Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

Ogłoszenie - Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro  


Tytuł ogłoszenia: Dostawa wyposażenia do Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich im. J. Bytnara „Rudego” w Kaliszu w podziale na 3 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – II EDYCJA” (nr projektu RPWP.08.03.05-30-0007/17), realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Tryb postępowania: Zapytania ofertowe - zamówienia nieprzekraczające 30.000 euro

Termin składania ofert: 07-06-2019 godz. 10:00
1. Zapytanie ofertowe     

- Ogłoszenie o zamówieniu - dodany 2019-05-24 przez: ag - POBIERZ


2. Załączniki:     

- formularz oferty w wersji edytowalnej - dodany 2019-05-24 przez: ag - POBIERZ


3. Wyjaśnienie do zapytania ofertowego     

- Informacje dla wykonawców - dodany 2019-05-31 przez: ag - POBIERZ


4. Informacje o wynikach postępowania     

- Informacja dla wykonawców dotycząca rozstrzygnięcia I Części przedmiotu zamówienia - dodany 2019-06-11 przez: ag - POBIERZ

- Informacja z otwarcia ofert - dodany 2019-06-11 przez: ag - POBIERZ

- Informacja dla wykonawców dotyczącej rozstrzygnięcia II i III Części przedmiotu zamówienia - dodany 2019-07-08 przez: ag - POBIERZ
wprowadził: Góral Aleksander data wprowadzenia: 2019-05-24

 Okres publikacji ogłoszenia: 2019-05-24 do: 2019-06-19

 Podstawa wprowadzenia: WRM.271.10.85.2019


od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 4 027 077 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Wtorek, 17 wrzesień 2019 o godz. 18:16   kontakt: agoral@um.kalisz.pl