Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data podpisania od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 11
Liczba pozycji: 214


1.Zarządzenie Nr 219/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi z własnością tego lokalu, usytuowanego w budynku mieszkalnym, na nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 015 Chmielnik.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-219
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-219

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-14


2.Zarządzenie Nr 218/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-218
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-218

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-13


3.Zarządzenie Nr 216/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-216
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-216

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-11


4.Zarządzenie Nr 215/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego - garażu, samodzielnego lokalu mieszkalnego, samodzielnego lokalu niemieszkalnego – użytkowego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 045 Śródmieście II, 025 Śródmieście I, 016 Śródmieście.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-215
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-215

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-11


5.Zarządzenie Nr 214/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalisza wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla projektu Gminnego Programu Rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-214
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-214

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-11
Na stronie biuletynu od:   2017-04-11   do   2020-04-11
Data zarządzenia:   2017-04-11


6.Zarządzenie Nr 213/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu dochodów na 2017 rok związanych z realizacją zadań zleconych (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-213
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-213

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


7.Zarządzenie Nr 212/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-212
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-212

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


8.Zarządzenie Nr 211/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-211
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-211

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


9.Zarządzenie Nr 210/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-210
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-210

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


10.Zarządzenie Nr 209/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego na 2017 rok dla jednostki budżetowej Urząd Miejski w Kaliszu (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-209
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-209

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


11.Zarządzenie Nr 208/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu na 2017 rok (po zmianach).
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-208
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-208

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


12.Zarządzenie Nr 207/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-207
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-207

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


13.Zarządzenie Nr 206/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury Plastycznej „WIEŻA CIŚNIEŃ” w Kaliszu za rok 2016
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-206
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-206

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


14.Zarządzenie Nr 205/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu za rok 2016
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-205
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-205

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


15.Zarządzenie Nr 204/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Filharmonii Kaliskiej za rok 2016
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-204
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-204

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


16.Zarządzenie Nr 203/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu za rok 2016
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-203
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-203

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


17.Zarządzenie Nr 202/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2017 zadań publicznych w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, promocji i organizacji wolontariatu, rewitalizacji.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-202
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-202

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2020-04-19
Data zarządzenia:   2017-04-07


18.Zarządzenie Nr 201 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie nadania Sali Recepcyjnej Ratusza imienia Ignacego Adama Bujnickiego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-201
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-201

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-05
Na stronie biuletynu od:   2017-04-05   do   2020-04-05
Data zarządzenia:   2017-04-06


19.Zarządzenie Nr 200/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-200
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-200

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-06
Na stronie biuletynu od:   2017-04-06   do   2020-04-06
Data zarządzenia:   2017-04-06


20.Zarządzenie Nr 199/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-199
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-199

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-04-05
Na stronie biuletynu od:   2017-04-05   do   2020-04-05
Data zarządzenia:   2017-04-05


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 480 876 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 26 kwiecień 2017 o godz. 15:35   kontakt: agoral@um.kalisz.pl