Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

wyznaczonymi na dzień 07 czerwca 2009r.

Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu informuje :

Zgodnie z art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 23.01.2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu

Europejskiego ( Dz. U. 04.25.219 z póź. zm. )


Żołnierze pełniący zasadniczą lub okresową służbę wojskową oraz pełniący

służbę w charakterze kandydatów na żołnierzy zawodowych lub

odbywających ćwiczenia lub przeszkolenia wojskowe, a także ratownicy

odbywający zasadniczą służbę w obronie cywilnej poza miejscem stałego

zamieszkania są dopisywani, na swój wniosek, do wybranego przez nich spisu

wyborców, sporządzonego dla miejscowości, w której odbywają służbę

wniosek składa się między 21 a 14 dniem przed dniem wyborów tj.

od dnia 17 maja 2009r. do dnia 24 maja 2009r.

Przepis dotyczy również policjantów z jednostek skoszarowanych,

funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, Straży Granicznej, Państwowej

Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej pełniących służbę w systemie

skoszarowanym.


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 589 008 razy, aktualnie na stronie przebywa: 47 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 lutego 2023 o godz. 13:11   kontakt: agoral@um.kalisz.pl