Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Wyszukaj zaindeksowane treści w Biuletynie Informacji PublicznejUrząd Miasta Kalisza, 62-800 Kalisz, Główny Rynek 20
tel.:+48 62 7654300 faks:+48 62 7642032
e-mail: umkalisz@um.kalisz.pl

Komunikaty, Terminy, Informacje  


Godziny pracy Urzędu Miasta Kalisza


Zdjęcie tarczy zewgara Do dnia 31.12.2020 r. włącznie godziny pracy to:
poniedziałek - piątek: 7:30-19:30,
z tym że w godzinach 13:00-14:00 każdego dnia roboczego budynki Urzędu są zamknięte i nie jest wtedy przyjmowana korespondencja.

W zakresie godzin pracy Urzędu po dniu 31.12.2020 r. należy śledzić informacje zamieszczane na stronie internetowej: http://bip.kalisz.pl

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1800024Drukuj ogłoszenie 1800024

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-11-23
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-23
Na stronie biuletynu od:   2020-11-23   do   2020-12-23
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie Nr 610/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


w załączniku plik z treścią zarządzenia Nr 610/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799874           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799874Drukuj ogłoszenie 1799874

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-10-29
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-10-29
Na stronie biuletynu od:   2020-10-29   do   2021-10-28
Na podstawie:   e-mail


Ważne strony dla Mieszkańców


Poradnik Interesanta
Zachęcamy Naszych Mieszkańców do korzystania z serwisu. Serwis umożliwia zapoznanie z usługami Urzędu oraz ułatwia przygotowanie dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy. Zamieszczone karty - poszczególne części poradnika zawierają niezbędne informacje, instrukcje oraz druki do załatwienia określonych spraw. Korzystając z nich, można zaoszczędzić czas na czasami zbędnych wizytach lub telefonach. Gotowe wzory pism uzupełnione o informacje i dane dotyczące konkretnej już sprawy mogą po wydrukowaniu zostać złożone w odpowiednich punktach lub przesłane pocztą w celu nadania im biegu.
Stan załatwianych spraw
Pod wskazanymi numerami telefonów można sprawdzić stan załatwienia swojej sprawy w poszczególnych wydziałach.
Skrzynka e-puap
Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miasta Kalisza (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Zakres użytkowych dokumentów - lista załatwianych spraw za pomocą ePUAP

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799603Drukuj ogłoszenie 1799603

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-09-10
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-09-10
Na stronie biuletynu od:   2020-09-10   do   2023-09-10
Na podstawie:   e-mail


Zarządzenie Nr 651/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.


Zarządzenie Nr 651/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 listopada 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ograniczenia pracy Urzędu Miasta Kalisza w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799997           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799997Drukuj ogłoszenie 1799997

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-11-16
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-17
Na stronie biuletynu od:   2020-11-17   do   2021-11-17
Na podstawie:   e-mail


Od 16 listopada 2020 r. kasy Urzędu Miasta otwarte tylko w BOI


Zdjęcie budynku UM Kalisz - Kościuszki 1a Od poniedziałku, 16 listopada 2020 r. mieszkańcy będą mogli dokonywać wpłat w kasach Urzędu Miasta Kalisza mieszczących się w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a.

Nieczynna będzie kasa w ratuszu przy Głównym Rynku 20.

Otwarte będą trzy kasy w godzinach:

07.30 – 13.00 (kasa pierwsza),

10.30 – 15.00 (kasa druga),

15.00 – 19.30 (kasa trzecia).


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799988Drukuj ogłoszenie 1799988

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-11-14
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-16
Na stronie biuletynu od:   2020-11-16   do   2021-11-16
Na podstawie:   e-mail


Zmiany w Biurze Rzeczy Znalezionych


Zdjęcie Budynku Biura Rzeczy Znalezionych UM Kalisz - Kościuszki 1a W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii do dnia odwołania Biuro Rzeczy Znalezionych Urzędu Miasta Kalisza, wszelkie sprawy związane ze zgłaszaniem, wydawaniem oraz przyjmowaniem rzeczy znalezionych, będzie załatwiać tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym.

telefon: +48 62 5048528
oraz tel. kom.: +48 505056800


      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799975Drukuj ogłoszenie 1799975

Informację wytworzył:    Ewelina Fabiańczyk-Kustosz Data wytworzenia:   2020-11-09
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-11-13
Na stronie biuletynu od:   2020-11-13   do   2021-11-13
Na podstawie:   WAG.5314.0039.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania dniu 25 czerwca 2020 r. o godz. 18:30 w Kaliszu (ul. Śródmiejska, na odcinku od Mostu Kamiennego do Głównego Rynku) zgromadzenia publicznego, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. Zgodnie bowiem z § 16 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 16 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 19 ust. 1.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799176           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799176Drukuj ogłoszenie 1799176

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-25
Na stronie biuletynu od:   2020-06-25   do   2021-06-25
Na podstawie:   DN-HK.9011.392.2020


Opinia Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemioloicznej w Poznaniu


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 16 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1066), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania dniu 27 czerwca 2020 r. w godz. 16.00-20.00 w Kaliszu (Park Miejski) zgromadzenia publicznego pn. „Tęczowy Piknik”, opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście. Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. Zgodnie bowiem z § 16 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 16 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 19 ust. 1.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799178           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799178Drukuj ogłoszenie 1799178

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-25
Na stronie biuletynu od:   2020-06-25   do   2021-06-25
Na podstawie:   DN-HK.9011.391.2020


Opracowanie projektu uchwały w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu


KOMUNIKAT Prezydent Miasta Kalisza informuje o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany uchwały nr XXV/300/2016 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie powołania Kaliskiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu.

Uchwała zawierać będzie w szczególności uregulowania dotyczące nadania gminnej radzie seniorów statutu określającego tryb wyboru jej członków i zasady działania, dążąc do wykorzystania potencjału działających organizacji osób starszych oraz podmiotów działających na rzecz osób starszych, a także zapewnienia sprawnego sposobu wyboru członków rady seniorów. Zgodnie z art. 5c ustawy z dn. 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r., poz.713 ) gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.

Organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy mogą składać uwagi i propozycje w zakresie, jakie będzie obejmował projekt w terminie do dnia 3 lipca 2020 roku w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych Urzędu Miasta Kalisza, ul. Kościuszki 1a, I piętro, pokój nr 120 lub na adres wssm@um.kalisz.pl

Podstawa prawna: Uchwała Nr XLVI/655/2010 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2010 w sprawie uchwalenia sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799142           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799142Drukuj ogłoszenie 1799142

Informację wytworzył:    Mateusz Podsadny Data wytworzenia:   2020-06-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-19
Na stronie biuletynu od:   2020-06-19   do   2021-07-03
Na podstawie:   WSSM.0006.1.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 15 ust 3 informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego pod hasłem „Jestem człowiekiem, nie ideologią” w dniu 18 czerwca 2020 r. od godz. 18.00 na Głównym Rynku przed Ratuszem w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w wydarzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tym mieście.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 15 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

pobierz ogłoszeniePobierz ogłoszenie 1799125           Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799125Drukuj ogłoszenie 1799125

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-18
Na stronie biuletynu od:   2020-06-18   do   2021-06-18
Na podstawie:   DN-HK.9011.325.2020


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w związku z przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza w trybie § 15 ust 3 informacją dotyczącą zamiaru zorganizowania zgromadzenia publicznego w dniu 16 czerwca 2020 r. od godz. 17.30 (czas trwania zgromadzenia 75 min.) na placu św. Józefa w Kaliszu opiniuje pozytywnie w/w imprezy plenerowe w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie.
Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast w myśl § 15 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

Pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799107Drukuj ogłoszenie 1799107

Informację wytworzył:    Hanna Kurek Data wytworzenia:   2020-06-16
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-16
Na stronie biuletynu od:   2020-06-16   do   2021-06-16
Na podstawie:   DN-HK.9011.325.2020


Od 8 czerwca 2020 r. Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza będzie dostępne w poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00.


Zmienione Od 8 czerwca 2020 r. Biuro Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Kalisza będzie dostępne poniedziałki w godz. 7.30 - 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 - 15.30
Interesanci, którzy chcą załatwić sprawę w BOI, mogą kontaktować się telefonicznie z pracownikami urzędu.

Sprawy niecierpiące zwłoki, które wymagają osobistej obecności interesanta, będą załatwiane po wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie:

Urząd Stanu Cywilnego
- rejestracja małżeństw: 62 5049783
- rejestracja urodzeń: 62 5048501
- rejestracja zgonów: 62 5049749

Wydział Spraw Obywatelskich:
- sprawy meldunkowe: 62 5049741 lub 73
- dowody osobiste: 62 5049740 lub 42
- rejestracja i ewidencja pojazdów: 62 5049744
- ewidencja działalności gospodarczej: 62 5049746

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798775Drukuj ogłoszenie 1798775

Informację wytworzył:    Katarzyna Tomczyk Data wytworzenia:   2020-06-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2020-12-31
Na podstawie:   www.kalisz.pl


Opinia Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego


Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, działając na podstawie art. 5, ust. 1, pkt. 8 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.), oraz § 15 ust. 4 rozporządzenia rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów, w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 964 ze zm.), w związku z informacją przekazaną przez Prezydenta Miasta Kalisza dotyczącą zorganizowania przez kaliską grupę Komitetu Obrony Demokracji w dniu 4 czerwca 2020 r. na Głównym Rynku w Kaliszu zgromadzenia publicznego, celem obchodów rocznicy częściowo wolnych wyborów, opiniuje pozytywnie w/w zgromadzenie w zakresie zagrożeń dla uczestników zgromadzenia i innych osób, w związku z sytuacją epidemiczną w tej gminie.

Wielkopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, wskazuje, iż organizator oraz uczestnicy zgromadzenia winni ściśle przestrzegać zapisów cytowanego wyżej rozporządzenia z dnia 29 maja 2020 r. Zgodnie bowiem z § 15 ust. 1 rozporządzenia, maksymalna liczba uczestników nie może być większa niż 150 osób, natomiast z myśl § 15 ust. 2, uczestnicy zgromadzenia zobowiązani są do zachowania wymaganej odległości 2 metrów między sobą oraz do zakrywania ust i nosa, zgodnie z przepisami § 18 ust. 1.

Pobierz plik PDF

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1799045Drukuj ogłoszenie 1799045

Informację wytworzył:    Jadwiga Kuczma-Napierała Data wytworzenia:   2020-06-04
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-06-04
Na stronie biuletynu od:   2020-06-04   do   2021-06-04
Na podstawie:   DN-HK.9011.308.2020


Zmiany w pracy urzędu


konsultacje Z uwagi na sytuację epidemiologiczną w Polsce zmieniają się zasady pracy Urzędu Miasta Kalisza. Od 16 marca 2020 roku wprowadzony zostaje zakaz swobodnego wstępu obywateli do budynków magistratu.

Do urzędowych obiektów wpuszczane będą tylko osoby załatwiające sprawy niecierpiące zwłoki, które wymagają osobistej obecności interesanta. Interesanci przyjmowani będą pojedynczo.

Konieczne będzie jednak wcześniejsze ustalenie wizyty. Numery telefonów do Urzędu Miasta dostępne są tutaj: Wykaz załatwianych spraw przez wydziały z numerami telefonów
oraz w Poradniku Interesanta.

Wykaz elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza jest dostępny Wykaz elektronicznych usług świadczonych przez Urząd Miasta Kalisza.
Są wśród nich wnioski o świadczenie 500+ czy sprawdzenie możliwości odbioru dokumentów. Wszelkie wpłaty związane ze sprawami urzędowymi dokonywane będą tylko bezgotówkowo, poprzez przelew elektroniczny.

Korespondencję z Urzędu Miasta Kalisza można odebrać w Biurze Obsługi Interesanta przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie pod numerem +48 62 5049739.

Przypominamy także, że wiele spraw urzędowych można zrealizować elektronicznie lub telefonicznie. Szczegóły na w/w stronach.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798701Drukuj ogłoszenie 1798701

Informację wytworzył:    Juliusz Kowalczyk Data wytworzenia:   2020-03-16
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-16
Na stronie biuletynu od:   2020-03-16   do   2020-12-31
Na podstawie:   e-mail


Nieodpłatna pomoc prawna


Nieodpłatna pomoc prawna Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2020 r. dla mieszkańców Kalisza – wykaz punktów: 1. Powiatowy Urząd Pracy w Kaliszu ul. Staszica 47a pok. 13
2. Lokal przy ul. Górnośląskiej 10, Kalisz
3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaliszu ul. Graniczna 1
4. Lokal przy ul. Podgórze 2-4, Kalisz.
Szczegóły - Pobierz wykaz Plik pdf

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798328Drukuj ogłoszenie 1798328

Informację wytworzył:    Anna Szukalska Data wytworzenia:   2020-03-06
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-03-06
Na stronie biuletynu od:   2020-03-06   do   2020-12-31
Na podstawie:   e-mail


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza


Wysokość opłat pobieranych przez operatora publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Kalisza
Załącznik do zarządzenia Nr 99/2020 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2020 r.
szczegóły pobierz plik zarządzenia prezydenta

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798536Drukuj ogłoszenie 1798536

Informację wytworzył:    Krystian Kinastowski Data wytworzenia:   2020-02-18
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-02-18
Na stronie biuletynu od:   2020-02-18   do   2023-02-18
Na podstawie:   Zarządzenie z 13 lutego 2020


Informacja dla osób niepełnosprawnych - System obsługi wsparcia


system obsługi wsparcia Od 1 stycznia 2020 roku można składać wnioski on-line aplikując za pomocą darmowego systemu SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) w ramach niżej wymienionych form wsparcia ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

• Turnusy rehabilitacyjne
• Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

SOW to nowoczesna platforma, za pomocą której osoby niepełnosprawne mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowe PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego (PCPR, MOPR, MOPS). System jest bezpłatny, aby z niego skorzystać należy: posiadać dostęp do internetu, posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis kwalifikowany, założyć konto w systemie SOW.
Jak zacząć krok po kroku:

• Krok 1 - posiadanie jednego z dwóch podpisów uwierzytelniających
     1. Instrukcja założenia profilu zaufanego ePUAP:
https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/page/index.html
lub
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet

     2. Instrukcja założenia elektronicznego podpisu kwalifikowanego:
https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w -urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak -to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany

• Krok 2
     1. Należy wejść na stronę: https://sow.pfron.org.pl
     2. Zalogować się przez profil zaufany lub zarejestrować w systemie SOW i zalogować
• Krok 3
     1. Wybrać swoją jednostkę (PCPR, MOPR, MOPS)
     2. Wypełnić wybrany wniosek, podpisać jednym z dwóch podpisów i wysłać do instytucji
Instrukcja wypełniania wniosku on-line do pobrania pod linkiem:
https://portal-sow.pfron.org.pl/, zakładka "Wszystko o SOW"


Zapraszamy do kontaktu z bezpłatną infolinią PFRON:

800 889 777 (czynna w dni robocze w godz. 9.00 – 17.00).

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798434Drukuj ogłoszenie 1798434

Informację wytworzył:    Eugenia Jahura Data wytworzenia:   2020-01-28
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-30
Na stronie biuletynu od:   2020-01-30   do   2020-12-31
Na podstawie:   MOPS-DPN.421.4.2020.IW


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowa segregacja odpadów


grafika segregacja śmieci W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od 1 stycznia 2020 r. wprowadzony został obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Jeżeli odpady komunale zbierane są i odbierane w sposób selektywny stawka wynosi 23,00 zł miesięcznie od osoby.
W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadomi o tym Prezydenta Miasta Kalisza oraz właściciela nieruchomości.
Na podstawie tego powiadomienia, w drodze decyzji, zostanie określona wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej, która wynosi 46,00 zł miesięcznie od osoby.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798266Drukuj ogłoszenie 1798266

Informację wytworzył:    Joanna Kucner Data wytworzenia:   2020-01-02
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2020-01-02
Na stronie biuletynu od:   2020-01-02   do   2021-01-02
Na podstawie:   WF-RWPIO.3135.1.2.1.2020


Urząd Miasta informuje, że prowadzi nabór wniosków w sprawie wpisu inwestycji do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza".


W związku z podjęciem uchwały Rady Miasta nr XVII/305/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części, podłączonych do instalacji fotowoltaicznej, kolektora słonecznego, pompy ciepła, rekuperatora lub gruntowego wymiennika ciepła Urząd Miasta informuje, że prowadzi nabór wniosków w sprawie wpisu inwestycji do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza". Jednym z warunków uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków lub ich części jest wpisanie inwestycji do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Kalisza"; Wnioski o wpis inwestycji do Programu Gospodarki Niskoemisyjnej należy składać w Urzędzie Miasta Kalisza pokój nr 10. Formularze wniosków dostępne są na stronach Miasta Kalisza BIP w zakładce Pliki do pobrania oraz można pobrać w Urzędzie Miasta Kalisza ul. Główny Rynek 20 pok. nr 10.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1798225Drukuj ogłoszenie 1798225

Informację wytworzył:    Jarosław Jabłoński Data wytworzenia:   2019-12-20
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2019-12-30
Na stronie biuletynu od:   2019-12-30   do   2020-12-30
Na podstawie:   e-mail


unijne Rozporządzenie Ogólne o Ochronie Danych Osobowych


logo Szanowni Państwo !

Z dniem 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) czyli tzw. „RODO”.

Wypełniając obowiązek pragnę poinformować, że Administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych przez Państwa wnioskach (niezależnie od formy ich przekazania tj. pisemnej czy elektronicznej) jest Prezydent Miasta Kalisza, który ma swoją siedzibę w Kaliszu przy Głównym Rynku 20. W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych Prezydent Miasta Kalisza powołał Inspektora ochrony danych, którego zadaniem jest m. in. monitorowanie przestrzegania w Urzędzie Miasta Kalisza obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Z Inspektorem możecie się Państwo skontaktować telefonicznie: +48 515 804 353 lub e-mail: ido@um.kalisz.pl

Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu załatwienia sprawy, o którą zwróciliście się do Prezydenta Miasta Kalisza. Państwa dane osobowe, w zależności od tego czego dotyczy sprawa, będą przetwarzane w oparciu o jedną z dwóch, wynikających z RODO, podstaw prawnych tj. art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie przez Prezydenta Miasta Kalisza wynikającego z przepisów prawa obowiązku) lub art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej). W przypadku szczególnej kategorii danych podstawą ich przetwarzania będzie art. 9 ust. 1 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym na podstawie przepisów prawa) Jeżeli w danej sprawie przetwarzanie danych będzie wymagało zgody, zwrócimy się do Państwa o wyrażenie takiej zgody.

W związku z przekazaniem swoich danych osobowych macie Państwo prawo żądania od Prezydenta Miasta Kalisza dostępu do swoich danych. Jeżeli stwierdzicie, że Wasze dane są niepoprawne lub niekompletne, macie Państwo prawo żądania ich sprostowania lub uzupełnienia. Jeżeli będzie to wymagało wyjaśnień ze strony administratora możecie Państwo żądać ograniczenia przetwarzania tych danych na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych. Możecie również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych w związku z wykonywaniem przez Prezydenta Miasta Kalisza zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania przez niego władzy publicznej. Prawem Waszym jest również wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Państwa dane w uzasadnionych przypadkach mogą być przekazywane zaufanym podmiotom, z usług których będzie korzystał Prezydent Miasta Kalisza wypełniając wynikające z przepisów prawa obowiązki, realizując zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej. Będą to tylko takie podmioty, które dają gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane będą przetwarzane.

Ponieważ Prezydent Miasta Kalisza zobowiązany jest stosować rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane, po załatwieniu sprawy, przez czas określony dla danej kategorii archiwalnej wskazanej w „Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki” stanowiącym załącznik nr 2 do tego rozporządzenia.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie niezałatwienie sprawy o którą Państwo wnioskowaliście. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

      Drukuj ogłoszenie o numerze: 1794880Drukuj ogłoszenie 1794880

Informację wytworzył:    Marcin Pługowski Data wytworzenia:   2018-05-25
Informację wprowadził:    Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2018-05-25
Na stronie biuletynu od:   2018-05-25   do   2021-05-25
Na podstawie:   ABI.142.0001.2018
Elektroniczna skrzynka podawcza

Informację wytworzył Aleksander Góral, data ostatniej aktualizacji 5 lutego 2020 r.

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 385 247 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 27 listopad 2020 o godz. 08:47   kontakt: agoral@um.kalisz.pl