Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony  


Tytuł ogłoszenia: Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy i adaptacji lokalu przy ul. Babina 1 na Centrum Organizacji Pozarządowych w ramach zadania pn. Centrum Aktywności Mieszkańców

Tryb postępowania: Zamówienia Publiczne - przetarg nieograniczony

Termin składania ofert: 19-07-2019 godz. 14:001. Ogłoszenie o zamówieniu

     

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zamówieniu - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.31MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik formatu Acrobat Reader - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.18MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 09-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

2. SIWZ z załącznikami

     

Plik formatu Acrobat Reader - SIWZ - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.77MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Plik skompresowany do formatu ZIP - Załączniki do SIWZ - POBIERZ PLIK ZIP - rozmiar: 30.72MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

Microsoft Word 97-2003 - Podstawowe dokumenty do wypełnienia przez Wykonawców w wersji edytowalnej (pomocniczo, wiążącą treść zawiera plik pdf) - POBIERZ PLIK DOC - rozmiar: 0.31MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 03-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

3. Wyjaśnienia i zmiany do SIWZ

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja dla Wykonawców (zmiana treści SIWZ, zmiana terminu składania ofert) - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.21MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 09-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

4. Informacje o wniesionych środkach ochrony prawnej

      - nie dotyczy

5. Informacja z otwarcia ofert

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja z otwarcia ofert - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.3MB

Plik wprowadził: Świerk Radosław Data wprowadzenia: 19-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -

6. Informacje o wyniku postępowania

     

Plik formatu Acrobat Reader - Informacja o unieważnieniu postępowania - POBIERZ PLIK PDF - rozmiar: 0.12MB

Plik wprowadził: Przygoda Katarzyna Data wprowadzenia: 30-07-2019
Plik zmodyfikował: - Data modyfikacji: -wprowadził -a: Przygoda Katarzyna data wprowadzenia: 2019-07-03

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-07-03 do: 2019-09-15

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.01.22.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 045 097 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 18 październik 2019 o godz. 15:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl