Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec (termin składania ofert: 10.07.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1793035

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-23
Na stronie biuletynu od:   2017-06-23   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.23.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-06-23


2.Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu (termin składania ofert: 28.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792980

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-13
Na stronie biuletynu od:   2017-06-13   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.21.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Modernizacja pomieszczeń Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich przy ul. Wodnej 11-13 w Kaliszu w ramach projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 (termin składania ofert: 27.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792962

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-12
Na stronie biuletynu od:   2017-06-12   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.14.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Noce i Dnie – rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Kaliszu” (termin składania ofert: 26.06.2017)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792945

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-09
Na stronie biuletynu od:   2017-06-09   do   2017-08-17
Na podstawie:   WRI.271.01.20.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Zagospodarowanie Baszty Dorotki wraz z przyległym terenem realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój kluczowego szlaku dziedzictwa kulturowego województwa wielkopolskiego pn. Szlak Piastowski” (projekt Nr RPWP.04.04.01-30-0001/17) (Termin składania ofert: 27.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792960

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-09
Na stronie biuletynu od:   2017-06-09   do   2017-08-31
Na podstawie:   WRI.271.01.22.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zapytanie ofertowe na zorganizowanie i przeprowadzenie zadania pn. Obóz naukowy dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, RPWP.08.03.05-30-0002/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO (termin składania ofert: 16.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792934

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Strategii i Rozwoju Monika Otrębska-Juszczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-06-06
Na stronie biuletynu od:   2017-06-06   do   2017-07-31
Na podstawie:   WSR.271.13.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych do Urzędu Miejskiego w Kaliszu (termin składania ofert: 13.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792927

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Artur Kijewski   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-06-02
Na stronie biuletynu od:   2017-06-02   do   2017-07-13
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WSO.271.01.2.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-06-02


8.Wykonanie boiska wielofunkcyjnego oraz ścieżki zdrowia z elementami placu zabaw przy Zespole Szkół Nr 11 w Kaliszu (ZMIANA terminu składania ofert na: 22.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792910

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-05-31
Na stronie biuletynu od:   2017-05-31   do   2017-07-16
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.19.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-06-16


9.Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz terenów zielonych na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 13.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792896

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-05-26
Na stronie biuletynu od:   2017-05-26   do   2017-07-31
Na podstawie:   WRI.271.01.18.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


10.Wykonywanie bankowej obsługi budżetu Miasta Kalisza (ZMIANA terminu składania ofert na: 26.06.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792877

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-05-24
Na stronie biuletynu od:   2017-05-24   do   2017-07-31
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WF.271.01.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-06-06


11.Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 (termin składania ofert: 11.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792728

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.11.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (termin składania ofert: 08.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792704

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-21
Na stronie biuletynu od:   2017-04-21   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.10.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


13.Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz terenów zielonych na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 08.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792699

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-20
Na stronie biuletynu od:   2017-04-20   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.13.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-04-20


14.Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (termin składania ofert: 04.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792678

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.12.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


15.Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części (termin składania ofert: 28.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792665

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-12
Na stronie biuletynu od:   2017-04-12   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.8.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-06-16


16.Zaprojektowania i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 25.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792644

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek    
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-10
Na stronie biuletynu od:   2017-04-10   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.9.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-06-16


17.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (termin składania ofert: 10.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792444

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2017-06-30
Na podstawie:   WSRK.271.01.003.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-06-05


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 520 240 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Sobota, 24 czerwiec 2017 o godz. 05:42   kontakt: agoral@um.kalisz.pl