Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2019  Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z rozpatrzeniem petycji.
Pobierz dokument PDF

informacje wytworzył: 25 października 2019 roku - Marcin Pługowski wprowadził - Aleksander Góral
data aktualizacji: 25 października 2019 roku przez: Aleksander Góral na podstawie: e-mail1

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie zniesienia odpłatności za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w mieście Kalisz dla osób rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w Kaliszu.

Data
złożenia petycji

08.04.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Stowarzyszenie Polski Instytut Prawa Głuchych

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

08.04 2019 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Kancelaria Ogólna Nr Kor. PP2019.04.0.4256), następnie 10.04.2019 r. przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 5176). Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.

10.04.2019 r. przekazano do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu (l.dz. 5176).
15.04 2019 r. Zamieszczenie petycji w BIP.
Odpowiedź została udzielona w piśmie ne WKM.500.51.2019 z dnia 06.05.2019 r. SKAN odpowiedzi

2

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wprowadzenia w życie w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Data
złożenia petycji

29.07.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza uzupełnieniem do petycji wniesiono aby sprawą zajęła się Rada Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

radca prawny Konrad Cezary Łakomy
CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego
Konrad Cezary Łakomy

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf


Skan uzupełnienia petycji - plik.pdf


Przebieg postępowania

30.07.2019 r. nastąpiło przekazanie korespondencji do Prezydenta,
31.07.2019 r. przekazano do Wydziału Organizacyjnego. Obecnie prowadzone jest postępowanie wyjaśniające.
05.08 2019 r. Zamieszczenie petycji w BIP.
21.08.2019 r. wpływ do Sekretariatu Wiceprezydenta Miasta Kalisza uzupełnienia do petycji
23.08.2019 r. wpływ do Kancelarii Rady Miasta uzupełnienia do petycji
11.09.2019 r. Pismem Nr WO.152.0003.2019 z dnia 11.09.2019 r. Prezydent Miasta Kalisza na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach ( Dz. U. z 2018 r. poz. 870), w związku z treścią uzupełnienia petycji z dnia 20 sierpnia 2019r., przekazał petycję do Rady Miasta Kalisza wg właściwości, o czym poinformował również wnoszącego petycję.
11.09.2019 r. zamieszczenie w BIP uzupełnienia petycji
18.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza wypracowała opinię nr 0012.2.76.2019
24.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów
24.10.2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr XV/246/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji radcy prawnego Konrada Cezarego Łakomego CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy w przedmiocie wprowadzenia Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów - Skan uchwały
Pismo KRM.152.0002.2019 - Skan pisma

3

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Juliana Tuwima 2, z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe

Data
złożenia petycji

01.08.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Rada Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

----

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

01.08.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.08.00757
02.08.2019 r. zadekretowanie pisma na K. Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza
20.08.2019 r. wysłanie pisma do osób wskazanych w nagłówku pisma o uzupełnienie podpisów pod petycją
23.08.2019 r. uzupełnienie podpisu przez jedną osobę
06.09.2019 r. zwrot nieodebranego pisma przez jedną z osób wskazanych w nagłówku petycji
11.09.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP
18.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza wypracowała opinię nr 0012.2.77.2019
24.10.2019 r. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe
24.10.2019 r. Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę Nr XV/245/2019 w sprawie rozpatrzenia petycji w przedmiocie przeprowadzenia remontu i modernizacji obiektu „Osiedlowego Domu Kultury i Sportu” położonego w Kaliszu przy ul. Tuwima 2 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne i sportowe - Skan uchwały Pismo KRM.152.0001.2019 - Skan pisma

4

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie wycinki drzew przy strumieniu Piwonki.

Data
złożenia petycji

06.09.2019r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

----

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

06.09.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.09.02982
06.09.2019 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej i ochrony Środowiska
17.09.2019 r. przekazano do Wydziału Rozwoju
24.09.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP
17.01.2020 r. udzielenie odpowiedzi pismo nr WRM.152.1.2019 - pobierz plik z odpowiedzią nr WRM.152.1.2019
(zamieszczono - 26 maja 2020 r. - Aleksander Góral)

5

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie budowy placu zabaw wraz z mini boiskiem do gry w piłkę na osiedlu Korczak

Data
złożenia petycji

18.09.2019r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Donat Odorczyk reprezentujący: - Wspólnotę Mieszkaniową Osiedle „Słoneczny Stok” - Wspólnotę Mieszkaniową Osiedle Nowy Korczak - Wspólnotę Mieszkaniową Korczak 28C - Wspólnotę Mieszkaniową Korczak 24

Treść petycji

Skan petycji - plik.pdf

Przebieg postępowania

18.09.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.09.09274
18.09.2019 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
20.09.2019 r. wpływ do Wydziału Rozwoju Miasta
26.09.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP
08.10.2019 r. Prezydent Miasta Kalisza udzielił odpowiedzi na petycję - Pobierz plik z odpowiedzią na petycję.

6

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie sfinansowania renowacji drzwi frontowych budynku Szkoły Podstawowej nr 4

Data
złożenia petycji

29.11.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

----

Treść petycji

Skan petycji - plik pp2019.11.12668

Przebieg postępowania

29.11.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.11.12668
02.12.2019 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
03.12.2019 r. przekazano do Wydziału Rozwoju Miasta
12.12.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP
Odpowiedź została udzielona na piśmie nr WRM.152.4.2019 z dnia 28 lutego 2020 r.

7

Przedmiot petycji

Petycja w sprawie modernizacji bazy sportowej Szkoły Podstawowej nr 4

Data
złożenia petycji

29.11.2019 r.

Adresat
złożenia petycji

Prezydent Miasta Kalisza

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

----

Treść petycji

Skan petycji - plik pp2019.11.12667

Przebieg postępowania

29.11.2019 r. zarejestrowanie pisma nr koresp. PP2019.11.12667
02.12.2019 r. zadekretowanie pisma na Naczelnika Wydziału Rozwoju Miasta
03.12.2019 r. przekazano do Wydziału Rozwoju Miasta
12.12.2019 r. zamieszczenie petycji w BIP
Odpowiedź została udzielona na piśmie nr WRM.152.3.2019 z dnia 28 lutego 2020 r.


Data ostatniej aktualizacji: 26 maja 2020 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: Agnieszka Serafińska
informację wytworzył: e-mail


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 688 565 razy, aktualnie na stronie przebywa: 34 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 16 kwietnia 2024 o godz. 07:03   kontakt: agoral@um.kalisz.pl