Wykaz stawek, zwolnień oraz terminów płatności opłaty lokalne na 2011 rok  

OPŁATA TARGOWA

Wysokość rocznych stawek

Termin płatności

Dzienna stawka opłaty targowej od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach w rozumieniu art.15 ust.2 ustawy
o podatkach i opłatach lokalnych wynosi 5,00 zł za 1m
2 powierzchni zajętej na sprzedaż nie więcej niż 681,54zł.

1.

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień, w którym dokonywana jest sprzedaż.

2.

Pobór dziennych stawek opłaty targowej dokonywany jest w drodze inkasa.


Inkasenci opłaty targowej:


Na targowisku przy ul.Braci Gillerów 2-16 dzienna stawka opłaty targowej wynosi:

  • przy sprzedaży artykułów rolno - spożywczych i kwiatów

2,00 zł/ m2

a)

Giełda Kaliska Sp. z o.o. - na targowiskach zlokalizowanych przy ul.: Nowy Rynek, 3 Maja, Legionów, Aleja Wojska Polskiego, Braci Gillerów 2-16 i targowiskach nie wymienionych poniżej;

  • przy sprzedaży motocykli
    i motorowerów

10,00 zł/ szt.

  • przy sprzedaży samochodów osobowych, mikrobusów, dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony włącznie oraz przyczep lekkich

35,00 zł/ szt.

b)

P.H.U. Market-Lis- Stefan Lis - na targowisku zlokalizowanym przy ul.Braci Gillerów wyłącznie w niedziele do godziny 14.00;

  • przy sprzedaży samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony oraz ciągników i autobusów

50,00 zł/ szt.

c)

P.H.U. WABEK - Pawlak i Dudczak Spółka Jawna - na targowisku zlokalizowanym przy skrzyżowaniu ulic Babina i Nowy Rynek;

  • przy sprzedaży samochodów osobowych i dostawczych z lawetą

50,00 zł/ zestaw  • przy sprzedaży pozostałych artykułów

5,00 zł/m2

Stawki dziennej opłaty targowej za powierzchnie zajęte do sprzedaży stanowią wielokrotność stawki określonej za 1m2 , przyjmując zasadę przy powierzchni poniżej 1 m2 , zaokrąglania w górę.