Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 13 z 21
Liczba pozycji: 418


241.Zarządzenie Nr 184/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-184
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-184

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-22
Na stronie biuletynu od:   2024-03-22   do   2027-03-22
Data zarządzenia:   2024-03-18


242.Zarządzenie Nr 183/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-183
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-183

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-18


243.Zarządzenie Nr 182/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-182
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-182

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-18


244.Zarządzenie Nr 181/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-181
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-181

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-22
Na stronie biuletynu od:   2024-03-22   do   2027-03-22
Data zarządzenia:   2024-03-18


245.Zarządzenie Nr 180/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 marca 2024 r. w sprawie przeznaczenia do bezprzetargowej sprzedaży lokali mieszkalnych na rzecz ich najemców.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-180
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-180

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-18


246.Zarządzenie Nr 179/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania ,,Sprawozdania z działalności Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Kaliszu za 2023rok''.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-179
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-179

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-15


247.Zarządzenie Nr 178/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2024 roku w sprawie ustalenia treści ogłoszeń dotyczących otwartych konkursów ofert na realizację w 2024 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-178
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-178

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-15


248.Zarządzenie 177/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw organizacji ruchu na terenie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-177
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-177

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-15


249.Zarządzenie Nr 176/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-176
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-176

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-15


250.Zarządzenie Nr 175/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania i koordynacji działań związanych z przeprowadzeniem na terenie miasta Kalisza wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-175
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-175

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-14


251.Zarządzenie Nr 174/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych w celu realizacji w 2024 roku zadania publicznego w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-174
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-174

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-14


252.Zarządzenie Nr 171/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania zespołu projektowego ds. przygotowania i realizacji przedsięwzięcia/projektu dotyczącego wykonania otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego w celu określenia możliwości wykorzystania zasobów geotermalnych na terenie miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-171
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-171

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-19
Na stronie biuletynu od:   2024-03-19   do   2027-03-19
Data zarządzenia:   2024-03-14


253.Zarządzenie Nr 170/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 marca 2024r. w sprawie przedłużenia okresu trwania użytkowania wieczystego ustanowionego na nieruchomości, położonej w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 206.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-170
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-170

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-14


254.Zarządzenie Nr 169/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-169
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-169

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-13


255.Zarządzenie Nr 168/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024 roku zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Obchodów w roku 2024 - Roku Marii Dąbrowskiej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-168
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-168

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-13


256.Zarządzenie Nr 167/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-167
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-167

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-13


257.Zarządzenie Nr 166/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-166
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-166

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-15
Na stronie biuletynu od:   2024-03-15   do   2027-03-15
Data zarządzenia:   2024-03-13


258.Zarządzenie Nr 165 /2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2024r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Poznańskiej 183-185, do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, przeznaczonej pod świadczenie usług pogrzebowych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-165
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-165

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-13
Na stronie biuletynu od:   2024-03-13   do   2027-03-13
Data zarządzenia:   2024-03-13


259.Zarządzenie Nr 163/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-163
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-163

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-13
Na stronie biuletynu od:   2024-03-13   do   2027-03-13
Data zarządzenia:   2024-03-08


260.Zarządzenie Nr 162/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 marca 2024r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia oraz wzoru oferty na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025 oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-162
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-162

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-12
Na stronie biuletynu od:   2024-03-12   do   2027-03-12
Data zarządzenia:   2024-03-08


<< Poprzednia  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 960 228 razy, aktualnie na stronie przebywa: 14 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 17:23   kontakt: agoral@um.kalisz.pl