Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 23
Liczba pozycji: 453


1.Zarządzenie Nr 488 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przył ą czy nieruchomo ś ci do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-488
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-488

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-16


2.Zarządzenie Nr 487 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 sierpnia 2017 r . w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej oraz w stosunku do nieruchomości gruntowej niezabudowa nej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-487
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-487

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-16


3.Zarządzenie Nr 486/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-486
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-486

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-14


4.Zarządzenie Nr 485/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-485
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-485

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-14


5.Zarządzenie Nr 484/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-484
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-484

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-14


6.Zarządzenie Nr 483/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-483
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-483

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-11


7.Zarządzenie Nr 482/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-482
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-482

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-18
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-11


8.Zarządzenie Nr 481/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 sierpnia 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie na rzecz Zespołu Szkół Nr 9 w Kaliszu nieruchomości zabudowanej, położonej w Kaliszu przy ulicy Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22 - 24.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-481
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-481

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-11
Na stronie biuletynu od:   2017-08-18   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-10


9.Zarządzenie Nr 477/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-477
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-477

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2017-08-11
Na stronie biuletynu od:   2017-08-09   do   2020-08-31
Data zarządzenia:   2017-08-09


10.Zarządzenie Nr 476/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2017 r.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-476
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-476

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2017-08-11
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-08


11.Zarządzenie Nr 475/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu stanowisk w Urzędzie Miejskim w Kaliszu, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-475
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-475

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2017-08-11
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-08


12.Zarządzenie Nr 474/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości lokalowej do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-474
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-474

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2017-08-11
Na stronie biuletynu od:   2017-08-07   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-07


13.Zarządzenie Nr 473/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania Żłobkowi nr 3 w Kaliszu pozostałego Środka trwałego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-473
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-473

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Walczak Piotr   data wprowadzenia:   2017-08-11
Na stronie biuletynu od:   2017-08-07   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-07


14.Zarządzenie Nr 472/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-472
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-472

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-04


15.Zarządzenie Nr 471/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-471
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-471

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-03


16.Zarządzenie Nr 469/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-469
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-469

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-03


17.Zarządzenie Nr 468/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-468
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-468

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-03


18.Zarządzenie Nr 467/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-467
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-467

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-03


19.Zarządzenie Nr 466/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-466
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-466

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-03


20.Zarządzenie Nr 465/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 sierpnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-465
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-465

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Marcin Pługowski
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-08-08
Na stronie biuletynu od:   2017-08-08   do   2020-08-08
Data zarządzenia:   2017-08-02


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 555 284 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Poniedziałek, 21 sierpień 2017 o godz. 02:31   kontakt: agoral@um.kalisz.pl