Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Petycje archiwum z roku 2016  


WYKAZ ZŁOŻONYCH PETYCJI W ROKU 2016r.

w trybie przewidzianym ustawą z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach

Lp.

Data złożenia petycji

Adresat petycji

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu

Przedmiot petycji

Treść petycji

(skan)

Przebieg postępowania

Uwagi

1.

02.11.2016

Prezydent Miasta Kalisza

Wyłączenie jawności w związku z brakiem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 ustawy o petycjach

Utworzenie w oficjalnym Serwisie Internetowym Gminy (serwis www) - zakładki "Czystsze Powietrze",
w której znajdą się informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza (niespalanie śmieci)

Pobierz wersję PDF petycji 1 z 2016 roku

Na stronie Miasta Kalisza www.kalisz.pl została utworzona zakładka dla mieszkańców Kalisza Ochrona powietrza. W zakładce tej znajdują się m. in. informacje edukacyjne dla mieszkańców na temat prawidłowych zachowań sprzyjających poprawie jakości powietrza oraz dotyczące działań podejmowa-nych przez Miasto Kalisz na rzecz ochrony powietrza. W przedmiotowej zakładce umieszczone zostały dodatkowo linki odsyłające do WIOŚ w Poznaniu i GIOŚ w Warszawie, które prowadzą na bieżąco monitoring jakości powietrza. Odpowiedź udzielona w dniu 27 stycznia 2017r. pismem WSRK.6226.01.0023.2016-

Data ostatniej aktualizacji: 27 stycznia 2017 roku
przez: Aleksander Góral na podstawie: WSRK.6226.01.0023.2016
informację wytworzyła: Ewa Maciaszek


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 277 razy, aktualnie na stronie przebywa: 30 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 05:51   kontakt: agoral@um.kalisz.pl