Pomoc do systemu zamiany mieszkań

Serdecznie witamy
w Elektronicznym Programie Zamiany Mieszkań

Głównym celem programu jest:

 • ułatwienie mieszkańcom dokonywania dobrowolnej zamiany mieszkań,
 • poprawa warunków mieszkaniowych mieszkańców Kalisza.

Program umożliwia wyszukiwanie oferty lokali oferowanych do zamiany, będących w zasobach:

 • Miasta Kalisza,
 • Kaliskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego,
 • Wspólnot Mieszkaniowych,
 • Spółdzielni Mieszkaniowej,
 • Prywatnych zarządców,
 • Właścicieli lokali mieszkalnych

I. ZGŁOSZENIE OFERTY DO ZAMIANY
Aby najemca lub właściciel lokalu mieszkalnego mógł zgłosić lokal do zamiany, powinien wypełnić formularz dobrowolnej zamiany (druk można pobrać na stronie, bądź w Biurze Obsługi Interesanta
w Informacji) i złożyć go osobiście w okienku nr 24 przy ul. Kościuszki 1a w Kaliszu – wejście B – Biuro Obsługi Interesanta.

II. POSZUKIWANIE OFERTY ZAMIANY
Mieszkańcy Kalisza mają możliwość zapoznania się z ofertami zamiany mieszkań, poprzez korzystanie
z wyszukiwarki ofert.

 • Automatyczne wyszukiwanie ofert zamian (z uwzględnieniem położenia mieszkania, powierzchni lokali, innych warunków) pozwoli Państwu na znalezienie oferty odpowiadającej Państwa oczekiwaniom.
 • W przypadku wyszukania odpowiedniej oferty należy zgłosić się do Wydziału Spraw Społecznych
  i Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego (pokój nr 118, piętro I) przy ul. Kościuszki 1a w celu nawiązania kontaktu z oferentami lokali.

Wszystkim osobom zainteresowanym udzielamy wyczerpujących informacji w przedmiocie realizowanego zadania.

III. REALIZACJA ZAMIANY (po porozumieniu się dwóch najemców lokali)

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO REALIZACJI ZAMIANY
Najemcy lub właściciele lokalu mieszkalnego składają wniosek o dobrowolną zamianę zajmowanego lokalu na odpowiednich drukach pobranych w Informacji w Biurze Obsługi Interesanta.

Do wniosku o zamianę mieszkań należy załączyć następujące dokumenty:

I. NAJEMCY LOKALU KOMUNALNEGO

 • tytuł prawny do zajmowanego lokalu (umowa najmu),
 • zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu opłat za używanie lokalu, a w przypadku zadłużenia, zaświadczenie stwierdzające wysokość zadłużenia, wystawione przez Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych,

II. NAJEMCY LOKALU ZNAJDUJĄCEGO SIĘ W ZASOBACH TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO, SPÓŁDZIENI MIESZKANIOWYCH, LUB W INNYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH

 • umowa najmu,
 • zaświadczenie o niezaleganiu z tytułu opłat za lokal;
 • zgoda właściciela lokalu (np. KTBS, SM) na dokonanie wnioskowanej zamiany.

III. WŁAŚCICIELE LOKALU MIESZKALNEGO

 • aktualny wypis z księgi wieczystej;
 • aktualne zaświadczenie o posiadanym prawie do lokalu (dotyczy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego).

Zapraszamy mieszkańców naszego Miasta do Biura Obsługi Interesanta przy ul. Kościuszki 1a – wejście B, w poniedziałek – czwartek godz. 7:30 – 15:30, piątek, godz: 7:30-17:00. Szczegółowe informacje uzyskać można w Wydziale Spraw Społecznych i Mieszkaniowych (pokój nr 118, piętro I) przy ul. Kościuszki 1a, bądź telefonicznie – nr kontaktowy (062) 76-54-485.

 
Copyright Urząd Miasta Kalisza