Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Budżet 2007  Projekt Budżetu na 2007 rok Projekt budżetu Miasta Kalisza na 2007 rok
Informacja Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie założeń do uchwały budżetowej na 2007 rok pobierz

Informacja o finansach publicznych z dnia 30 maja 2007 pobierz plik pdf
BUDŻET MIASTA KALISZA NA 2007 rok
01Strona tytułowa
02Spis treści
03Uchwała budżetowa
04Część tabelaryczna
05Tabela dochody
06Tabela wydatki
07Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2007 roku
08Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w 2007 roku
09Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2007 roku
10Plan dotacji podmiotowych dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na 2007 rok
11Plan dotacji podmiotowych dla instytucji kultury na 2007 rok
12Plan dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2007 rok
13Plan wydatków majątkowych kalisza na 2007 rok
14Tabela jednostki pomocnicze
15Wydatki na fundusze strukturalne
16Wydatki na programy Fundusz Spójności
17Plan przychodów i rozchodów budżetu kalisza na 2007 rok
18Plan dotacji z budżetu kalisza dla zakładów budżetowych
19plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz plan dochodów i wydatków rachunku dochodów własnych kalisza na 2007 rok
20Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kaliszu na 2007 rok
21Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kaliszu na 2007 rok
22Plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na 2007 rok
23Plan dochodów budżetu związanych z realizacją zadań zleconych na 2007 rok
24Wieloletnie Programy Inwestycyjne
25Część opisowa
26Wstęp do opis
27Opis dochody miasta
28Opis wydatki miasta
29Opis dochody powiatu
30Opis wydatki powiatu
31Zakłady budżetowe
32Opis przychody
33Opis rozchody

Stan budżetu marzec 2007
Stan budżetu czerwiec 2007
Stan budżetu wrzesień 2007
Stan budżetu grudzień 2007zmiany w budżecie w 2007 roku
01zm-styczen
02zm-marzec
03zm-marzec
04zm-kwiecien
05zm-kwiecien
06zm-maj
07zm-maj
08zm-czerwiec
09zm-czerwiec
10zm-lipiec
11zm-lipiec
12zm-sierpień
13zm-sierpień
14zm-wrzesień
15zm-wrzesień
16zm-wrzesień
17zm-październik
18zm-październik
19zm-październik
20zm-październik
21zm-listopad
22zm-listopad
23zm-grudzień
24zm-grudzień
25zm-grudzieńod 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 888 901 razy, aktualnie na stronie przebywa: 29 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 17 czerwca 2024 o godz. 09:23   kontakt: agoral@um.kalisz.pl