Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 13 z 16
Liczba pozycji: 318


241.ZARZĄDZENIE NR 80/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 2 w Kaliszu w roku 2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-080
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-080

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-01-31


242.ZARZĄDZENIE NR 79/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Domu Dziecka Nr 1 w roku 2023
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-079
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-079

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-03
Na stronie biuletynu od:   2023-02-03   do   2026-02-03
Data zarządzenia:   2023-01-31


243.ZARZĄDZENIE NR 78/2023 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-078
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-078

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-31


244.Zarządzenie Nr 77/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-077
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-077

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


245.Zarządzenie Nr 76/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-076
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-076

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


246.Zarządzenie Nr 75/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-075
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-075

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


247.Zarządzenie Nr 74/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-074
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-074

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


248.Zarządzenie nr 73/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ustalania opłat za dzierżawę, wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z gruntów Miasta Kalisza, będących w gospodarowaniu Wydziału Gospodarowania Mieniem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-073
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-073

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-14
Na stronie biuletynu od:   2023-02-14   do   2026-02-14
Data zarządzenia:   2023-01-30


249.Zarządzenie Nr 72 /2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za IV kwartały 2022 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-072
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-072

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


250.Zarządzenie Nr 71/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. promocja honorowego krwiodawstwa w społeczności lokalnej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-071
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-071

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


251.Zarządzenie Nr 70/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. działania w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-070
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-070

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


252.Zarządzenie Nr 69/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. aktywizacja psychiczna i fizyczna oraz edukacja zdrowotna osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-069
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-069

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


253.Zarządzenie Nr 68/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2023 roku zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-068
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-068

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-08
Na stronie biuletynu od:   2023-02-08   do   2026-02-08
Data zarządzenia:   2023-01-30


254.Zarządzenie Nr 66/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia procedury przygotowania sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-066
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-066

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-30


255.Zarządzenie Nr 65/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-065
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-065

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Katarzyna Domaradzka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-02
Na stronie biuletynu od:   2023-02-02   do   2026-02-02
Data zarządzenia:   2023-01-26


256.Zarządzenie Nr 64/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie powołania Komisji ds. nagród sportowych, w celu zaopiniowania kandydatur do nagród pieniężnych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz kandydatur do wyróżnień i nagród pieniężnych dla trenerów i innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej w 2022 roku, wraz z określeniem zasad jej funkcjonowania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-064
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-064

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-02-01
Na stronie biuletynu od:   2023-02-01   do   2026-02-01
Data zarządzenia:   2023-01-26


257.Zarządzenie Nr 63/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie przeznaczenia do wynajmu w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokali użytkowych, stanowiących własność Miasta Kalisza, będących w zarządzie Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-063
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-063

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


258.ZARZĄDZENIE NR 62/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zawieszenia waloryzacji stawek czynszowych w lokalach użytkowych stanowiących własność Miasta Kalisz.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-062
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-062

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


259.Zarządzenie Nr 61/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie zastosowania czasowej obniżki stawki czynszu dla najemcy lokalu użytkowego usytuowanego przy ul. Zamkowej 5 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-061
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-061

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


260.Zarządzenie Nr 60/2023 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2023-060
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2023-060

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2023-01-27
Na stronie biuletynu od:   2023-01-27   do   2026-01-27
Data zarządzenia:   2023-01-26


<< Poprzednia  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 879 770 razy, aktualnie na stronie przebywa: 16 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 06 czerwca 2023 o godz. 04:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl