Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Powrót do strony głównej Powrót do poziomu wyżej  


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1. W związku z obowiązkiem posiadania i udostępniania informacji publicznej w Biuletynie informacji Publicznej (USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej)

Podmioty obowiązane do udostępniania informacji publicznej obowiązane do udostępniania informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, w szczególności: 1)organy władzy publicznej; 2)organy samorządów gospodarczych i zawodowych; 3)podmioty reprezentujące zgodnie z odrębnymi przepisami Skarb Państwa; 4)podmioty reprezentujące państwowe osoby prawne albo osoby prawne samorządu terytorialnego oraz podmioty reprezentujące inne państwowe jednostki organizacyjne albo jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego; 5)podmioty reprezentujące inne osoby lub jednostki organizacyjne, które wykonują zadania publiczne lub dysponują majątkiem publicznym, oraz osoby prawne, w których Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub samorządu gospodarczego albo zawodowego mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. 2. Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są organizacje związkowe i pracodawców, reprezentatywne w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232), oraz partie polityczne. 3. Obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.

Art. 8. [Biuletyn Informacji Publicznej] 1. Tworzy się urzędowy publikator teleinformatyczny - Biuletyn Informacji Publicznej - w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, zwany dalej "Biuletynem Informacji Publicznej". 2. Informacje publiczne są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej przez podmioty, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 2.
Informacje o naborach należy szukać na stronach BIP poszczególnych jednostek Miasta Kalisza.


 
Drukuj ogłoszenie o numerze: 1797595
Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Aleksander Góral   Data wytworzenia:   09-09-2019
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   10-09-2019
Na stronie biuletynu od:   10-09-2019    do   13-09-2029
Na podstawie:   USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 957 409 razy, aktualnie na stronie przebywa: 8 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 20 lipca 2024 o godz. 02:24   kontakt: agoral@um.kalisz.pl