Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 13 z 33
Liczba pozycji: 653


241.Zarządzenie Nr 455/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału w prawie użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości gruntowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-455
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-455

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-06
Na stronie biuletynu od:   2021-08-06   do   2024-08-06
Data zarządzenia:   2021-08-05


242.Zarządzenie Nr 454/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 sierpnia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad etycznych pracowników Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-454
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-454

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-05
Na stronie biuletynu od:   2021-08-05   do   2024-08-05
Data zarządzenia:   2021-08-05


243.Zarządzenie Nr 453/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie wykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-453
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-453

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-05
Na stronie biuletynu od:   2021-08-05   do   2024-08-05
Data zarządzenia:   2021-08-03


244.ZARZĄDZENIE NR 452/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-452
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-452

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-30
Na stronie biuletynu od:   2021-07-30   do   2024-07-30
Data zarządzenia:   2021-07-29


245.Zarządzenie Nr 451/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-451
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-451

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-29
Na stronie biuletynu od:   2021-07-29   do   2024-07-29
Data zarządzenia:   2021-07-29


246.Zarządzenie Nr 450/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-450
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-450

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-29
Na stronie biuletynu od:   2021-07-29   do   2024-07-29
Data zarządzenia:   2021-07-29


247.Zarządzenie Nr 449/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-449
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-449

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-29
Na stronie biuletynu od:   2021-07-29   do   2024-07-29
Data zarządzenia:   2021-07-29


248.Zarządzenie Nr 448/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za dzierżawę gruntu na cele handlowe na terenach targowisk miejskich i stawek czynszów maksymalnych jakie może pobierać administrujący targowiskami.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-448
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-448

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-29
Na stronie biuletynu od:   2021-07-29   do   2024-07-29
Data zarządzenia:   2021-07-29


249.Zarządzenie Nr 447/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie wyboru oferty i ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w latach 2021-2022 zadania publicznego pn. prowadzenie sklepu socjalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-447
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-447

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-30
Na stronie biuletynu od:   2021-07-30   do   2024-07-30
Data zarządzenia:   2021-07-29


250.Zarządzenie Nr 446/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-446
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-446

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-30
Na stronie biuletynu od:   2021-07-30   do   2024-07-30
Data zarządzenia:   2021-07-29


251.Zarządzenie Nr 445/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych zmiany gminnego programu rewitalizacji Miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-445
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-445

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-29
Na stronie biuletynu od:   2021-07-29   do   2024-07-29
Data zarządzenia:   2021-07-29


252.Zarządzenie Nr 444/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-444
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-444

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-29
Na stronie biuletynu od:   2021-07-29   do   2024-07-29
Data zarządzenia:   2021-07-29


253.Zarządzenie Nr 443/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do niezabudowanej nieruchomości gruntowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-443
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-443

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-28


254.Zarządzenie Nr 442/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń w budynku Trybuny Wschodniej znajdujących się na Stadionie Miejskim przy ul. Łódzkiej 19-29 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-442
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-442

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-08-05
Na stronie biuletynu od:   2021-08-05   do   2024-08-05
Data zarządzenia:   2021-07-28


255.Zarządzenie Nr 441/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu za II kwartały 2021 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-441
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-441

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-27


256.ZARZĄDZENIE NR 440/2021 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-440
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-440

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-27


257.Zarządzenie Nr 439/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie odstąpienia od waloryzacji i aktualizacji stawek czynszu za dzierżawę gruntów w tym również gruntów na cele handlowe na terenach targowisk miejskich oraz najmu lokali użytkowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-439
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-439

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-27


258.Zarządzenie Nr 438/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-438
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-438

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-27


259.Zarządzenie Nr 437/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji w 2021 r. zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-437
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-437

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-07-28
Data zarządzenia:   2021-07-27


260.Zarządzenie Nr 436/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2021-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2021-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-23
Na stronie biuletynu od:   2021-07-23   do   2024-07-23
Data zarządzenia:   2021-07-22


<< Poprzednia  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 685 894 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 30 listopada 2021 o godz. 12:50   kontakt: agoral@um.kalisz.pl