Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   
Zarządzanie Nr 203/2009

Zarządzenie Nr 203/2009

Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 11 maja 2009r.w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007r. Nr 190, poz. 1360 oraz z 2008r. Nr 171, poz.1056 ) w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. – Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219, z 2006r. Nr 218, poz.1592 oraz z 2007r. Nr 112, poz.766) zarządza się, co następuje:


§ 1

Powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składach określonych w załącznikach
od 1 do 54 do niniejszego zarządzenia, do wykonania na obszarze Miasta Kalisza zadań
w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na 7 czerwca 2009r.


§ 2

  1. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości przez wywieszenie wykazu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kaliszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

  2. Składy poszczególnych obwodowych komisji wyborczych są wywieszone w ich siedzibach.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

załącznik Nr 1

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 1

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: I Liceum Ogólnokształcące im. A. Asnyka

adres: ul. Grodzka 1

telefon: (0-62) 757 34 031


Chlasta

Mieczysław

2


Górska

Marta

3


Młynarczyk

Maja

4


Safian

Magdalena

5


Szymanowska

Karina

6


Trzmiel

Agnieszka

7


Weszka

Tomasz

8


Wojciechowska

Elżbieta

9


Wojtczak

Anna

10


Zawierzyńska

Ewelina

11


Żebrowski

Edward

załącznik Nr 2

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 2

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Centrum Kultury i Sztuki

adres: ul. Łazienna 6

telefon: (0-62) 765 25 001


Cieślak

Bogumiła

2


Ciszewska

Irena

3


Czajczyńska

Agnieszka

4


Feret

Michał

5


Kantorska

Anna

6


Kosowska

Ewa

7


Łysiak

Halina

8


Strychalski

Michał

9


Szkudlarek

Włodzimierz

10


Trzmiel

Małgorzata

11


Weszka

Beata

załącznik Nr 3

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 3

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Języków Obcych EMPiK Kalisz

adres: Al. Wolności 6

telefon: (0-62) 757 25 201


Bańkowska

Anna

2


Ciszewska

Alina

3


Frasunkiewicz

Elżbieta

4


Głuchowska

Teresa

5


Graczyk

Violetta

6


Kelner

Joanna

7


Konieczna

Agnieszka

8


Nawrocka

Martyna

9


Różalska

Magdalena

10


Smólczyńska

Anna

11


Widawska

Małgorzata
załącznik Nr 4

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 4

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Gimnazjum Nr 3

adres: ul. Teatralna 3

telefon: (0-62) 757 34 511


Baranowska-Zelent

Grażyna

2


Frasunkiewicz

Mateusz

3


Góral

Karolina

4


Grabowska

Joanna

5


Jankowski

Marek

6


Jarecki

Piotr

7


Karasek

Karolina

8


Klucznik

Marlena

9


Mielczarek

Edward

10


Strużanowska

Aleksandra

11


Żarnecka

Helena

załącznik Nr 5

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 5

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1

III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika

adres: ul. T. Kościuszki

telefon: (0-62) 767 20 371


Bela

Maria

2


Bielewicz

Małgorzata

3


Derezińska

Irena

4


Górski

Wojciech

5


Kardolińska

Elżbieta

6


Pawłowska

Beata

7


Pietrzak

Magdalena

8


Pilarska

Urszula

9


Radajak

Patryk

10


Sosnowska

Maria

11


Wojtczak

Joanna
załącznik Nr 6

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 6

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: ul. Ciasna 16

telefon: (0-62) 767 67 471


Aleksandrzak

Edyta

2


Gromkowski

Lesław

3


Kardolińska

Karolina

4


Karolak

Bartłomiej

5


Kelner

Marcin

6


Kibler

Jadwiga

7


Konieczna

Dorota

8


Prus

Krystyna

9


Stajszczyk

Marcin

10


Szul

Ryszard

11


Wojciechowska

Justyna

załącznik Nr 7

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 7

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 1

adres: ul. 3 Maja 16

telefon: (0-62) 501 84 881


Białecka

Maria

2


Janczak

Iwona

3


Kantorska

Teresa

4


Klimek

Anita

5


Przybylska

Elżbieta

6


Sobczak

Marcin

7


Sosnowska

Julita

8


Sosnowska

Monika

9


Spychalski

Bartosz

10


Werczyński

Marcin

11


Wolska

Zofia

załącznik Nr 8

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 8

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 3

adres: ul. Warszawska 8

telefon: (0-62) 502 20 051


Adamczyk

Jadwiga

2


Barna

Anna

3


Kantorska

Sylwia

4


Łysiak

Mikołaj

5


Nowaczyk

Wojciech

6


Pisula

Ewa

7


Roźmiarek

Maria

8


Rychel

Aneta

9


Tomczyk

Anna

10


Urbańska

Aleksandra

11


Więcław

Adam

załącznik Nr 9

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 9

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 9

adres: ul. Żwirki i Wigury 13

telefon: (0-62) 502 11 951


Adamczyk

Zbigniew

2


Gryczke

Karol

3


Holajda

Ewa

4


Janiak

Andrzej

5


Jankowska

Małgorzata

6


Jochan

Sylwia

7


Korzewska

Ewa

8


Tomaszewski

Krzysztof

9


Wargocka

Patrycja

10


Wojtaszek

Krzysztof

11


Wojtyś

Grażyna

załącznik Nr 10

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 10

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Fundacja Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości

adres: ul. Częstochowska 25

telefon: (0-62) 765 60 531


Baran

Edyta

2


Chmielewski

Tomasz

3


Kaczmarek

Urszula

4


Karolak

Jolanta

5


Lipińska

Halina

6


Mielczarek

Ewelina

7


Płonka

Aleksandra

8


Śnieg

Agnieszka

9


Trawnik

Weronika

10


Zakrzewski

Rafałzałącznik Nr 11

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 11

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu

adres: ul. Nowy Świat 42-44

telefon: (0-62) 765 42 901


Cozaś

Dominika

2


Dzbanyszek

Marianna

3


Gralak

Ewa

4


Kamzol

Marek

5


Lewandowska

Elżbieta

6


Płocińska

Iwona

7


Pytlińska

Dorota

8


Ruszkowska

Katarzyna

9


Ryta

Paulina

10


Torbiarczyk

Tomasz

11


Zdyb

Dorota

załącznik Nr 12

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 12

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 16

adres: ul. Fabryczna 13-15

telefon: (0-62) 757 28 981


Derwich

Tomasz

2


Frasunkiewicz

Halina

3


Kaleta

Henryka

4


Kamańczyk

Sylwia

5


Konieczna

Anna

6


Krzemińska

Anna

7


Lausz

Agnieszka

8


Majdańska

Katarzyna

9


Piskozub

Jolanta

10


Rostkowski

Marcin

11


Szymczak

Barbara

załącznik Nr 13

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 13

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

adres: ul. Rzemieślnicza 6

telefon: (0-62) 766 55 131


Aleksandrzak

Jolanta

2


Biesiada

Maria

3


Chadacz

Michał

4


Dworczyk

Katarzyna

5


Fichowska

Bożena

6


Krzemiński

Michał

7


Kubisiak

Jadwiga

8


Matusiak

Maria

9


Mikołajczyk

Zdzisława

10


Przybylska

Sylwia

11


Tadeusiak

Dorota

załącznik Nr 14

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 14

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3

adres: ul. Wąska 13

telefon: (0-62) 766 79 571


Andrzejewski

Dariusz

2


Bartoszek

Marek

3


Grenda

Andrzej

4


Karolczak

Żaneta

5


Klimowicz

Tomasz

6


Pasek

Krystyna

7


Pytlińska

Anna

8


Rzepczak

Teresa

9


Studzienna

Katarzyna

10


Szymczak

Beata

11


Żurawlew

Iwona

załącznik Nr 15

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 15

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 7

adres: ul. Robotnicza 5

telefon: (0-62) 757 46 071


Bałwas

Jadwiga

2


Biniaszczyk

Wioletta

3


Gromada

Piotr

4


Janiak

Aneta

5


Kempiński

Hieronim

6


Kołodziejczyk

Elżbieta

7


Kulpa

Marek

8


Nawrocka

Danuta

9


Siciarek

Teresa

10


Sobkowska

Mirosława

11


Tomczyk

Ewa

załącznik Nr 16

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 16

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: WEGA AUTO Sp. z o.o. Salon OPLA

adres: ul. Poznańska 24

telefon: (0-62) 768 19 061


Bigosińska

Marianna

2


Ceglarek

Iwona

3


Czajczyński

Andrzej

4


Dutkowiak

Maria

5


Fułek

Ilona

6


Kubisiak

Daria

7


Kuczyńska

Monika

8


Łysiak

Maciej

9


Michałek

Anna

10


Sibiński

Janusz

11


Spychalski

Karol

załącznik Nr 17

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 17

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 12

adres: ul. Jana Długosza 14

telefon: (0-62) 757 48 071


Bryłka

Jolenta

2


Bryńska

Elżbieta

3


Florczak

Andrzej

4


Florczak

Urszula

5


Haraś

Jadwiga

6


Janczak- Cieślak

Anna

7


Muszyńska

Agnieszka

8


Stachowiak

Marek

9


Strupczewska

Henryka

10


Tylczyński

Tomasz

11


Unisławska

Paulina

załącznik Nr 18

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 18

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 2

adres: ul. Juliana Tuwima 4

telefon: (0-62) 767 89 421


Apanowicz

Danuta

2


Gałkowska

Karolina

3


Kania

Radosław

4


Kowalczyk

Violetta

5


Krzywda

Maria

6


Matuszak

Jolanta

7


Miśkiewicz

Bartosz

8


Styś

Jolanta

9


Tomczak

Ewa

10


Walczak

Agnieszka

11


Wojtyła

Jan

załącznik Nr 19

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 19

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 27

adres: ul. Józefa Koszutskiego 29

telefon: (0-62) 760 23 421


Blewęska

Leonarda

2


Budzińska

Marta

3


Fułek

Tadeusz

4


Gajoch

Piotr

5


Koszela

Małgorzata

6


Lausz

Kamila

7


Malandy

Natalia

8


Olczyk

Bogumiła

9


Pilarska

Barbara

10


Żurawski

Mikołajzałącznik Nr 20

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 20

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa

adres: ul. Kaszubska 13

telefon: (0-62) 767 96 001


Apanowicz

Stanisław

2


Cicha

Magdalena

3


Drzewiecka

Małgorzata

4


Jarzębski

Mateusz

5


Kotkowski

Piotr

6


Nawrocki

Paweł

7


Stachowska

Teresa

8


Szymczak

Kinga

9


Zaremba

Roman

załącznik Nr 21

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 21

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 6

adres: ul. Chełmska 18

telefon: (0-62) 767 02 291


Bąkowska

Beata

2


Hybś

Magdalena

3


Jankowski

Damian

4


Kowalska

Marta

5


Kubasik

Anastazja

6


Maszak

Nikodem

7


Przepiórka

Joanna

8


Tułacz

Joanna

9


Żurawska

Agnieszka

załącznik Nr 22

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 22

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Techniczno-Elektronicznych

adres: ul. Częstochowska 99

telefon: (0-62) 753 39 501


Bednarek

Leszek

2


Glazer

Agnieszka

3


Jacenko

Jerzy

4


Jankowska

Teresa

5


Jarzębska

Izabela

6


Jurek

Zdzisława

7


Juszczak

Justyna

8


Kazimierczak

Mirosław

9


Kliber

Krystyna

10


Miniewicz

Jarosław

11


Wojtaś

Łukasz

załącznik Nr 23

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 23

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Dzienny Dom Pomocy Społecznej

adres: ul. Cegielniana 6

telefon: (0-62) 753 57 781


Bałwas

Karol

2


Kazimierczak

Teresa

3


Łuczak

Anna

4


Matusiak

Joanna

5


Perliński

Arkadiusz

6


Piecz

Anna

7


Sowa

Paweł

8


Suliga

Maria

9


Tomczyk

Alicja

10


Waliś

Anna

11


Zimna

Elżbieta

załącznik Nr 24

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 24

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Przychodnia Medycyny Rodzinnej

adres: ul. Polna 29

telefon: (0-62) 764 40 881


Byczkowska

Daria

2


Florczak

Barbara

3


Gałkowska

Maria

4


Jurek

Maria

5


Kopeć

Jacek

6


Kubiak

Kamila

7


Łukowska

Krystyna

8


Owsiana

Halina

9


Sradomska

Agnieszka

10


Wojciechowski

Kazimierz

11


Wojtczak

Jacek


załącznik Nr 25

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 25

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Niepubliczne Przedszkole im. M. Konopnickiej

adres: ul. Ostrowska 62

telefon: (0-62) 501 05 551


Fijałkowska

Beata

2


Garsztka

Alicja

3


Jeziorska

Marlena

4


Milewska

Ewa

5


Nogaj

Danuta

6


Owczarek

Maria

7


Przybyłek

Aureliusz

8


Świtek

Małgorzata

9


Tokarek

Zofia

10


Wiatrowski

Ryszard
załącznik Nr 26

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 26

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 8

adres: ul. Serbinowska 22a

telefon: (0-62) 768 34 901


Jędras

Marianna

2


Kołek

Justyna

3


Oleksy

Grażyna

4


Paszkowska

Elżbieta

5


Paszyn

Tomasz

6


Przybył

Karol

7


Siewieja

Eugeniusz

8


Sobótka

Aneta

9


Strzałka

Elżbieta

10


Tokarek

Kazimierz

11


Walczak

Bożena


załącznik Nr 27

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 27

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Klub Osiedlowy KSM

adres: ul. Serbinowska 25

telefon: (0-62) 753 21 361


Frankowska

Renata

2


Frątczak

Piotr

3


Hypki

Bartłomiej

4


Jarczewska-Myrcha

Jadwiga

5


Jaśkiewicz

Aleksandra

6


Jezierski

Ryszard

7


Kościelak

Hanna

8


Kowalska

Czesława

9


Nowak

Janina

10


Pawlak

Maria

11


Pinkiewicz

Marta


załącznik Nr 28

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 28

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Nr 4, Szkoła Podstawowa Nr 5

adres: ul. Polna 17

telefon: (0-62) 766 29 831


Chlasta

Teresa

2


Kaczmarek

Karolina

3


Napierała

Halina

4


Nowak

Lech

5


Olszyna

Wojciech

6


Ostoja

Piotr

7


Prendczyńska

Magdalena

8


Pyrek

Konrad

9


Sałek

Agata

10


Szkudlarek

Jerzy

11


Włodarczyk

Bartosz


załącznik Nr 29

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 29

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 14

adres: ul. Adama Mickiewicza 11

telefon: (0-62) 766 14 551


Gałkowska-Witasiak

Joanna

2


Jakubczak

Monika

3


Janik

Aleksandra

4


Kamińska

Małgorzata

5


Kotwica

Marta

6


Kowalska

Anna

7


Mariańska

Bogumiła

8


Modrzewska

Zdzisława

9


Orczykowski

Jacek

10


Smółka

Anna

11


Wilner

Jarosław


załącznik Nr 30

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 30

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 19

adres: ul. Widok 98a

telefon: (0-62) 753 23 151


Domagalska

Edyta

2


Jamnicki

Patryk

3


Mendyk

Marta

4


Mendyk

Henryka

5


Minnicki

Marcin

6


Pawlak

Grażyna

7


Pietrzykowski

Łukasz

8


Sielicka

Sylwia

9


Stencel

Grażyna

10


Wasilewski

Dariusz

11


Wilner

Weronika


załącznik Nr 31

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 31

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 18

adres: ul. Serbinowska 5a

telefon: (0-62) 753 30 501


Aulich-Pawlak

Katarzyna

2


Błaszczyk

Wanda

3


Bończyk

Janina

4


Dudkowska

Marta

5


Grzesiak

Magdalena

6


Rosłonkiewicz

Violetta

7


Rymarczyk

Iwona

8


Stradomska

Janina

9


Trzmiel

Zbigniew

10


Urbańska

Agnieszka

11


Woźniak

Karolina


załącznik Nr 32

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 32

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 16

adres: ul. Serbinowska 21

telefon: (0-62) 753 24 221


Franciszczak

Teresa

2


Kołodziejczyk

Arleta

3


Kuświk

Michał

4


Linkowski

Dariusz

5


Pietraszko

Władysław

6


Różalska-Kusza

Agnieszka

7


Skonieczna

Agnieszka

8


Skowron

Małgorzata

9


Spychalska

Anna

10


Szuławy-Burchard

Maja

11


Wojciechowski

Marek


załącznik Nr 33

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 33

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Nr 10, Szkoła Podstawowa Nr 18

adres: ul. Podmiejska 9a

telefon: (0-62) 753 11 321


Bąk

Bogumił

2


Frankowski

Jan

3


Linkowska

Małgorzata

4


Łukaszczyk

Maria

5


Mielczarek

Krzysztof

6


Policha

Magdalena

7


Suchowski

Filip

8


Wleklińska

Maria

9


Wrona

Ewa

10


Wróblewska-Piechota

Elżbieta

11


Żaboklicka

Elżbieta


załącznik Nr 34

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 34

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Nr 7, Szkoła Podstawowa Nr 10

adres: ul. Karpacka 3

telefon: (0-62) 501 17 271


Bruś

Janusz

2


Chrzanowska

Ilona

3


Jacenko

Barbara

4


Kasprzak

Bogusława

5


Kowalska

Maria

6


Lasiecka

Izabela

7


Linkowska

Longina

8


Malisz

Marzanna

9


Marczyński

Ireneusz

10


Mikołajczyk

Anna

11


Wielicka

Grażyna


załącznik Nr 35

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 35

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2, Szkoła Podstawowa Nr 21

adres: ul. 25 Pułku Artylerii 4-8

telefon: (0-62) 768 71 191


Frankowska

Krystyna

2


Jakubowska

Olga

3


Miniewicz

Mariola

4


Mosiński

Grzegorz

5


Nowak

Anna

6


Ozorowska

Ewa

7


Pietrzak

Tadeusz

8


Rogalska

Justyna

9


Szkudlarek

Jan

10


Włodarczyk

Rafał

11


Zdobych

Małgorzata


załącznik Nr 36

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 36

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 15

adres: ul. Wykopaliskowa 45

telefon: (0-62) 766 39 031


Ekiert

Andrzej

2


Grudzińska

Agnieszka

3


Gumiński

Paweł

4


Janiszewska

Kinga

5


Krzycka

Dorota

6


Kubisiak-Antoniak

Dorota

7


Kuś

Anna

8


Ławniczak

Magdalena

9


Matyjasz

Monika

10


Spychalska

Marta

11


Walczak

Wojciech


załącznik Nr 37

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 37

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

adres: ul. Hanki Sawickiej 3b

telefon: (0-62) 765 34 331


Bęcki

Roman

2


Doruch

Honorata

3


Dróżdż

Katarzyna

4


Dudczak

Bogumiła

5


Janiak-Szychowska

Barbara

6


Kałużna

Izabela

7


Karasiński

Jerzy

8


Okoń

Aneta

9


Sapieja

Radosław

10


Swędrowska

Helena

11


Tomczak-Mielcarek

Grażyna


załącznik Nr 38

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 38

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 11

adres: ul. Hanki Sawickiej 3a

telefon: (0-62) 764 04 751


Adamczyk

Joanna

2


Baranowski

Zbigniew

3


Bera

Hanna

4


Jaźwiec

Rafał

5


Owczarek

Aneta

6


Różalska

Małgorzata

7


Rymarczyk

Ewa

8


Sochocki

Ryszard

9


Szymczak

Helena

10


Trawczyńska

Ewa

11


Wrzos

Mariusz


załącznik Nr 39

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 39

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 14

adres: ul. Hanki Sawickiej 19a

telefon: (0-62) 764 05 121


Baszczyńska

Danuta

2


Białkowski

Mirosław

3


Dróżdż

Krystyna

4


Florczak

Zofia

5


Mikołajczyk

Dorota

6


Pecolt

Krystyna

7


Ptaszyńska

Maria

8


Różalska

Danuta

9


Schlender

Aleksandra

10


Stanoch

Kordian

11


Stefanek

Jolanta
załącznik Nr 40

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 40

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 29

adres: Al. Wojska Polskiego 30

telefon: (0-62) 765 31 221


Bęcka

Wiesława

2


Bruś-Kosińska

Joanna

3


Chojnacka

Agnieszka

4


Domagalski

Andrzej

5


Kosobucki

Przemysław

6


Kotwica

Bogdan

7


Kryształ

Jacek

8


Kubiak

Maria

9


Marczak

Małgorzata

10


Muszyńska

Bożena

11


Sochocka

Marzena


załącznik Nr 41

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 41

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 22

adres: Św. Michała 1

telefon: (0-62) 764 91 851


Bembel

Iwona

2


Janiak

Wiesław

3


Karpisiewicz

Monika

4


Kowalczyk

Ewa

5


Nowakowska

Agnieszka

6


Płotek

Anna

7


Różalska

Paula

8


Rząd

Erwin

9


Sobuś

Damian

10


Wójcik

Marek
załącznik Nr 42

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 42

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Trzynastka”

adres: Krótka 9

telefon: (0-62) 757 48 041


Boratyńska

Barbara

2


Fryś

Anna

3


Kempińska

Elżbieta

4


Mikołajczyk

Ewa

5


Mistrzak

Marta

6


Ostrowski

Paweł

7


Pasek

Marlena

8


Pilarski

Daniel

9


Rosiak

Magdalena

10


Szymczak

Agnieszka

11


Waliszewska

Genowefa


załącznik Nr 43

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 43

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Żłobek Nr 4

adres: Al. Wojska Polskiego 34

telefon: (0-62) 764 00 701


Baszczyński

Krzysztof

2


Braszak

Krystyna

3


Filipiak

Anna

4


Gajda

Marcin

5


Pawlak

Marek

6


Piątek

Janusz

7


Pietraszko

Leokadia

8


Pomykała

Małgorzata

9


Tomczak

Elżbieta

10


Werbińska

Elżbieta

11


Wieszczeczyńska

Elżbieta


załącznik Nr 44

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 44

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

adres: ul. Obywatelska 4

telefon: (0-62) 757 37 751


Banasiak

Anita

2


Burza

Aron

3


Gajda

Katarzyna

4


Glapińska

Alina

5


Kasprzak

Łukasz

6


Kraszewska

Maria

7


Kucharska

Monika

8


Mikołajczyk

Dorota

9


Ostrowska

Renata

10


Radomska

Dorota

11


Rudowicz

Dorota


załącznik Nr 45

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 45

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zespół Szkół Ekonomicznych

adres: ul. Legionów 6

telefon: (0-62) 502 94 441


Bednarek

Ireneusz

2


Dobrasiak

Alina

3


Grodzińska

Magdalena

4


Kalita

Małgorzata

5


Kardoliński

Józef

6


Kiełbik

Maria

7


Nowak

Jan

8


Pokrzywa

Tomasz

9


Rzeźnicka

Mirosława

10


Sobczak

Beata

11


Szydło

Anna


załącznik Nr 46

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 46

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Szkoła Podstawowa Nr 23

adres: ul. Sulisławicka 108-110

telefon: (0-62) 762 35 471


Jachowicz

Jolanta

2


Krzywda

Joanna

3


Kurzajek

Jakub

4


Mikołajczyk

Julita

5


Mosińska-Kurczak

Małgorzata

6


Nowakowski

Włodzimierz

7


Pawliczak

Karolina

8


Płotek

Marzena

9


Różalski

Jacek

10


Sibińska

Katarzynazałącznik Nr 47

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 47

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Publiczne Przedszkole Nr 28

adres: ul. Cmentarna 1-3

telefon: (0-62) 764 46 011


Cwojdzińska

Małgorzata

2


Czajczyńska

Małgorzata

3


Kałużny

Dominik

4


Karbowska

Ewa

5


Kubiś

Marcin

6


Matuszak-Sakowska

Mirosława

7


Mrozińska

Maria

8


Perlik

Ilona

9


Szydło

Marek

10


Świtek

Paula

11


Wilczyńska

Urszula

załącznik Nr 48

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 48

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Klub Seniora

adres: ul. Hanki Sawickiej 43

telefon: (0-62) 760 01 001


Banasiak

Patryk

2


Domagalska

Alicja

3


Kulpa

Kamila

4


Mikołajczyk

Andrzej

5


Montelatyc

Helena

6


Nowakowska

Magdalena

7


Orkowski

Paweł

8


Przygońska

Dorota

9


Ptaszyńska

Renata

10


Strzelczyk

Barbara

11


Szczepaniak

Anna


załącznik Nr 49

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 49

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji

adres: ul. Łódzka 29

telefon: (0-62) 767 10 081


Adamczyk

Ryszard

2


Fabiańczyk-Kustosz

Ewelina

3


Jochan

Włodzimierz

4


Kubisiak

Marek

5


Ludwicka

Elżbieta

6


Pietrzykowska

Ewa

7


Piotrowski

Krzysztof

8


Podolski

Przemysław

9


Spychalski

Jerzy

10


Stasiak

Katarzyna

11


Tomaszewska

Anika


załącznik Nr 50

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 50

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Gimnazjum Nr 9

adres: ul. Hanki Sawickiej 22-24

telefon: (0-62) 768 54 811


Baranowska

Sylwia

2


Czajczyńska

Joanna

3


Grzelak

Ewa

4


Kaźmierska

Joanna

5


Koszada

Adam

6


Ptaszyńska

Katarzyna

7


Sobczak

Elżbieta

8


Stanisławska

Teresa

9


Strzelczyk

Michał

10


Werner

Hanna

11


Zdyb

Jacek


załącznik Nr 51

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 51

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

adres: ul. Poznańska 79

telefon: (0-62) 765 13 231


Boratyńska

Maria

2


Drzewiecka

Barbara

3


Drzewiecki

Mariusz

4


Genda

Katarzyna

5


Graczyk

Joanna

6


Grzelakowska

Anna

7


Korzepski

Piotr

8


Kukawska

Janina

9


Olszanowska

Agata

10


Przybył

Małgorzata

11


Skonieczna

Krystyna


załącznik Nr 52

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 52

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny

adres: ul. Toruńska 7

telefon: (0-62) 757 90 961


Bęcki

Józef

2


Dworczyk

Dorota

3


Grabowski

Włodzimierz

4


Gryczke

Małgorzata

5


Kasprzak

Jacek

6


Mowczan

Łukasz

7


Nowak

Michał

8


Siewieja

Małgorzata

9


Wolny

Regina

10


Zaręba

Halina
załącznik Nr 53

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11


WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 53

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Zakład Karny

adres: ul. Łódzka 2

telefon: (0-62) 765 41 001


Adamczyk

Piotr

2


Górska

Ewa

3


Grodzińska

Teresa

4


Kaźmierski

Lech

5


Kozłowska

Ewa

6


Łuczak

Piotr

7


Poniatowski

Rafał

8


Prus

Kazimierz

9


Różalski

Roman

10


Wolny

Jerzy
załącznik Nr 54

do Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza Nr 203/2009

z dnia 2009-05-11


WYKAZ

członków Obwodowej Komisji Nr: 54

Wybory do Parlamentu Europejskiego

siedziba: Dom Pomocy Społecznej

adres: ul. Winiarska 26

telefon: (0-62) 767 30 161


Banasiewicz

Zdzisław

2


Grabowska

Irena

3


Grzesiak

Irena

4


Juszczak

Stanisław

5


Kaftanowicz

Grażyna

6


Kmiecik

Mirosław

7


Lasiecki

Sławomir

8


Nowak

Władysława

9


Szalska

Halina

10


Trzeciak

Marcinod 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 5 588 894 razy, aktualnie na stronie przebywa: 53 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 02 lutego 2023 o godz. 12:15   kontakt: agoral@um.kalisz.pl