Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Elektroniczna skrzynka podawcza


Urząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  Komunikat o konieczności uiszczenia opłaty za posiadanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu


komunikat komisarza wyborczego Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza przypomina, że 31 maja br. mija termin uiszczenia przez przedsiębiorców drugiej raty opłaty za posiadane zezwolenia na sprzedaż alkoholu. W przypadku niedopełnienia do 31 maja br. obowiązku dokonania opłaty - 2 raty w wymaganej wysokości, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia tego obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania tej czynności nie wniesie raty opłaty w wymaganej wysokości powiększonej o 30% tej opłaty. Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niezłożenia oświadczenia lub niedokonania opłaty będzie mógł wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia. W przypadku dokonywania płatności przelewem, za dzień wpłaty przyjmuje się datę złożenia dyspozycji przelewu do realizacji w wymaganym terminie, pod warunkiem zabezpieczenia wystarczających środków finansowych na rachunku bankowym, z którego dokonywany jest przelew. Jednocześnie tut. Wydział informuje, że ze względu na przypadające w dniu 31 maja br. Święto Bożego Ciała, Urząd jest nieczynny, a wpłat w kasach z zachowaniem terminu można dokonywać do 30 maja br.

Pobierz komunikat z 23 maja 2018 r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794870

Informację wytworzył:    p.o. Naczelnika WSSM - Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2018-05-23
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2018-05-23
Na stronie biuletynu od:   2018-05-23   do   2018-06-01
Na podstawie:   e-mail


Komunikat Komisarza Wyborczego


komunikat komisarza wyborczego KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KALISZU I i II z dnia 16 maja 2018 r. W SPRAWIE PODEJMOWANIA DZIAŁAŃ O CHARAKTERZE AGITACJI WYBORCZEJ PRZED ROZPOCZĘCIEM KAMPANII WYBORCZEJ
Pobierz komunikat z 16 maja 2018 r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794835

Informację wytworzył:    Anna Krysicka Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-17
Na stronie biuletynu od:   2018-05-17   do   2021-05-17
Na podstawie:   e-mail


Ważna informacja dla przedsiębiorców


INFORMACJA INFORMACJA W SPRAWIE BRAKU NUMERU PESEL WE WPISIE W CENTRALNEJ EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorco, zgodnie z art. 61 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw, w przypadku gdy wpis przedsiębiorcy w CEIDG nie zawiera numeru PESEL, a przedsiębiorca nie uzupełni go w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. do dnia 19 maja 2018r.), wpis zostanie automatycznie wykreślony z CEIDG. W związku z powyższym koniecznym jest uzupełnienie brakującego numeru PESEL we wpisie w CEIDG do dnia 19 maja 2018r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 62-5049746, mail wso@um.kalisz.pl, osobiście w Urzędzie Miasta w Kaliszu przy ul. T. Kościuszki 1a – Biuro Obsługi Interesanta stanowisko 25.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794767

Informację wytworzył:    Wydział Spraw Obywatelskich Data wytworzenia:   2018-05-07
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-07
Na stronie biuletynu od:   2018-05-07   do   2021-05-25
Na podstawie:   e-mail


Uchwały Antysmogowe


1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE jakosc powietrza to jakosc zycia Zarząd Województwa Wielkopolskiego informuje: W trosce o zdrowie i życie mieszkańców, na terenie całego województwa wielkopolskiego, od 1 maja 2018 r. zaczynają obowiązywać UCHWAŁY ANTYSMOGOWE, które zakazują stosowania najgorszej jakości paliw stałych np. bardzo drobnego miału lub węgla brunatnego czy flotokoncentratu. Ponadto wszystkie nowe kotły muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Szczegółowych informacji w sprawie udziela Departament Środowiska, tel. 61 626 64 00, e-mail: dsr.sekretariat@umww.pl

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794763

Informację wytworzył:    Marta Okrasa Data wytworzenia:   2018-04-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-01
Na stronie biuletynu od:   2018-05-01   do   2019-05-25
Na podstawie:   e-mail


Biuro Rzeczy Znalezionych


Biuro Rzeczy Znalezionych W Urzędzie Miasta Kalisza funkcjonuje Biuro Rzeczy Znalezionych, które czynne jest w dniach: poniedziałek, środa i piątek w godzinach od 11.00 do 13.00. Biuro mieści się na parterze budynku „A” Urzędu Miasta przy ul.Kościuszki 1a w pokoju Nr 13. Kontakt telefoniczny w każdy dzień roboczy w godz. od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 62 5049772.
Zasady funkcjonowania Biura, w tym procedura przyjmowania na przechowanie rzeczy znalezionych oraz procedura wydawania rzeczy osobom uprawnionym, określone są Zarządzeniem Nr 283/2015 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 30 czerwca 2015r.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794764

Informację wytworzył:    Wydział Administracyjno Gospodarczy Data wytworzenia:   2015-06-30
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-04-05
Na stronie biuletynu od:   2018-04-05   do   2021-05-25
Na podstawie:   e-mail


Zmiany w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych


Zmiany w Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza informuję, że na podstawie przepisów znowelizowanej ustawy – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2017 r. poz. 210), stowarzyszenia zwykłe zarejestrowane przed 19 maja 2016r. zostały zobowiązane do dokonania wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych. Zgodnie z tym, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie dotychczasowych przepisów są obowiązane dokonać w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy tj. do 19 maja 2018r., wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa. W związku z powyższym zapisem informuję, że w przypadku nie przedłożenia Prezydentowi Miasta Kalisza dokumentów, o których mowa w art. 40 ust. 5 ww. ustawy, Stowarzyszenia zostaną rozwiązane z mocy prawa. W załączeniu dostępny jest wyciąg z ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" w zakresie działania stowarzyszeń zwykłych.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794464

Informację wytworzył:     Data wytworzenia:   2018-03-19
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-19
Na stronie biuletynu od:   2018-03-19   do   2021-03-19
Na podstawie:   


Zmiany w wydawaniu kart


Kaliska Karta Mieszkańca Rzeczy Znalezionych Uprzejmie informujemy, że w związku z wejściem w życie Uchwały Rady Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2018 roku wprowadzającej „Kaliską Kartę Mieszkańca”, nie będą przyjmowane wnioski o wydanie „Karty Kalisz Rodzina 3+” na dotychczasowych zasadach. Karty dla rodzin 3+ będą wydawane od przyszłego miesiąca w Punkcie Obsługi Klienta KLA ul. Podmiejska 2a (Dworzec PKS) po wcześniejszym złożeniu wniosku. Szczegółowych informacji na ten temat udziela p. Martyna Kowalska, nr tel. 62 504 97 86, Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Kaliszu ul. Kościuszki1a, pokój 302 Za utrudnienia przepraszamy.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794352

Informację wytworzył:    Martyna Kowalska Data wytworzenia:   2018-03-01
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-03-02
Na stronie biuletynu od:   2018-03-02   do   2021-04-20
Na podstawie:   e-mail


Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodplatna pomoc prawna Wykaz punktów udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze miasta Kalisza w 2018 r.
1) Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a
pok. 13 - dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 12.00
punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa

2) Lokal przy ul. Górnośląskiej 10 nr 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 13.00 do 17.00 punkt prowadzony przez organizację pozarządową: Fundacja Honeste Vivere ul. Amałowicza - Tatara 7, 04-474 Warszawa

3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1 dyżury pełnią adwokaci od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 18.00

4) Lokal przy ul. Polnej 29 (wejście od ul. Legionów ) dyżury pełnią radcy prawni od poniedziałku do piątku w godzinach od 11.00 do 15.00

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794064

Informację wytworzył:    Janusz Sibiński Data wytworzenia:   2018-01-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-01-04
Na stronie biuletynu od:   2018-01-04   do   2019-01-04
Na podstawie:   e-mail


Zmiana numeru rachunku bankowego


numer W związku ze zmianą banku obsługującego budżet Miasta Kalisza, począwszy od 1 stycznia 2018 r. ulegają zmianie numery rachunków bankowych


Wykaz rachunków bankowych do pobrania

Szczegółowe informacje o rachunkach bankowych

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794033

Informację wytworzył:    Wydział Finansowy - Korzeniewski Cezary - Kierownik Referatu Data wytworzenia:   2017-12-29
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-12-29
Na stronie biuletynu od:   2017-12-29   do   2018-12-29
Na podstawie:   WF-RRD.1430.1.2017.


Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, iż w listopadzie br. na ternie Państwa jednostki, w wylosowanych gospodarstwach rolnych, realizowane będą "Badania plonów niektórych ziemiopłodów rolnych" oraz "Badanie sadów wg gatunków i odmian".


Dodatkowe informacje o badaniach ankietowych realizowanych przez Główny Urząd Statystyczny znaleźć można na stronie http://poznan.stat.gov.pl/aktualnosci/statystyczne-badania-ankietowe-listopa d-2017,107,1.html oraz http://stat.gov.pl/informacja-o-badaniach-ankietowych/

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793759

Informację wytworzył:    Magdalena Ancan - Wielkopolski Ośrodek Badań Regionalnych Urząd Statystyczny w Poznaniu Data wytworzenia:   2017-11-09
Informację wprowadził:    Matecki Maciej   data wprowadzenia:   2017-11-09
Na stronie biuletynu od:   2017-11-09   do   2018-06-06
Na podstawie:   


Rejestr wyborców


Ulotka informacyjno-edukacyjna dotyczące popularyzacji instytucji rejestru wyborców, Ulotka w formacie PDF Pobierz ulotkę w postaci PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792157

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   0000-00-00
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-01-13
Na stronie biuletynu od:   2017-01-13   do   2019-01-13
Na podstawie:   e-mail

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 14 lutego 2018 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 718 835 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 24 maj 2018 o godz. 09:39   kontakt: agoral@um.kalisz.pl