Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data podpisania od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 8
Liczba pozycji: 148


1.Zarządzenie Nr 155/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie przyznania Stypendium Miasta Kalisza im. Świętego Jana Pawła II dla uczniów.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-155
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-155

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-17
Na stronie biuletynu od:   2017-03-17   do   2020-03-17
Data zarządzenia:   2017-03-15


2.Zarządzenie Nr 153/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-153
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-153

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-17
Na stronie biuletynu od:   2017-03-17   do   2020-03-17
Data zarządzenia:   2017-03-13


3.Zarządzenie Nr 151/2017r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2017r. w sprawie powołania komisji oceniającej poprawność wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-151
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-151

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-17
Na stronie biuletynu od:   2017-03-17   do   2020-03-17
Data zarządzenia:   2017-03-13


4.Zarządzenie Nr 150/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacja szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-150
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-150

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-17
Na stronie biuletynu od:   2017-03-17   do   2020-03-17
Data zarządzenia:   2017-03-13


5.Zarządzenie Nr 148/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości niezabudowanej położonej w Kaliszu w obrębie 027 Chmielnik.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-148
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-148

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-17
Na stronie biuletynu od:   2017-03-17   do   2020-03-17
Data zarządzenia:   2017-03-13


6.Zarządzenie Nr 147/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 marca 2017 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości położonej w Kaliszu, przy Głównym Rynku, do oddania w dzierżawę na czas oznaczony, w formie przetargu ustnego ograniczonego, pod lokalizację 10 ogródków gastronomicznych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-147
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-147

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-17
Na stronie biuletynu od:   2017-03-17   do   2020-03-17
Data zarządzenia:   2017-03-13


7.Zarządzenie Nr 146/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017r. miejskiego programu polityki zdrowotnej- programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-146
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-146

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-06


8.Zarządzenie Nr 145/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia „Koncepcji przebiegu tras rowerowych dla Miasta Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-145
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-145

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-06


9.Zarządzenie Nr 144/2017 z dnia 6 marca 2017 Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-144
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-144

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-06


10.Zarządzenie Nr 143/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie rozwiązania Komisji Konkursowej na budowę oraz obsługę techniczną serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-143
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-143

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-06


11.Zarządzenie Nr 141/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia dotyczącego otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-141
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-141

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-03


12.Zarządzenie Nr 140/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie przekwalifikowania lokalu mieszkalnego na lokal socjalny.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-140
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-140

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-03


13.Zarządzenie Nr 139/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 2 marca 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do trzech samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębie 035 Śródmieście II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-139
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-139

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-03-02


14.Zarządzenie Nr 138/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-138
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-138

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2020-03-01
Data zarządzenia:   2017-03-01


15.Zarządzenie Nr 137/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań na wydatki bieżące.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-137
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-137

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2020-03-01
Data zarządzenia:   2017-03-01


16.Zarządzenie Nr 135/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 28 lutego 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do czterech samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębie 036 Śródmieście II, 035 Śródmieście II, 015 Chmielnik.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-135
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-135

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2020-03-01
Data zarządzenia:   2017-02-28


17.Zarządzenie Nr 134/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27 lutego 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębie 025 Śródmieście I oraz do udziału w prawie własności nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu w obrębie 046 Rypinek.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-134
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-134

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2020-03-01
Data zarządzenia:   2017-02-27


18.Zarządzenie Nr 133/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-133
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-133

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2020-03-01
Data zarządzenia:   2017-02-24


19.ZARZĄDZENIE NR 132/2017 PREZYDENTA MIASTA KALISZA z dnia 24 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia „Standardów dla projektantów, wykonawców i zarządców infrastruktury dla pieszych”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-132
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-132

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-09
Na stronie biuletynu od:   2017-03-09   do   2020-03-09
Data zarządzenia:   2017-02-24


20.Zarządzenie Nr 131/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie przekazania Żłobkowi nr 2 w Kaliszu nakładu zwiększającego wartość środka trwałego.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-131
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-131

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2020-03-01
Data zarządzenia:   2017-02-24


1 2 3 4 5 6 7 8   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 458 567 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 marzec 2017 o godz. 08:46   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl