Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.   

Baner Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 13 października 2019 r.

Do wyborów pozostało już tylko 26 dni.


informacja nr 15 z 16 września 2019 r.INFORMACJA O SPOSOBIE GŁOSOWANIA ORAZ WARUNKACH WAŻNOŚCI GŁOSU W WYBORACH

informacje wytworzyła: 16 września 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 16 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 14 z 16 września 2019 r.INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Kaliszu I z dnia 16 września 2019 r. - możliwość zgłoszenia dodatkowych kandydatów do komisji wyborczych

informacje wytworzyła: 16 września 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 16 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 13 z 11 września 2019 r.OBWIESZCZENIE Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 06 września 2019 roku.

Prezydent Miasta Kalisza podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.


informacje wytworzyła: 11 września 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 11 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 12 z 11 września 2019 r.Wniosek o dopisanie do spisu wyborów - czasowe przebywanie

informacje wytworzył: 11 września 2019 roku - Marek Graczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 11 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: WSO.5011.1.20.2019

informacja nr 11 z 11 września 2019 r.Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania + upoważnienie
informacje wytworzył: 11 września 2019 roku - Marek Graczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 11 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: WSO.5011.1.20.2019

informacja nr 10 z 03 września 2019 r.Zarządzenie Nr 472/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

informacje wytworzyła: 02 września 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 02 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 9 z 02 września 2019 r.Dyżury urzędników wyborczych powołanych w Mieście Kalisz:
Marek Cichy oraz Andrzej Grudziński
Urząd Miasta Kalisza - Villa Calisia, Al. Wolności 4
12.09.2019r. i 13.09.2019r. w godzinach 13.00-15.00


informacje wytworzyła: 02 września 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 02 września 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 8 z 28 sierpnia 2019 r.Możliwość zgłaszania kandydatów do składów Obwodowych Komisji Wyborczych w Kaliszu

informacje wytworzyła: 26 sierpnia 2019 roku - Krystian Kinastowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 28 sierpnia 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 7 z 26 sierpnia 2019 r.INFORMACJA OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W KALISZU z dnia 26 sierpnia 2019 r.

informacje wytworzyła: 26 sierpnia 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Maciej Matecki
data aktualizacji: 27 sierpnia 2019 roku przez: Maciej Matecki na podstawie: e-mail

informacja nr 6 z 20 sierpnia 2019 r.KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

informacje wytworzyła: 20 sierpnia 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 20 sierpnia 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 5 z 20 sierpnia 2019 r.KOMUNIKAT w sprawie przyjmowania zgłoszeń do OKW

informacje wytworzyła: 20 sierpnia 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 20 sierpnia 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 4 z 20 sierpnia 2019 r.Wyciąg z OBWIESZCZENIA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

informacje wytworzyła: 20 sierpnia 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 20 sierpnia 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 3 z 16 sierpnia 2019 r.Zarządzenie Nr 441/2019 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie lokalizacji reklam wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

informacje wytworzyła: 16 sierpnia 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 16 sierpnia 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

informacja nr 2 z 14 sierpnia 2019 r.  1. Informacja w sprawie wydawania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
  2. Informacja w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
    Każdy wyborca, w tym wyborca niepełnosprawny, może głosować osobiście w lokalu wyborczym w obwodzie głosowania właściwym dla jego miejsca zamieszkania. Może także głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym, w tym także w lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania.
  3. Informacja w sprawie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
    Do głosowania uprawnione są wyłącznie osoby wpisane do stałego rejestru wyborców. Wpis do rejestru wyborców obywatela polskiego następuje:
  4. Zaświadczenia o prawie do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.
    Na żądanie wyborcy, zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów, urząd gminy, który sporządził spis wyborców, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Przed sporządzeniem spisu wyborców, zaświadczenia o prawie do głosowania, urząd gminy wydaje na podstawie rejestru wyborców.informacje wytworzyła: 14 sierpnia 2019 roku - Z-ca Naczelnika WSO - Anna Walczyńska wprowadził - Maciej Matecki
data aktualizacji: 14 sierpnia 2019 roku przez: Maciej Matecki na podstawie: e-mail

informacja nr 1 z 10 sierpnia 2019 r.Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1506

informacje wytworzyła: 10 sierpnia 2019 roku - Katarzyna Tomczyk wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 12 sierpnia 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 026 882 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 14:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl