Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2020  


Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail1. Przedmiot petycji dot. Petycji w sprawie modernizacji bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4
Data
złożenia petycji
11.03.2020 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ----
Treść petycji Skan pisma z dnia 11 marca 2020 roku
Przebieg postępowania 11.03.2020 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2020.03.05469
11.03.2020 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Skarbnika Miasta
12.03.2020 r. przekazano do Wydziału Rozwoju Miasta
27.03.2020 r. zamieszczenie pisma w BIP - (Wprowadził: 27.03.2020 roku - Maciej Matecki)
03.04.2020 r. Odpowiedz została udzielona na piśmie nr WRM.152.3.2019 z dnia 27 marca 2020 r. skan - wrm_152_3_2019_2
2. Przedmiot petycji dot. Petycji w sprawie sfinansowania renowacji drzwi frontowych budynku Szkoły Podstawowej nr 4
Data
złożenia petycji
11.03.2020 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ----
Treść petycji Skan pisma z dnia 11 marca 2020 roku
Przebieg postępowania 11.03.2020 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2020.03.05469
11.03.2020 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta i Skarbnika Miasta
12.03.2020 r. przekazano do Wydziału Rozwoju Miasta
27.03.2020 r. zamieszczenie pisma w BIP - (Wprowadził: 27.03.2020 roku - Maciej Matecki)
03.04.2020 r. Odpowiedz została udzielona na piśmie nr WRM.152.3.2019 z dnia 27 marca 2020 r. skan - wrm_152_4_2019_2
3. Przedmiot petycji w sprawie budowy wiaty przystankowej przy Galerii Tęczy
Data
złożenia petycji
27.03.2020 r.
Adresat
złożenia petycji
Prezydent Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu ----
Treść petycji Skan pisma z dnia 27 marca 2020 roku
Przebieg postępowania 27.03 2020 r. nastąpiło przyjęcie petycji do Urzędu Miasta Kalisza (Kancelaria Ogólna Nr Kor. PP2020.03.0.12011),
31.03.2020 r. petycję przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 3997).
02.04.2020r. zamieszczenie pisma w BIP - (02.04.2020 roku - Aleksander Góral)
15.04.2020 r. Prezydent Miasta Kalisza udzielił odpowiedzi na petycję Skan pisma (WKM.430.4.2020) (27.04.2020 roku - Aleksander Góral na podstawie e-mail)
4. Przedmiot petycji Petycja w sprawie nadania ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna w Kaliszu
Data
złożenia petycji
18.12.2020 r.
Adresat
złożenia petycji
Rada Miasta Kalisza
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu Fundacja POLANSKI – Foundation
Waldemar Polański
Prezes Zarządu
Treść petycji Skan petycji
Skan pismo przewodnie
Przebieg postępowania 21.12.2020 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2020.12.09320
22.12.2020 r. przedstawienie pisma na posiedzeniu K. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
28.12.2020 r. zamieszczenie petycji w BIP
15.02.2021 r. opinia nr 0012.2.174.2021 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
22.02.2021 r. pozytywna opinia projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji
25.02.2021 r. podjęcie uchwały Nr XXXXVI/537/2021 Rady Miasta Kalisza w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji „POLANSKI-Foundation” w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmanna w Kaliszu – skan uchwały
03.03.2021 r. przesłanie odpowiedzi drogą mailową – skan pisma


Data ostatniej aktualizacji: 08 kwietnia 2021 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail
informację wytworzył: Agnieszka Szczypkowska - Kancelaria Rady Miasta


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 784 879 razy, aktualnie na stronie przebywa: 52 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 23 maja 2024 o godz. 15:27   kontakt: agoral@um.kalisz.pl