Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego

wyznaczonymi na dzień 07 czerwca 2009r.

Urząd Stanu Cywilnego w Kaliszu informuje :

Zgodnie z § 13 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z

dnia 06.04.2004r. w sprawie spisu wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego

( Dz.U. 04.62.583 ) :

Spis Wyborców jest udostępniany do wglądu wyborców w Urzędzie

Stanu Cywilnego w Kaliszu – Biuro Obsługi Interesantów –

Kalisz ul. Tadeusza Kościuszki 1A, I piętro, pokój 41 w dniach

25.05.2009r. do 29.05.2009r. w godz. 8.00 do 15.00.Zgodnie z § 15 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia, na żądanie wyborcy

zmieniającego miejsce pobytu przed dniem wyborów urząd gminy,

który sporządził spis, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania.

Przed sporządzeniem spisu wyborców zaświadczenie wydaje się na

podstawie rejestru wyborców.

Zaświadczenia wydawane są w Urzędzie Stanu Cywilnego w Kaliszu

Biuro Obsługi Interesantów – Kalisz ul. Tadeusza Kościuszki 1A ,

I piętro, pokój 41 .

Zaświadczenia o prawie do głosowania urząd gminy wydaje najpóźniej

w drugim dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 05.06.2009r.Zgodnie z art. 34 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 23.01.2004r. – Ordynacja

wyborcza do Parlamentu Europejskiego ( Dz. U. 04.25.219 z póź. zm. )

Wyborcy przebywający czasowo na obszarze gminy w okresie

obejmującym dzień wyborów, wyborcy nigdzie niezamieszkali,

przebywający na obszarze gminy w tym okresie oraz wyborcy

niepełnosprawni ( wykaz lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb

osób niepełnosprawnych – Urząd Miejski w Kaliszu ) mogą być

dopisani, na swój własny wniosek, do spisu wyborców najpóźniej w 10

dniu przed dniem wyborów tj. do dnia 28.05.2009r.


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 6 605 246 razy, aktualnie na stronie przebywa: 33 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 05 marca 2024 o godz. 05:28   kontakt: agoral@um.kalisz.pl