Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 34
Liczba pozycji: 674


1.Zarządzenie Nr 759/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie wprowadzenia „Regulaminu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-759
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-759

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-25
Na stronie biuletynu od:   2022-11-25   do   2025-11-25
Data zarządzenia:   2022-11-24


2.Zarządzenie Nr 753/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-753
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-753

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-25
Na stronie biuletynu od:   2022-11-25   do   2025-11-25
Data zarządzenia:   2022-11-23


3.Zarządzenie Nr 751/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału ½ w prawie własności samodzielnego lokalu niemieszkalnego oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-751
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-751

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-24
Na stronie biuletynu od:   2022-11-24   do   2025-11-24
Data zarządzenia:   2022-11-23


4.Zarządzenie Nr 748/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie na powierzenie realizacji w 2023 r. zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenia świadomości prawnej społeczeństwa, a także udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-748
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-748

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-25
Na stronie biuletynu od:   2022-11-25   do   2025-11-25
Data zarządzenia:   2022-11-22


5.Zarządzenie Nr 747/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ustalenia Regulaminu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności lokalu mieszkalnego, położonego w Kaliszu przy ul. Targowej 16-18/14, wraz z piwnicą i z udziałem w nieruchomości wspólnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-747
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-747

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-23
Na stronie biuletynu od:   2022-11-23   do   2025-11-23
Data zarządzenia:   2022-11-22


6.Zarządzenie Nr 744/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-744
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-744

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-25
Na stronie biuletynu od:   2022-11-25   do   2025-11-25
Data zarządzenia:   2022-11-22


7.Zarządzenie Nr 744/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia na 2022 rok rocznego wykazu osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu lokalu z komunalnego zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-744
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-744

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-25
Na stronie biuletynu od:   2022-11-25   do   2025-11-25
Data zarządzenia:   2022-11-22


8.Zarządzenie Nr 743/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-743
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-743

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-23
Na stronie biuletynu od:   2022-11-23   do   2025-11-23
Data zarządzenia:   2022-11-22


9.Zarządzenie Nr 742/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 listopada 2022 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-742
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-742

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-22


10.Zarządzenie Nr 741/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-741
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-741

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-21


11.Zarządzenie Nr 740/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-740
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-740

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-21


12.Zarządzenie Nr 739/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie przekazania Straży Miejskiej Kalisza pozostałego środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-739
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-739

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-24
Na stronie biuletynu od:   2022-11-24   do   2025-11-24
Data zarządzenia:   2022-11-21


13.Zarządzenie Nr 738/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do udziału ½ w prawie własności samodzielnego lokalu mieszkalnego, nieruchomości gruntowej zabudowanej garażem oraz samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-738
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-738

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-21


14.Zarządzenie Nr 737/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 21 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-737
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-737

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-21


15.Zarządzenie Nr 736/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-736
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-736

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-18


16.Zarządzenie Nr 735/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-735
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-735

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-18


17.Zarządzenie Nr 734/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-734
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-734

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-18


18.Zarządzenie Nr 733/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanych położonych w Kaliszu przy ul. Młynarskiej na uzupełnienie nieruchomości przyległych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-733
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-733

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-21
Na stronie biuletynu od:   2022-11-21   do   2025-11-21
Data zarządzenia:   2022-11-17


19.Zarządzenie Nr 732/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 listopada 2022 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-732
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-732

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-22
Na stronie biuletynu od:   2022-11-22   do   2025-11-22
Data zarządzenia:   2022-11-17


20.Zarządzenie Nr 731/2022 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Łódzkiej 19-29 oraz ze Stadionu Sportowego w Kaliszu przy ul. Wał Matejki 2-4 na preferencyjnych warunkach.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2022-731
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2022-731

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2022-11-21
Na stronie biuletynu od:   2022-11-21   do   2025-11-21
Data zarządzenia:   2022-11-16


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 480 879 razy, aktualnie na stronie przebywa: 40 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 28 listopada 2022 o godz. 09:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl