Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 18 im. Chatka Puchatka w Kaliszu przy ul. Serbinowskiej 5a (BO).

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 23-07-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.25MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 05-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.57MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 05-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 28.81MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 05-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.18MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 05-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców (wyjaśnienie treści SIWZ) - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.1MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 10-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.14MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 23-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.13MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 14-08-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 28-08-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2019-07-05

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-07-05 do: 2019-08-31

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.25.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 042 289 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 14 październik 2019 o godz. 14:45   kontakt: agoral@um.kalisz.pl