Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych przy ul. Częstochowskiej 99 w Kaliszu w ramach Projektu pt. „Kalisz - przestrzeń dla profesjonalistów. Nowoczesne pracownie kluczem do sukcesu Aglomeracji Kalisko -Ostrowskiej” nr RPWP.09.03.05-30-0003/16-00 (termin składania ofert: 11.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792728

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.11.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.Adaptacja sal lekcyjnych z przeznaczeniem na laboratoria w V Liceum Ogólnokształcącym dla projektu pn. „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (termin składania ofert: 08.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792704

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-21
Na stronie biuletynu od:   2017-04-21   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.10.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Zaprojektowanie i wykonanie placów zabaw, terenów rekreacyjno-sportowych oraz terenów zielonych na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 08.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792699

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-20
Na stronie biuletynu od:   2017-04-20   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.13.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-04-20


4.Dostosowanie do wymogów przeciwpożarowych budynku Żłobka nr 3 przy ul. Bogumiła i Barbary 14a w Kaliszu (termin składania ofert: 04.05.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792678

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2017-06-30
Na podstawie:   WRI.271.01.12.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Budowa placów zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 2 części (termin składania ofert: 28.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792665

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-12
Na stronie biuletynu od:   2017-04-12   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.8.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.Zaprojektowania i wykonanie siłowni zewnętrznych i placu zabaw na terenie miasta Kalisza w podziale na 3 Części (termin składania ofert: 25.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792644

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek    
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-04-10
Na stronie biuletynu od:   2017-04-10   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.9.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Dostawa samochodu serwisowego dla Kaliskiego Towarzystwa Kolarskiego (termin składania ofert: 18.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792630

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Prezydent Miasta Kalisza Grzegorz Sapiński   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-04-06
Na stronie biuletynu od:   2017-04-06   do   2017-05-21
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WAG.271.01.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Pietrzyk Piotr   Data modyfikacji:   2017-04-06


8.Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Miejskiego w Kaliszu (termin składania ofert: 11.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792615

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego Urzędu Miejskiego w Kaliszu Krzysztof Pomorski   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Pietrzyk Piotr   Data wprowadzenia:   2017-04-03
Na stronie biuletynu od:   2017-04-03   do   2017-04-30
Na podstawie:   Oznaczenie sprawy: WAG.271.13.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Budowa placu zabaw dla dzieci niepełnosprawnych na osiedlu Dobrzec (termin składania ofert: 14.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792598

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-28
Na stronie biuletynu od:   2017-03-28   do   2017-05-31
Na podstawie:   WRI.271.01.6.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-03-28


10.Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dotyczącej regulacji cieku wodnego Krępica na odcinku od Biskupic do rzeki Prosny (Termin składania ofert: 11.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792596

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-27
Na stronie biuletynu od:   2017-03-27   do   2017-05-20
Na podstawie:   WRI.271.01.7.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


11.Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Kalisza (termin składania ofert: 07.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792563

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-23
Na stronie biuletynu od:   2017-03-23   do   2017-05-21
Na podstawie:   WBUA.271.01.0001.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


12.Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Miasta Kalisza z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy (termin składania ofert: 10.04.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792444

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Karolina Pawliczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-03-01
Na stronie biuletynu od:   2017-03-01   do   2017-06-12
Na podstawie:   WSRK.271.01.003.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-03-01


13.Budowa placów rekreacyjno-sportowych, placów zabaw i siłowni na terenie miasta Kalisza w podziale na 6 części (ZMIANA terminu składania ofert na: 01.03.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792294

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-02-09
Na stronie biuletynu od:   2017-02-09   do   2017-05-08
Na podstawie:   WRI.271.01.1.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-04-03


14.Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu (termin składania ofert: 27.02.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792295

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2017-02-09
Na stronie biuletynu od:   2017-02-09   do   2017-04-30
Na podstawie:   WRI.271.01.5.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-04-04


15.Modernizacja budynku przy ul. Częstochowskiej 140a w Kaliszu z przeznaczeniem na mieszkania komunalne (UWAGA zmiana terminu składania ofert na: 03.03.2017r.)
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792065

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Wiceprezydent Miasta Kalisza Barbara Gmerek   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Świerk Radosław   Data wprowadzenia:   2016-12-29
Na stronie biuletynu od:   2016-12-29   do   2017-04-30
Na podstawie:   WRI.271.01.36.2016
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   Świerk Radosław   Data modyfikacji:   2017-04-07


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 480 878 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 26 kwiecień 2017 o godz. 15:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl