Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Chełmskiej 12-18 i rozbiórka budynku mieszkalnego przy ul. Chełmskiej 10, wraz z przeniesieniem istniejącego placu zabaw.

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 26-07-2019 godz. 13:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.57MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.38MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 17-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.79MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_1 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 61.43MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_2 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 19.51MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_3 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 24.18MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ_4 - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 7.5MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.17MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.43MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 17-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.41MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 18-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.41MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 19-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.21MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 29-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.5MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 06-09-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.47MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 24-09-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził: Świerk Radosław data wprowadzenia: 2019-07-03

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-07-03 do: 2019-09-30

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.23.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 042 317 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 14 październik 2019 o godz. 15:20   kontakt: agoral@um.kalisz.pl