Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Nabycie usług szkoleniowych dla nauczycielek i nauczycieli Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu, w organizowanym przez Wykonawcę szkoleniu (nabycie miejsc w organizowanym szkoleniu), z zakresu obsługi programów finansowo-księgowych (np. Symfonia, Optima), w ramach projektu "Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej"
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793638

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WSR - Monika Otrębska-Juszczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-19
Na stronie biuletynu od:   2017-10-19   do   2017-10-27
Na podstawie:   WSR.BPF.042.3.14.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania projektu robót geologicznych w celu ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Geologia i górnictwo Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopali i wód podziemnych”
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793632

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Główny Specjalista Energetyk Miejski - Koordynator PGN - Piotr Figiel   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-18
Na stronie biuletynu od:   2017-10-18   do   2017-10-31
Na podstawie:   EM.271.10.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku Żłobka nr 4 w Kaliszu przy ul. Wojska Polskiego 34 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793633

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika WRI - Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-18
Na stronie biuletynu od:   2017-10-18   do   2017-10-27
Na podstawie:   WRI.271.10.252.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. : „Termomodernizacja budynku Żłobka nr 3 w Kaliszu przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793634

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika WRI - Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-18
Na stronie biuletynu od:   2017-10-18   do   2017-10-27
Na podstawie:   WRI.271.10.251.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Wykonanie zadania pn."Zielone miejsce odpoczynku i spotkań Sulisławiczan wraz z siłownią zewnętrzną"
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793635

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Z-ca Naczelnika WRI - Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-18
Na stronie biuletynu od:   2017-10-18   do   2017-10-27
Na podstawie:   WRI.271.10.247.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 30 w Kaliszu przy ul. Legionów 29 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793619

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   Data wytworzenia:   2017-10-16
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-10-16
Na stronie biuletynu od:   2017-10-16   do   2017-10-25
Na podstawie:   WRI.271.10.245.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 18 w Kaliszu przy ul.Serbinowskiej 5a w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 części: część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno–budowlanej;część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych; część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793611

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WRI - Pokorska Dagmara   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-11
Na stronie biuletynu od:   2017-10-11   do   2017-10-20
Na podstawie:   WRI.271.10.243.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu przy ul. Handlowej 4 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 części: część 1 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno– budowlanej; część 2 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych i wodociągowych; część 3 - pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793612

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik WRI - Pokorska Dagmara   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Matecki Maciej   Data wprowadzenia:   2017-10-11
Na stronie biuletynu od:   2017-10-11   do   2017-10-20
Na podstawie:   WRI.271.10.244.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Wykonanie usługi w zakresie pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Termomodernizacja budynku Publicznego Przedszkola nr 1 w Kaliszu przy ul. Pułaskiego 52 w ramach projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków żłobków i przedszkoli publicznych Miasta Kalisza” w podziale na 3 Części
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793602

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Dagmara Pokorska   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-10-10
Na stronie biuletynu od:   2017-10-10   do   2017-10-19
Na podstawie:   WRI.271.10.239.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Zakup i posadzenie drzew w parkach i na skwerach, pasach zieleni przyulicznej oraz na osiedlach mieszkaniowych.
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793603

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Kamila Czyżak-Kościelak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-10-10
Na stronie biuletynu od:   2017-10-10   do   2017-10-31
Na podstawie:   WSRK.271.10.0208.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.zadania pn. „Dostawa i montaż sprzetu komputerowego i elektronicznego dla szkół podstawowych i liceów w ramach Projektu „AKADEMIA ROZWOJU W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I LICEACH MIASTA KALISZA” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793527

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Mariusz Witczak   Data wytworzenia:   2017-09-26
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-09-26
Na stronie biuletynu od:   2017-09-26   do   2017-10-23
Na podstawie:   WE.271.10.001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 593 133 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Czwartek, 19 październik 2017 o godz. 14:48   kontakt: agoral@um.kalisz.pl