Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data podpisania od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 7
Liczba pozycji: 124


1.Zarządzenie Nr 126/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości położonych w Kaliszu w obrębach 121 Rypinek i 152 Winiary.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-126
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-126

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-20


2.Zarządzenie Nr 125 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 20 lutego 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiącego odrębną nieruchomość wraz z prawami związanymi z własnością tego lokalu, usytuowanego w budynku mieszkalnym, na nieruchomości położonej w Kaliszu w obrębie 025 Śródmieście I.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-125
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-125

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-20


3.Zarządzenie Nr 124/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-124
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-124

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-17


4.Zarządzenie Nr 123/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-123
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-123

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-16


5.Zarządzenie Nr 122/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-122
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-122

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


6.Zarządzenie Nr 121/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przeznaczenia udziału wynoszącego 810/24576 części w nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu przy ul. Mikołaja Kopernika 17 do sprzedaży w formie przetargu ustnego ograniczonego
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-121
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-121

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


7.Zarządzenie Nr 120/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym Miasta Kalisza środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz nakładów zwiększających wartość środków trwałych.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-120
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-120

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


8.Zarządzenie Nr 119/2017r. Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 16 lutego 2017r. w sprawie określenia wzoru wniosku o refundację kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


9.Zarządzenie Nr 117/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjęcia oferty i wyboru realizatora w 2017r. „Akcji profilaktycznej wczesnego wykrywania raka jelita grubego”
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-117
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-117

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


10.Zarządzenie Nr 115/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie okrelenia zasad organizai ruu na ul. rdmieskie na odinku pomidzy ul. raniszkańską a ul. Zotą i na ul. Zote na odinku pomidzy ul. rdmieską a ul. Targową
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-115
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-115

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


11.Zarządzenie Nr 114/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia zasad organizacji ruchu na Głównym Rynku
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-114
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-114

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


12.Zarządzenie Nr 113/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-113
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-113

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


13.Zarządzenie Nr 112 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym w Ośrodku Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-112
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-112

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


14.Zarządzenie Nr 111/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości zabudowanej garażem położonej w Kaliszu w obrębie 035 Śródmieście II oraz do dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 025 Śródmieście I i 044 Czaszki
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-111
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-111

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


15.Zarządzenie Nr 110/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 14 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-110
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-110

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


16.Zarządzenie Nr 109/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wyznaczenia podmiotów, w których w 2017 roku wykonywana będzie kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-109
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-109

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-13


17.Zarządzenie Nr 108/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-108
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-108

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-24
Na stronie biuletynu od:   2017-02-24   do   2020-02-24
Data zarządzenia:   2017-02-14


18.Zarządzenie Nr 107/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania nauczycielom opłat za kształcenie i doskonalenie oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2017 roku.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-107
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-107

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


19.Zarządzenie Nr 106/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017r. w sprawie ustalenia treści ogłoszenia, wzoru oferty oraz regulaminu konkursu ofert na realizację w 2017r. miejskiego programu polityki zdrowotnej programu profilaktycznych szczepień przeciwko pneumokokom dla dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Kalisza oraz powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-106
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-106

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


20.Zarządzenie Nr 105/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-105
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-105

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Aleksander Góral   data wprowadzenia:   2017-02-16
Na stronie biuletynu od:   2017-02-16   do   2020-02-16
Data zarządzenia:   2017-02-10


1 2 3 4 5 6 7   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 438 151 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 25 luty 2017 o godz. 16:48   kontakt: umkalisz@um.kalisz.pl