie Nr 331/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na wynajem obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Szkole Mistrzostwa Sportowego ZPRP z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-331
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-331

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-17


265.Zarządzenie Nr 330/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-330
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-330

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-17


266.Zarządzenie Nr 328/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły ds. przyznawania stypendiów Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II i przewodniczącego Kapituły.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-328
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-328

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-16
Na stronie biuletynu od:   2022-05-16   do   2025-05-16
Data zarządzenia:   2022-05-12


267.Zarządzenie Nr 327/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie obiektów zarządzanych przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, Miejskiemu Klubowi Sportowemu Kalisz Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-327
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-327

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-13


268.Zarządzenie Nr 326/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie nabycia zabudowanych nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-326
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-326

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-16
Na stronie biuletynu od:   2022-05-16   do   2025-05-16
Data zarządzenia:   2022-05-12


269.Zarządzenie Nr 324/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-324
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-324

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-27
Na stronie biuletynu od:   2022-05-27   do   2025-05-27
Data zarządzenia:   2022-05-12


270.Zarządzenie Nr 323/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Urzędzie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-323
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-323

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-16
Na stronie biuletynu od:   2022-05-16   do   2025-05-16
Data zarządzenia:   2022-05-12


271.Zarządzenie Nr 322/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 maja 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-322
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-322

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-16
Na stronie biuletynu od:   2022-05-16   do   2025-05-16
Data zarządzenia:   2022-05-12


272.Zarządzenie Nr 321/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Krakowskiej 2
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-321
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-321

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


273.Zarządzenie Nr 320/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Aliny Szapocznikow 17.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-320
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-320

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


274.Zarządzenie Nr 319/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-319
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-319

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


275.Zarządzenie Nr 318/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich w Kaliszu, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wodnej 13.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-318
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-318

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-11


276.Zarządzenie Nr 317/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Techniczno – Elektronicznych w Kaliszu, nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 99.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-317
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-317

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-19
Na stronie biuletynu od:   2022-05-19   do   2025-05-19
Data zarządzenia:   2022-05-11


277.Zarządzenie Nr 316/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 maja 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Kalisza do kwoty stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-316
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-316

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-11


278.Zarządzenie Nr 315/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 maja 2022 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2022 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-315
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-315

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-10


279.Zarządzenie Nr 314/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do wykonania czynności związanych ze zniszczeniem druków ścisłego zarachowania i tablic rejestracyjnych stosowanych w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-314
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-314

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


280.Zarządzenie Nr 313/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-313
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-313

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-05-12
Na stronie biuletynu od:   2022-05-12   do   2025-05-12
Data zarządzenia:   2022-05-09


<< Poprzednia  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 379 625 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 28 września 2022 o godz. 04:09   kontakt: agoral@um.kalisz.pl