Rozmiar tekstu:AAA     Kolor tekstu:     Kolor tła:      Język:
 Wyszukuj po słowie:   

 Zamówienia publiczne 


Sortuj według:
Data wprowadzenia: rosnąco   malejąco

1.wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbiórka budynków znajdujących się na terenie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Chmielnej 6"
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792729

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-05-12
Na podstawie:   WRI.271.10.80.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


2.wykonania dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbiórka budynku znajdującego się na terenie nieruchomości położonej w Kaliszu przy ul. Wał Bernardyński 1"
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792730

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-05-12
Na podstawie:   WRI.271.10.81.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


3.Nabycie usług szkoleniowych dla nauczycielek i nauczycieli w organizowanych przez Wykonawcę szkoleniach (nabycie miejsc w organizowanych szkoleniach), w podziale na 4 Części, w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”.
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792731

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-05-05
Na podstawie:   WSR.BPF.042.3.7.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


4.Oferta na dostawę odzieży i obuwia roboczego/ochronnego dla uczniów i uczennic, nauczycieli i nauczycielek oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu placówek kształcenia zawodowego Miasta Kalisza , w ramach projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792732

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-26
Na stronie biuletynu od:   2017-04-26   do   2017-05-05
Na podstawie:   WSR.BPF.042.3.7.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


5.Oferta na świadczenie usługi cateringowej dla uczestników i uczestniczek w toku realizowanych zadań projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792719

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Monika Otrębska-Juszczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-25
Na stronie biuletynu od:   2017-04-25   do   2017-05-04
Na podstawie:   e-mail
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


6.ZAPYTANIE OFERTOWE Miasto Kalisz (Zamawiający) zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie indywidualnego i grupowego doradztwa edukacyjno-zawodowego (doradztwa zawodowego) dla uczestniczek i uczestników projektu „Kalisz – przestrzeń dla profesjonalistów. Kwalifikacje i doświadczenie inwestycją w przyszłość młodzieży z Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej”, RPWP.08.03.05-30- 0002/16, realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 8.3.5 Kształcenie zawodowe młodzieży i dorosłych w ramach ZIT dla rozwoju AKO. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792700

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Monika Otrębska-Juszczak   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-20
Na stronie biuletynu od:   2017-04-20   do   2017-05-02
Na podstawie:   WSR.BPF.042.3.6.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


7.Rozbiórka budynku przy ul.Stawiszyńskiej 5 w Kaliszu
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792679

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   Data wytworzenia:   2017-04-19
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-19
Na stronie biuletynu od:   2017-04-19   do   2017-04-28
Na podstawie:   WRI.271.10.71.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


8.Druk i dostarczenie do siedziby zamawiającego 1000 sztuk ulotek na potrzeby konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792672

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Izabela Grześkiewicz   
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-14
Na stronie biuletynu od:   2017-04-14   do   2017-04-28
Na podstawie:   WSR.271.10.18.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


9.Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania pn. "Przebudowa boiska sportowego do gry w piłkę nożną oraz budowa budynku socjalno-szatniowego przy ul. Granicznej 54 i ul. Granicznej 56-58 w Kaliszu" w podziale na 4 Części
 Przebieg postępowania

Drukuj ogłoszenie o numerze: 1792616

Informacje o ogłoszeniu:

Informację wytworzył(-a):   Anna Durlej   Data wytworzenia:   2017-03-27
Ogłoszenie wprowadził(-a):   Góral Aleksander   Data wprowadzenia:   2017-04-03
Na stronie biuletynu od:   2017-04-03   do   2017-04-30
Na podstawie:   WRI.271.10.70.2017
Ogłoszenie zmodyfikował(-a):   -   Data modyfikacji:   -


Archiwum ogłoszeń

od 25.09.2003r. strona http://www.bip.kalisz.pl była już odwiedzana: 3 480 878 razy, aktualnie na stronie przebywa: 0 osób.

Data ostatniej aktualizacji:  Środa, 26 kwiecień 2017 o godz. 15:40   kontakt: agoral@um.kalisz.pl