Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza:

Od dnia 4.05.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Biuro Obsługi Interesanta, przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a w poniedziałki czynne do godziny 17.00.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800780Drukuj ogłoszenie 1800780

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-19
Na stronie biuletynu od:   2021-03-19   do   2022-03-31
Na podstawie:   e-mail

Panie i Panowie
Starostowie, Prezydenci Miast,
Burmistrzowie, Wójtowie
z województwa wielkopolskiego


Szanowni Państwo


Został już tylko tydzień do wygaszenia usługi viaTOLL dotychczas używanej do poboru opłat drogowych.

Od 1 października kierowcy wszystkich pojazdów samochodowych oraz zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, a także autobusów niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej, będą mogli korzystać wyłącznie z nowego systemu e-TOLL. Bez zarejestrowania się w e-TOLL przejazd po drogach krajowych, jak i po autostradach zarządzanych przez GDDKiA, nie będzie już możliwy. W związku z tym, przed wejściem w życie zmian, chcemy dotrzeć z tą informacją do jak największego grona osób zainteresowanych. Biorąc pod uwagę dotychczasową doskonałą współpracę z Państwem, zwracamy się z prośbą o umieszczenie na Państwa stronach internetowych załączonego banneru informacyjnego odnoszącego do strony: https://www.etoll.gov.pl

W serwisie tym można znaleźć najważniejsze informacje o systemie e-TOLL oraz zarejestrować się w aplikacji.

Z poważaniem,
Małgorzata Spychała-Szuszczyńska
Rzecznik prasowy
Kierownik Referatu
Referat Komunikacji
Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801832Drukuj ogłoszenie 1801832

Informację wytworzył:    Kierownik Referatu Komunikacji Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu - Małgorzata Spychalska-Szuszczyńska Data wytworzenia:   2021-09-30
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2021-09-30
Na stronie biuletynu od:   2021-09-30   do   2021-12-31
Na podstawie:   


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA dla Mieszkańców Kalisza - po aktualizacji

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801462           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801462Drukuj ogłoszenie 1801462

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2021-07-27
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-07-28
Na stronie biuletynu od:   2021-07-28   do   2024-08-28
Na podstawie:   WSSM.5380.4.2021


Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 351/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 czerwca 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801361           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801361Drukuj ogłoszenie 1801361

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-06-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-25
Na stronie biuletynu od:   2021-06-25   do   2022-06-25
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 329/2021 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1801238           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1801238Drukuj ogłoszenie 1801238

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2021-06-16
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-06-16
Na stronie biuletynu od:   2021-06-16   do   2022-06-15
Na podstawie:   e-mail


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego


Raportu o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1800851           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800851Drukuj ogłoszenie 1800851

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2021-03-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-26
Na stronie biuletynu od:   2021-03-29   do   2031-03-29
Na podstawie:   


Złote gody w 2021 roku


Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu informuje, że pary małżeńskie, które w 2021 roku obchodzą "Złote Gody " i z tej okazji zechcą osobiście odebrać z rąk Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego okolicznościowe medale przyznane na ich pisemny wniosek przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, proszone są o kontakt telefoniczny z USC pod nr 62 5049783 lub 5049789. Zgodnie z obowiązującymi przepisami procedura związana z nadaniem medali "Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie" wynosi około 6 miesięcy i z przyczyn niezależnych od urzędu może ulec wydłużeniu. Informujemy, że urząd nie jest w stanie określić przybliżonego terminu wręczenia odznaczeń.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800718Drukuj ogłoszenie 1800718

Informację wytworzył:    Beata Kędzia Data wytworzenia:   2021-03-09
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-03-09
Na stronie biuletynu od:   2021-03-09   do   2021-12-31
Na podstawie:   e-mail


Informacja Wydziału Finansowego dotycząca deklaracji podatkowych oraz instrukcji ich wypełniania


W związku z wprowadzonymi ograniczeniami w obsłudze mieszkańców oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo prosimy o wcześniejsze umawianie wizyty w Wydziale Finansowym (okienko 26 i 27 znajdujące się w BOI) pod numerem telefonu 62 5049716.

Osoby fizyczne zgłaszające zakup nieruchomości, rozbudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania nieruchomości proszone są o wcześniejsze przygotowanie druków informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk IN-1 wraz z załącznikami) zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 5049764, 62 7654459, 62 7654449.

Osoby które nie są osobami fizycznymi lub które posiadają współwłasność wraz z osobami prawnymi zgłaszające zakup nieruchomości, rozbudowę, rozbiórkę lub zmianę sposobu użytkowania nieruchomości proszone są o wcześniejsze przygotowanie druków informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (druk DN-1 wraz z załącznikami) zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654483.

Osoby zobowiązane do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych (druk DT-1 wraz z załącznikami), wypełniają stosowne druki zgodnie z zamieszczonym wzorem oraz instrukcją. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654483.

Osoby fizyczne zobowiązane do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (druk DOT), wypełniają stosowne druki zgodnie z zamieszczonym wzorem. Dodatkowe informacje dotyczące wypełniania przedmiotowych druków można uzyskać pod numerem telefonu: 62 7654460.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800549Drukuj ogłoszenie 1800549

Informację wytworzył:    Sebastian Ślugacz Data wytworzenia:   2021-02-05
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-09
Na stronie biuletynu od:   2021-02-09   do   2021-12-31
Na podstawie:   e-mail


Powołany Koordynator do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza


Ratusz - choinka Informujemy, że Prezydent Miasta Kalisza wyznaczył na funkcję Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza pana Janusza Sibińskiego – zastępcę naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych.

Kontakt do koordynatora:
• telefon: +48 62 7654486
• e-mail: jsibinski@um.kalisz.pl


Podstawa prawna:
- art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 t.j.);
- Zarządzenie Nr 551/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wyznaczenia Koordynatora do Spraw Dostępności w Urzędzie Miasta Kalisza.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800521Drukuj ogłoszenie 1800521

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2021-02-03
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2021-02-03
Na stronie biuletynu od:   2021-02-03   do   2023-02-03
Na podstawie:   e-mail


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 29 stycznia 2021 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 687 355 razy, aktualnie na stronie przebywa: 28 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 grudnia 2021 o godz. 13:37   kontakt: agoral@um.kalisz.pl