Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Budżet 2005  UWAGA, poniższe pliki są w formacie DOC i XLS. Do ich prawidłowego otwarcia wymagany jest darmowy program OPEN OFFICE firmy SUN Microsystem, który można nieodpłatnie pobrać ze strony:, lub też dowolny inny - potrafiący otworzyć w/w rozszerzenia.
01Strona tytułowa
02Spis treści
03Uchwała budżetowa
04Część tabelaryczna
05Tabela dochody
06Tabela wydatki
07Tabela przychodów i rozchodów
08Tabela dotacji zakładów budżetowych
09Tabela dotacji instytucji kultury
10Tabela dotacji placówek oświatowych
11Tabela dotacji innych podmiotów
12Tabela inwestycji
13Tabela dotacji jednostek pomocniczych
14Zakłady budżetowe
15Gospodarstwa pomocnicze
16Środki specjalne
17Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
18Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska
19Tabela dotacji na prace konserwatorskie zabytków
20Tabela dochodów zw. z realizacją zadań zleconych
21Wydatki ze śrokdów funduszy strukturalnych
22Wydatki ze śrokdów Funduszu Spójności
23Część opisowa
24Wstęp do opisu dochodów i wydatków
25DOCHODY MIASTA
26WYDATKI MIASTA
27DOCHODY POWIATU
28WYDATKI POWIATU
29PRZYCHODY KALISZA
30ROZCHODY KALISZAbudżet na 2005 rok (uchwałony uchwałą) całość w jednym archiwum budżet 2005 (uchwalony) calość ZIP


budżet na 2005 rok (projekt) całość w jednym archiwum budżet 2005 (projekt) calość ZIP


Stan budżetu na dzień 28 luty 2005    budżet 28 II 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 31 marzec 2005    budżet 31 III 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 30 kwiecień 2005    budżet 30 IV 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 31 maj 2005    budżet 31 V 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 30 czerwiec 2005    budżet 30 VI 2005 c1alość ZIP


Stan budżetu na dzień 31 lipiec 2005    budżet 31 VII 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 31 sierpień 2005    budżet 31 VIII 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 30 września 2005    budżet 30 IX 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 31 października 2005    budżet 31 X 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 30 listopada 2005    budżet 30 XI 2005 calość ZIP


Stan budżetu na dzień 31 grudnia 2005    budżet 31 XII 2005 calość ZIP


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 888 820 razy, aktualnie na stronie przebywa: 38 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 17 czerwca 2024 o godz. 08:32   kontakt: agoral@um.kalisz.pl