Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 21
Liczba pozycji: 418


1.Zarządzenie Nr 436/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem pomieszczeń numer 1, 2, 3, 4 i 5 w budynku przy ul. Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanym przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-436
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-436

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-17
Na stronie biuletynu od:   2024-07-17   do   2027-07-17
Data zarządzenia:   2024-07-15


2. Zarządzenie Nr 435/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-435
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-435

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-15


3.Zarządzenie Nr 432/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-432
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-432

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-15


4.Zarządzenie Nr 430/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-430
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-430

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-17
Na stronie biuletynu od:   2024-07-17   do   2027-07-17
Data zarządzenia:   2024-07-15


5. Zarządzenie Nr 429/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 lipca 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne udostępnienie obiektu sportowego Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-429
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-429

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-15


6.Zarządzenie Nr 428/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-428
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-428

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-12


7.Zarządzenie Nr 427/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 12 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 2 samodzielnych lokali mieszkalnych oraz nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-427
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-427

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-12


8.Zarządzenie Nr 426/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-426
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-426

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-11


9.Zarządzenie Nr 425/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 lipca 2024 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 25a, w drodze bezprzetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-425
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-425

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-11


10.Zarządzenie Nr 424/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lipca 2024 r. w sprawie ustalenia składów komisji egzaminacyjnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-424
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-424

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-10


11.ZARZĄDZENIE Nr 423/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania i przeprowadzenia zebrań wyborczych w jednostkach pomocniczych Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-423
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-423

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-16
Na stronie biuletynu od:   2024-07-16   do   2027-07-16
Data zarządzenia:   2024-07-09


12.Zarządzenie Nr 422/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 lipca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do 5 samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-422
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-422

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2027-07-10
Data zarządzenia:   2024-07-09


13.Zarządzenie Nr 421/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 lipca 2024 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-421
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-421

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2027-07-10
Data zarządzenia:   2024-07-08


14.Zarządzenie Nr 419/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie powołania Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-419
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-419

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-10
Na stronie biuletynu od:   2024-07-10   do   2027-07-10
Data zarządzenia:   2024-07-05


15.Zarządzenie Nr 418/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 lipca 2024 roku w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-418
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-418

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-15
Na stronie biuletynu od:   2024-07-15   do   2027-07-15
Data zarządzenia:   2024-07-05


16.ZARZĄDZENIE NR 417/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 lipca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-417
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-417

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-05
Na stronie biuletynu od:   2024-07-05   do   2027-07-05
Data zarządzenia:   2024-07-04


17.Zarządzenie Nr 416/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zmian w gminnej ewidencji zabytków miasta Kalisza
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-416
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-416

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-07-03


18.Zarządzenie Nr 415/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów zmiany systemu ogrzewania z węglowego na ekologiczne (elektryczne, gazowe, olejowe, z miejskiego systemu ciepłowniczego lub pompa ciepła).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-415
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-415

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-07-03


19.Zarządzenie Nr 414/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024r. w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych na terenie miasta Kalisza, polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstawania.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-414
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-414

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-05
Na stronie biuletynu od:   2024-07-05   do   2027-07-05
Data zarządzenia:   2024-07-03


20.Zarządzenie Nr 412/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 lipca 2024 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliszu w rejonie Szlaku Bursztynowego, na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-412
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-412

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Witold Michalak   data wprowadzenia:   2024-07-04
Na stronie biuletynu od:   2024-07-04   do   2027-07-04
Data zarządzenia:   2024-07-03


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 525 razy, aktualnie na stronie przebywa: 9 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 03:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl