Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 11
Liczba pozycji: 215


1.Zarządzenie Nr 228/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 kwietnia 2024r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu finansowego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2024.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-228
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-228

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-10


2.Zarządzenie Nr 221/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-221
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-221

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


3.Zarządzenie Nr 220/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego oraz udziału ½ w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-220
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-220

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


4.Zarządzenie Nr 219/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-219
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-219

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


5.Zarządzenie Nr 218/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2024r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-218
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-218

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-05


6.ZARZĄDZENIE NR 217/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 4 kwietnia 2024r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-217
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-217

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-04


7.ZARZĄDZENIE NR 216/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie wyznaczenia osób upoważnionych do kontaktów z osobami zgłaszającymi projekty do Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2025 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-216
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-216

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-02


8.Zarządzenie Nr 215/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie nierozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w Kaliszu programu polityki zdrowotnej – wczesnego wykrywania chorób piersi u kobiet na lata 2024-2025.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-215
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-215

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-04-02


9.Zarządzenie Nr 214/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-214
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-214

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-02


10.Zarządzenie Nr 213/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 kwietnia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z dwiema szatniami na obiekcie „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul.Granicznej 56-58 w Kaliszu na rzecz Kaliskiej Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej Sześcioosobowej z siedzibą w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-213
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-213

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-04-02


11.ZARZĄDZENIE NR 212/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie przedstawienia „Informacji o stanie mienia Kalisza – Miasta na prawach powiatu” na dzień 31 grudnia 2023 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-212
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-212

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-04-02


12.Zarządzenie Nr 211/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie kortu tenisowego znajdującego się w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 Klubowi Sportowemu „Calisia Tenis Pro”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-211
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-211

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


13.Zarządzenie Nr 210/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem hali Kalisz Arena przy ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu stowarzyszeniu Kaliskie Porozumienie Sportowe
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-210
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-210

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


14.Zarządzenie Nr 209/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem urządzeń rehabilitacyjnych, będących w posiadaniu Ośrodka Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu, ul. Łódzka 19-29, 62-800 Kalisz
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-209
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-209

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


15.Zarządzenie Nr 208/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne użyczenie Radzie Osiedla Rajsków holu w hali widowiskowo – sportowej przy ul.Łódzkiej 19-29, 62-800 Kalisz, zarządzanej przez Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-208
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-208

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


16.Zarządzenie Nr 207/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na wynajem parku linowego znajdującego się w Kaliszu przy ulicy Wał Matejki 2-4
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-207
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-207

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


17.Zarządzenie Nr 205/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-205
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-205

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-28


18.Zarządzenie Nr 204/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrzenia wniosków o udzielenie w 2024 r. dotacji z budżetu Miasta Kalisza na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie, lub prac konserwatorskich i prac restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości niewpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-204
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-204

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Wydział Organizacyjny - Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2024-04-10
Na stronie biuletynu od:   2024-04-10   do   2027-04-10
Data zarządzenia:   2024-03-28


19.Zarządzenie Nr 203/2024 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedłożenia informacji o wykonaniu planu finansowego rachunków, na których gromadzone są środki pozyskane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki pozyskane z Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz środki pozyskane z Funduszu Pomocy za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-203
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-203

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-03-28
Na stronie biuletynu od:   2024-03-28   do   2027-03-28
Data zarządzenia:   2024-03-28


20.ZARZĄDZENIE NR 202/2024 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 28 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2024-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2024-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Ludwicka
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2024-04-03
Na stronie biuletynu od:   2024-04-03   do   2027-04-03
Data zarządzenia:   2024-03-28


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 553 razy, aktualnie na stronie przebywa: 27 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 06:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl