Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zarządzenia Prezydenta Miasta 


sprawdzanie klawisza resetowania: []


Przeglądanie zbioru Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza

W celu wyświetlenia listy Zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza należy wpisać dowolne parametry wg których zarządzenia zostaną wyszukane. Kryteria wyszukiwania można ze sobą łączyć. Jeżeli znany jest nr zarządzenia należy je podać (np. nr zarządzenia: 474   rok: 2011). W polu słowo kluczowe należy wpisać ciąg znaków który będzie szukany w tytułach zarządzeń, np. po wpisaniu ciągu budż wyszukiwarka wyświetli wszystkie zarządzenia zawierające w tytule słowa budżet, budżetu, budżetowy, ... . Format wprowadzania daty uchwalenia zarządzenia RRRR-MM-DD.

Domyślnie wyświetlane są Zarządzenia Prezydenta Miasta Kalisza z bieżącego roku.

Filtruj:

Rok: Nr zarządzenia:
Data zarządzenia od: do:
Słowo kluczowe:    


Opcje sortowania:

Sortuj według numeru Zarządzenia:   RosnącoMalejącoStrona: 1 z 15
Liczba pozycji: 291


1.Zarządzenie Nr 303/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie organizacji konkursu pod nazwą "Zielony Kalisz 2017".
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-303
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-303

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


2.Zarządzenie Nr 302/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wewnętrznej struktury komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-302
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-302

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


3.Zarządzenie Nr 301/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. H. Melcera w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-301
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-301

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


4.Zarządzenie Nr 300/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i szkół.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-300
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-300

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


5.Zarządzenie Nr 299/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie naboru na stanowisko Dyrektora Żłobka Nr 3 w Kaliszu.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-299
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-299

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


6.Zarządzenie Nr 298/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-298
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-298

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


7.Zarządzenie Nr 297/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości do zasobu Miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-297
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-297

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-24


8.Zarządzenie Nr 296/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-296
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-296

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-23


9.Zarządzenie Nr 295/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-295
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-295

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-23


10.Zarządzenie Nr 294/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu na 2017 rok.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-294
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-294

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-22


11.Zarządzenie Nr 292/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Regulaminu dotyczącego oceny formalnej i merytorycznej ofert realizacji zadań publicznych złożonych w następstwie ogłoszenia otwartych konkursów ofert.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-292
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-292

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


12.ZARZĄDZENIE Nr 291/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania na własność sprzętu i wyposażenia jednostkom ochrony przeciwpożarowej z terenu miasta Kalisza.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-291
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-291

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


13.Zarządzenie Nr 290 /2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do samodzielnego lokalu niemieszkalnego – użytkowego, samodzie lnego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali, usytuowanych w budynkach mieszkalnych, na nieruchomościach położonych w Kaliszu w obrębach 015 Chmielnik, 035 Śródmieście II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-290
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-290

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


14.Zarządzenie Nr 289/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wykonania przyłączy nieruchomości do miejskiej sieci sanitarnej z równoczesną likwidacją szamba.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-289
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-289

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


15.Zarządzenie Nr 288/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie nadania tytułu „Honorowy Przyjaciel Kalisza”.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-288
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-288

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-19


16.Zarządzenie Nr 287/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia naboru
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-287
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-287

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-25
Na stronie biuletynu od:   2017-05-25   do   2020-05-25
Data zarządzenia:   2017-05-19


17.Zarządzenie Nr 286/2017 z dnia 19 maja 2017 r. Prezydenta Miasta Kalisza w sprawie zmiany składu Zespołu Interdyscyplinarnego w Kaliszu
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-286
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-286

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


18.Zarządzenie Nr 285/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Kalisza w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza na 2018 rok
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-285
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-285

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


19.Zarządzenie Nr 284/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 19 maja 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości dotacji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w celu realizacji zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-284
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-284

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-19


20.Zarządzenie Nr 283/2017 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 maja 2017 roku w sprawie niewykonania prawa pierwokupu w stosunku do nieruchomości zabudowanej położonej w Kaliszu w obrębie 015 Chmielnik oraz samodzielnego lokalu niemieszkalnego – garażu i samodzielnego lokalu mieszkalnego, stanowiących odrębne nieruchomości wraz z prawami związanymi z własnością tych lokali , usytuowanych w budynkach mieszkalnych , na nieruchomościach położon ych w Kaliszu w obręb ach 035 Śródmieście II i 045 Śródmieście II.
 Otwórz Zarządzenie PrezydentaOtwórz Zarządzenie 2017-283
Drukuj Zarządzenie Prezydenta: 2017-283

Informacje o Zarządzeniu Prezydenta:

Informację wytworzył(-a):   Anna Galewska
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   data wprowadzenia:   2017-05-23
Na stronie biuletynu od:   2017-05-23   do   2020-05-23
Data zarządzenia:   2017-05-18


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Nastepna >>
>> Archiwum zarządzeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 502 757 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Piątek, 26 maj 2017 o godz. 07:30   kontakt: agoral@um.kalisz.pl