Wykaz stawek, zwolnień oraz terminów płatności,
opłaty lokalne na 2012 rok  

Opłata targowa

Wysokość rocznych stawek

Termin płatności

Dzienna stawka opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wynosi 5,00 zł
za 1m
2 powierzchni zajętej na sprzedaż nie więcej niż 681,54 zł.`

1.

2.

 

 

 
a)

 

 b) 


 

 
c)

 

 
 


Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.


Pobór dziennych stawek opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa.


Inkasenci opłaty targowej:


Giełda Kaliska Sp. z o.o. - na targowiskach zlokalizowanych przy ul.: Nowy Rynek, 3 Maja, Legionów, Aleja Wojska Polskiego, Braci Gillerów 2-16 i targowiskach nie wymienionych poniżej;


P.H.U. Market-Lis- Stefan Lis - na targowisku zlokalizowanym przy ul. Braci Gillerów wyłącznie w niedziele do godziny 14.00;


P.H.U. WABEK - Pawlak i Dudczak Spółka Jawna - na targowisku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Babina i Nowy Rynek;
Na targowisku przy ul. Braci Gillerów 2-16 dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

 
2,00 zł/m2


10,00 zł/szt.


 35,00 zł/szt.

50,00 zł/szt.
50,00 zł/zestaw


5,00 zł/ m2

  • przy sprzedaży artykułów rolno - spożywczych i kwiatów

  • przy sprzedaży motocykli
    i motorowerów

  • przy sprzedaży samochodów osobowych, mikrobusów, dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie oraz przyczep lekkich

  • przy sprzedaży samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz ciągników i autobusów

  • przy sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych z lawetą

  • przy sprzedaży pozostałych artykułów

Stawki dziennej opłaty targowej za powierzchnie zajęte do sprzedaży stanowią wielokrotność stawki określonej za 1m2 , przyjmując zasadę przy powierzchni poniżej 1 m2 , zaokrąglania w górę.

 archiwum
opłaty lokalne w roku 2011